Ebe Nancy Sullivan şöyle söylüyor: 

"Eski zamanlarda ve ilkel toplumlarda ebeliğin hem teknik ya da manüel bir yönü hem de sihirli ya da mistik bir yönü vardı. Bu nedenle, ebeler bazen saygı duyulan, bazen korkulan, bazen toplumun lideri olarak kabul edilen, bazen de işkence edilerek öldürülen kişiler olmuşlardır." 

Hastane Papazı Karen Hanson da şunları söylüyor: 

"Ebeler (büyük çoğunluğu kadın) doğum, hastalık ve ölüme aracılık ettikleri için cadılar olarak kınanan ve şüpheyle karşılanan kişiler arasındaydı." 

Ebelerin kullanımı, cadılık korkuları ve artan cerrah sayısıyla Orta Çağın son dönemlerinde ve Avrupa Rönesansı sırasında dramatik bir şekilde azaldı.

Bugün ebelik, sağlık hizmeti veren kurumlarda hamilelikleri ve doğumları sırasında kadınlara bakım sağlayan, onlara emzirme ve bebek bakımı ile ilgili eğitim veren bir meslektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Sertifikalı Hemşire - Ebeler (CNM’ler) hem hemşirelik hem de ebelik konusunda özel eğitim almışlardır. Ebeler hastanelerde ve evlerde uygulama yaparlar ve ek bakım gerektiğinde hamile kadınları obstetrisyenlere yönlendirirler.

1925'te Amerikalı Hemşire - Ebe Mary Breckinridge, İngiltere'deki eğitiminden sonra ebeliği Amerika Birleşik Devletleri'ne tanıttı ve Kentucky Anneler ve Bebekler Komitesi'ni kurduktan hemen sonra komite hızla Frontier Nursing Service'ye dönüştü. İşletmenin ilk birkaç yılında, doğu Kentucky'deki anneler ve bebekler, Amerika'nın geri kalanından yaşam kaybı oranı önemli ölçüde düşüktü. 1939’da ise Breckinridge Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk hemşire - ebe okulunun açılmasına öncülük etti.

Papaz Hanson: "Ebenin ve diğer halk sağlığı uzmanlarının Amerika'daki çöküşü, tıbbın yükselişi ve hekimlerin toplumda resmi sağlık uzmanı olarak yükselişinin bir yan ürünüydü. 19. yüzyılda ebelik, komşuluk hizmeti sunarken, doktorlar “iyileştirmeyi” başlı başına bir gelir kaynağı yaptılar." diyor.

1900 yılında, ABD'de doğan bebeklerin yarısı ebeler tarafından doğurtulurken, 1939'da sadece doğumların %15'i ebeler tarafından yapılmaktaydı.

Yazı Görselinin Açıklaması: St Agustine ait La cite de Dieu’nun Francois Maitre (1475) tarafından illüstre edilen Birth of Esau and Jacob 

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Mary Breckinridge (1881–1965)