Öksürükten kan gelen bir insan, hemen en olumsuz ihtimallerden korkar. Bununla birlikte, basitten ciddiye kadar öksürükte kan gelmesinin birçok potansiyel nedeni vardır.

Solunum yolundan kan öksürmek için kullanılan tıbbi terim hemoptizidir. Kanlı balgam olarak da bilinir. Hafif boğaz tahrişinden belirli akciğer rahatsızlıklarına kadar bir dizi rahatsızlık bu şikayete neden olabilir.

Bir kişi kan öksürürse, önce kanın diş etlerinden mi yoksa küçük bir ağız yaralanmasından mı geldiğini kontrol edebilir.

Bu makale, kanın öksürmesinin bazı olası nedenlerine, tedavi seçeneklerine ve bir doktora ne zaman başvurulacağına değinmektedir.

1. Burun kanaması

Bir kişinin uyku sırasında sırtüstü yatarken burun kanaması olursa, kan burnun arkasına ve boğazın üst kısmına akabilir. Kişi kanı yutabilir ve daha sonra öksürebilir.

Kişi oturduğunda burnundan kan geldiğini fark edebilir. Bir kişinin ciddi bir burun kanaması varsa, boğazına akan kanı da öksürebilir.

Burun kanamaları çoğunlukla kendiliğinden durur. Ancak yaklaşık 30 dakika sonra durmayan aşırı kanamalar tıbbi tedavi gerektirebilir

2. Solunum yolu enfeksiyonları 

Larenjit (gırtlak enfeksiyonu), bronşit (ana hava yollarının enfeksiyonu), pnömoni (zatüree, akciğer dokusunun enfeksiyonu) dahil olmak üzere çok sayıda solunum yolu enfeksiyonu, kişinin kan öksürmesine neden olabilir.

Hastane dışında, bu enfeksiyonlar kan öksürmenin en yaygın nedenleridir. Bir analiz, hemoptizi şikayeti ile polikliniğe başvuran vakalarının % 64'üne enfeksiyonların neden olduğunu bulmuştur.

Solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerde en sık görülen diğer belirtiler ateş, yorgunluk ve diğer üst solunum yolu şikayetleridir. Ailelerindeki diğer insanlar da hasta olabilir.

Bu enfeksiyona sahip kişiler çoğunlukla evde tedavi ile iyileşebilir ve ilaca ihtiyaç duymayabilir. Örneğin viral bronşit genellikle kendiliğinden geçer. Bakteriyel bronşit ise antibiyotiklerle tedavi gerektirebilir.

Daha ciddi vakalarda, özellikle bir kişinin şiddetli zatürre olması durumunda, intravenöz sıvılar, antibiyotikler, solunum tedavileri ve izleme için hastanede kalmaları gerekebilir.

3. Astım

Astımı olan kişiler, astım atağı sırasında veya sonrasında kan öksürebilir. Aslında, hastaneden yatmadan takip edilen hastaları değerlendiren bir çalışmada, astım, vakaların % 10'unu oluşturan kan öksürüğünün ikinci önde gelen nedeniydi.

Astımlı kişiler sabahları hırıltılı solunum, nefes almada güçlük ve öksürük fark edebilir. Ayrıca bu semptomların (belirti) şiddetli hale geldiği astım atakları da olabilir.

Doktorlar genellikle astımı çocukluk çağında teşhis etse de yetişkinlikte de ortaya çıkabilir.

Şu anda astım için net bir tedavi yoktur, ancak çok çeşitli tedaviler semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Bazı insanlar için alerji astım nöbetleri için tetikleyicidir, bu nedenle alerji tedavisi aramak ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmak işe yarayabilir.

Egzersiz yapmak, solunum cihazları yoluyla acil steroidler almak ve bazı ilaçlar almak astım semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

4. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

KOAH, akciğerlerdeki alveollere (hava keseciklerine) zarar veren, altta kronik bronşit, astım veya amfizemin yer aldığı bir grup durumdur. KOAH, akciğerlerin gaz alışverişini zorlaştırır.

KOAH, gelişmiş ülkelerde, ana ölüm nedenlerinden biridir; örneğin ABD'de 4. sıradadır. Sigara içen kişilerin, özellikle yaşlandıkça KOAH geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Semptomlar zamanla yavaş yavaş gelişir ve şunları içerir:

 • kronik öksürük
 • nefes darlığı
 • göğüste sıkışma

Şu anda KOAH için net bir tedavi yoktur ve semptomlar zamanla kötüleşebilir.

Bununla birlikte, tedaviler yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir ve durumun ilerlemesini yavaşlatabilir. Bunlar şunları içerir:

 • nefes tedavisi almak
 • mümkünse egzersiz
 • sigarayı bırakmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri yapmak
 • bazı ilaçlar almak

5. Kanser

Balgamdaki kan veya kanlı bir öksürük, akciğer kanseri de dahil olmak üzere belirli kanser türlerine işaret edebilir .

Kanlı öksürüğü olan ayakta tedavi gören bir grup hasta araştırmasında, akciğer kanseri vakaların %6'sını oluşturuyordu. Öksürükten kan gelen, 40 yaşın üzerinde olan ve yoğun şekilde sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı daha yüksektir.

Akciğer kanseri belirtileri şunlardır

 • açıklanamayan kilo kaybı
 • hırıltılı solunum
 • nefes darlığı
 • kronik öksürük
 • kan tükürme
 • kronik yorgunluk

Tedavi, kişinin sahip olduğu akciğer kanseri türüne ve ne kadar ilerlediğine bağlıdır. Bununla birlikte, tümörleri çıkarmak için ameliyat, kemoterapi, immünoterapi, akıllı ilaçlar ve radyasyon tedavisi, akciğer kanseri tedavisinde kullanılan yöntemlerdir.

6. Tüberküloz 

Tüberküloz (TB, verem) şiddetli,potansiyel olarak yaşamı tehdit edici ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilen akciğer enfeksiyonudur.

Bir kişi öksürüğünde sadece birkaç damlacık değil, büyük miktarlarda kan fark ederse, verem daha olasıdır. Tübeküloz, dünya çapında kan öksürme vakalarının önemli bir bölümünü oluşturur, ancak zengin ülkelerde bu oran daha düşüktür.

Verem hastası insanlar enfeksiyonu başkalarından alır, bu nedenle verem riski yüksek olanların yakınında yaşayan veya çalışan kişiler kendileri daha savunmasızdır.

Verem belirtileri şunları içerir:

 • kronik öksürük
 • öksürürken kanama
 • kilo kaybı
 • gece terlemeleri

HIV taşıyan kişilerin verem alma olasılığı daha yüksektir.

Doktorlar genellikle TB'yi çoklu antibiyotik (temelde izoniazid) ile tedavi ederler. Bir kişi, hastalığının ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak oksijene ve diğer tedavilere de ihtiyaç duyabilir.

7. Kan damarı sorunları 

Nadiren, akciğerlerdeki veya vücudun başka yerlerindeki kan damarları ile ilgili sorunlar kişinin kan öksürmesine neden olabilir.

Bir kan pıhtısı akciğerlere gittiğinde meydana gelen bir emboli, kişinin kan öksürmesine neden olabilir.

Kan pıhtılaşması sorunu geçmişi olan kişiler, uzun süre oturmak zorunda olanlar veya yakın zamanda ameliyat olmuş kişiler ve sigara içenler daha savunmasızdır.

Bir arteriovenöz malformasyon (AVM), damarlar arasında anormal yapı değişikliği / ağı olduğu anlamına gelir.

Akciğerde meydana gelen bir (pulmoner) AVM, akciğerlerin içinde veya yakınında yırtıldığında, bir kişinin kan öksürmesine neden olabilir.

Kan damarı sorunları tıbbi acil durumlardır ve yaşamı tehdit edebilir. Ani kanama veya kafa karışıklığı veya nefes almada zorluk gibi diğer semptomlar, 112'yi aramayı gerektirir.

Tedavi, sorunun bulunduğu yere bağlıdır ancak ameliyat olmayı, kan sulandırıcı ilaçları almayı ve acil destekleyici bakımı almayı içerebilir.

Doktora ne zaman başvurulmalı

Minimum miktarda kan öksürmek acil bir durum değildir, ancak bir kişinin bir enfeksiyona veya tedavi edilmemiş başka bir hastalığa sahip olabileceğini düşündürür.

Bu nedenle, kişi kan öksürdüğünde doktora başvurmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda 112'yi arayın veya acil servise gidin:

 • kişi nefes almakta güçlük çekiyorsa,
 • kişinin kan pıhtılaşması öyküsü var veya kan pıhtıları tedavisi görüyorsa,
 • kişinin yoğun göğüs ağrısı varsa,
 • kişide bilinç bulanıklığı varsa veya bilincini kaybederse,
 • bebek veya küçük çocuk nefes almakta güçlük çekiyorsa

Özet

Kan öksürmek, birçoğu yüksek oranda tedavi edilebilen bir dizi koşuldan kaynaklanabilir.

Kişilerin, altta yatan nedeni bulmak için bir teşhis için bir doktora başvurması gerekecektir.