Meme kanserli bireylerin yaşadığı anksiyete, depresyon veya duygudurum dalgalanmaları gibi zorlanmaları hafifletmek için onkologlar, hastaların, meditasyon ve yoga tekniklerini öğrenmelerini veya terapi amacıyla müzik dinlemelerini öneriyor.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO), yakın zamanda, İntegratif Onkoloji Derneği (Society for Integrative Oncology, SIO) tarafından düzenlenen tamamlayıcı tedavi rehberlerini onayladığını duyurdu.

Bu İntegratif Onkoloji Derneği kılavuzları Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'den Dr. Gary H. Lyman ve Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Dr. Lorenzo Cohen'in ortaklaşa yürüttüğü ASCO uzman paneli tarafından incelendi.

Bu tamamlayıcı tedavi rehberlerinin tamamı Journal of Clinical Oncology adlı dergide yayımlandı.

Önemli Tavsiyelerden Bazıları Şunlardır:

 • Anksiyete ve stresi azaltma için müzik terapi, meditasyon, stres yönetimi ve yoga önerilir.
 • Depresyon ve duygudurum bozuklukları için meditasyon, rahatlama, yoga, masaj ve müzik terapisi önerilir.
 • Yaşam kalitesini iyileştirmek için meditasyon ve yoga önerilir.
 • Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı azaltmak için, bulantı ilaçlarına ek olarak akupunktur önerilir.
 • Glutamin kemoterapi sırasında bulantı ve kusmayı iyileştirmek için önerilmemektedir.
 • Karnitin, kemoterapiye bağlı periferik nöropatiyi önlemede zarar verme riski nedeniyle tavsiye edilmez.
 • Meme kanseri tedavisi yan etkilerini yönetmek için alınan besin takviyelerinin kullanılmasını hiç bir güçlü kanıt desteklemez.
Meme kanseri tedavisi için kanıt düzeylerine göre tamamlayıcı ve alternatip tıp uygulamalar

Kanıt Düzeylerinin ne Anlama Geldiğini Açıklamak Gerekirse;

 • Kanıt düzeyi A: söz konusu tedaviden önemli düzeyde fayda olduğuna dair üst seviye kesinlik olması
 • Kanıt düzeyi B: söz konusu tedaviden orta-önemli düzeyde fayda olduğuna dair üst seviye kesinlik olması
 • Kanıt düzeyi C: söz konusu tedaviden az düzeyde fayda olduğuna dair orta seviye kesinlik olması
 • Kanıt düzeyi D: söz konusu tedaviden etkinin gösterilememiş olması
 • Kanıt düzeyi H: söz konusu tedavinin zarar vermesi
 • Kanıt Düzeyi I: söz konusu tedaviden için mevcut kanıtlar sonuçsuz

Kanıt düzeyi A ve B yani yüksek kanıt düzeyi söz konusu ise o tedavinin verilmesinin önerilir. Kanıt düzeyi C ise tedavinin yararı tartışmalıdır. Kanıt düzeyi D, H, I ise tedavinin verilmesi önerilmez.

Meme kanseri tedavisi gören ve tedavi sonrası kişiler (kanser survivor), tedavinin etkinliğini ve yaşam kalitelerini arttırmak için tüm yolları denemek isterler. Uzmanların amacı ise hastaların uygun, bireysel tedavi kararları vermelerine yardımcı olmaktır. Neyin işe yarayıp yaramadığını belirlemek için tamamlayıcı tedavilerle ilgili var olan tüm tıbbi literatür değerlendirilmelidir.

Kılavuzlar incelenirken en önemli nokta ise şudur: her hasta eşsiz ve bağımsızdır, ve en önemli karar, bakım veren bir profesyonel ve hasta ile birlikte alınandır. Ayrıca onkolojideki birçok tamamlayıcı tedavinin yararları ve zararları konusunda önemli bir bilgi eksikliği vardır ve bu tür metodların daha titiz araştırılmasına ihtiyaç vardır.

ASCO uzman paneli, tavsiyelerin daha sonra ek bilimsel kanıtların derlenmesiyle değişebileceğini belirtiyorlar. ASCO, İntegratif Onkoloji Derneği tavsiyelerini genel olarak kabul etmesine rağmen, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yapılan çeşitli tartışma alanlarına dikkat çekmiştir. Sonuç olarak tamamlayıcı tedaviler konusunda dikkatli olunmalı ve alternatif yaklaşımlar onkoloğa danışmadan ve güvenilir kaynaklara başvurmadan değerlendirilmemelidir.