Kanserden yaşam kayıplarının büyük çoğunluğundan metastaz sorumludur. Kanser tedavilerindeki en önemli zorluklardan biri de metastazı önleyecek etkili stratejilerin olmamasıdır. Bu bağlamda, Mayıs 2019'da Developmental Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, kanser hücresinin metastaz yapmasını engelleyen biyolojik bir bariyer fare modellerinde keşfedildi.

Araştırma, İsviçre'de bulunan farklı enstitülerin katkılarıyla gerçekleştirildi. Araştırmacılar, ALK7 adı verilen hücre reseptörünün meme kanseri ve pankreatik nöroendokrin tümörlerdeki rolüne yoğunlaştı.

Araştırma sonuçlarına göre;

  • Activin B proteinin, ALK7'yi aktive ederek anti-kanser bir sinyal yolağı başlattığı keşfedildi. Activin B, activin protein ailesinin bir üyesidir. Vücutta hücrelerin hareketi, metabolizması, bağışıklık tepkisi ve menstrual döngünün düzenlenmesi gibi olaylarda görev alırlar.
  • Anti-kanser etki için ALK7 ve activin B proteinlerinin aynı anda aktif halde olması gerektiği tespit edildi. Kanser hücrelerinin metastaz yapmak için ALK7 ve activin B'yi baskıladığı görüldü.
  • Farklı kanser türlerine sahip hastalarda yapılan analizlerde, artan ALK7 aktivitesine sahip hastalarda, kanser nüksü (tekrarı) daha düşük bulundu.
  • Özellikle meme kanserinde, artan ALK7 aktivitesinin metastazı engellediği görüldü.

Aşağıda, çalışmanın "grafik özeti" görülebilir:

Peki Bu Çalışma Bize Ne İfade Ediyor?

  • Kanser hücrelerinin metastaz yapmasını engelleyen biyolojik mekanizma keşfedildi. Bu mekanizma apoptozun (programlı hücre ölümü) kansere karşı önemli bir bariyer olduğunu da göstermektedir.
  • Activin B ve ALK7 proteinlerinin bir sinyal yolağı yaratarak kanser hücrelerinin kendi kendilerini yok etmesini sağladığı ve metastazı baskıladığı keşfedildi.
  • Metastazı önleyici tedavi stratejileri kanser araştırmalarında kritik öneme sahiptir. ALK7 ve activin B'yi hedef alan ilaçlar etkili bir kanser tedavisi sunabilir.
  • Önemle vurgulamak gerekir ki, bu çalışma laboratuvar aşamasındadır. İleri araştırmalarla etkili ilaçlar geliştirilebilir.
  • Kanser tedavilerinde kanser hücresini öldürmek yerine, metastazı engellemek daha önemli bir strateji haline gelebilir,