Kalıtsal PMS2 mutasyonu nedir? Taşıyıcıları kişiler için genel bilgiler

 • PMS2 ismi "PMS1 (Protein Mismatch repair System component) homolog 2"den gelir ve PMS2 geni 7. kromozomda yer alır. PMS2 geninin ürünü olan PMS2 proteini DNA hasarının onarımında önemli rol oynayan bir endonükleaz enzimidir.
 • Hem erkekler hem de kadınlar PMS2 geninde mutasyon taşıyabilir.
 • PMS2 genindeki kalıtsal mutasyonlar Lynch Sendromu ile ilişkilidir. Lynch Sendromu için bir diğer isim de Herediter Non-polipozis Kolorektal Kanser'dir (HNPCC).
 • Kalıtsal PMS2 mutasyonu taşıyan kişiler çoğu kanser için daha fazla riske sahiptirler fakat özellikle kalın bağırsak (kolon ve rektum) ve rahim (endometriyum) kanseri önde gelen riskli kanser türleridir.
 • PMS2 mutasyonu taşıyan kişilerde belli kanserlerin taraması ve önlenmesi için kılavuzlar vardır.
 • Kalıtsal PMS2 mutasyonu taşıyan ve kanser tanısı almış kişiler belli tedaviler veya klinik çalışmalara katılabilir.
 • Hem anneden hem de babadan PMS2 mutasyonunu kalıtımlar alan çocuklar Yapısal Uyumsuzluk Onarım Eksikliği (CMMRD) olarak bilinen nadir bir sendroma sahip olabilirler, bu da çocukluk ve gençlik dönemlerinde çeşitli kanserler için yüksek derecede riske sebep olur.

Kalıtsal PMS2 mutasyonu hangi kanserlerin riskini artırır?

Eğer kalıtsal PMS2 mutasyon için genetik testiniz pozitif çıktıysa, sizin ve ailenizin kanser geçmişine bakabilecek ve kanser riskinizi yönetmek için en iyi planı seçmenize yardımcı olabilecek multidisipliner çalışan bir onkoloji ekibi ile iletişime geçmeniz önerilir.

Kalıtsal PMS2 mutasyonu taşıyan kişiler yaşam boyu birçok kanser için daha fazla risk taşırlar. Ek olarak, kanserler genel toplumdaki kişilere göre daha erken yaşta meydana gelme eğilimindedirler.

PMS2 mutasyonu ile ilişkili en yaygın kanserler şunlardır:

 • Kolorektal kanser
  • Yaşam boyu risk genel popülasyonda % 4 iken bu kişilerde % 8,7 ile 20 arasındadır.
  • Ortalama tanı yaşı genel popülasyonda 68 – 72 arası iken bu kişiler de 61 – 66 arasındadır.
 • Rahim kanseri
  • Yaşam boyu risk genel popülasyonda % 3 iken bu kişilerde % 13 ile 26 arasındadır.
  • Ortalama tanı yaşı genel popülasyonda 60 iken bu kişilerde 49 – 50 dir.
PMS2 mutasyonu kolorektal ve endometrium kanseri riskini ne kadar artırır

Diğer kanser riskleri

Cilt sebase neoplazisi olarak adlandırılan cilt büyümeleri için kesin bir risk net olarak tanımlanmamıştır, fakat uzmanlar PSM2 mutasyonunun riski artırdığına inanıyor.

PMS2 mutasyonu taşıyan kişilerde aşağıdaki kanserler için riskler tartışma konusudur. Aşağıdaki kanserler Lynch Sendromu ile ilişkili diğer genler ile bağlantılıdır. Ancak, bazı çalışmalar PMS2 mutasoynu taşıyan kişilerde bu kanserler için artan bir risk göstermemektedir.

 • Yumurtalık kanseri
 • Mide kanseri
 • Mesane ve diğer idrar yolu kanserleri
 • İnce bağırsak kanseri
 • Merkezi sinir sistemi kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Kadınlarda meme kanseri
 • Prostat kanseri

PMS2 genindeki mutasyonların kanser risklerini nasıl etkilediği üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Kalıtsal PMS2 mutasyonu taşıyan kişiler için risk yönetimi nasıl olmalı?

Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN), PMS2 mutasyonlu erkek ve kadınlar için risk yönetim kılavuzları sağlar. Sizin ve ailenizin kanser geçmişine bakabilecek ve en iyi risk yönetim planını kararlaştırmanıza yardımcı olabilecek bir uzman genetikçi ile görüşmeniz tavsiye edilir.

PMS2 mutasyonu taşıyan kişiler için NCCN risk yönetim kılavuzları aşağıdaki kanserler için bilgiler içerir:

 • Kolorektal kanser
 • Rahim kanseri
 • Diğer kanserler

Kolorektal kanser

 • 30 -35 ‘li yaşlar arasında kolonoskopi yaptırın (ya da eğer 25 yaşından önce tanı konmuşsa, ailedeki en erken kolon kanseri yaşından 2 – 5 yıl önce).
 • 1 – 2 yılda bir tekrar kolonoskopi yaptırın. Taramanızın yıllık ya da iki yılda bir olması konusunda doktorunuz ile konuşun. Erkekler, 40 yaşın üzerindeki kişiler ve kolon kanseri veya kolon polipleri hikayesi olan kişiler yıllık taramalardan en çok faydayı sağlayabilirler.
 • Günlük aspirin kolorektal kanser riskini azaltabilir. Aspirin için en iyi doz ve zamanla bilinmemektedir. Güncel araştırmalar, günlük 600 mg aspirin almanın Lynch Sendromu olan kişilerde kolorektal kanseri riskini azalttığını buldu. Faydalar ve riskler, en iyi zamanlama ve doz için doktorunuzla konuşun.

Rahim kanseri

 • Belirtilerin farkındalığı ve biyopsi: Rahim kanseri, bir biyopsi ile takip edilen belirtilere dayanarak çoğu kez erkenden tespit edilebilir. Bu sebepten, uzmanlar tüm kadınların rahim kanseri belirtileri için farkında olmaları ve devam eden herhangi bir şeyi hemen doktorlarına bildirmelerini öneriyor.
  • Normal olmayan vajinal akıntı
  • Pelvis ya da karında ağrı
  • Karında şişlik
  • Yemek yemede zorluk
  • İdrar torbasında sık doluluk hissi
 • Tarama: Belirtiler olmadığında transvajinal ultrason ve / veya endometriyal biyopsiler yoluyla düzenli rahim kanseri taraması, belirti gösteren herhangi bir kadın için biyopsi ile takip edilen belirtilerin farkındalığından daha iyi sonuçlar elde ediyor gibi gözükmemektedir. Buna rağmen, bazı kadınlar düzenli olarak transvajinal ultrason ve endometriyal biyopsiler yoluyla tarama yaptırır. Transvajinal ultrason, menopoz öncesi kadınlar için önerilmemektedir. Kadınlar, tarama hakkında bir karar vermek adına transvajinal ultrason ve endometriyal biyopsilerin faydaları, riskleri ücretleri ve zamanlaması hakkında doktorları ile konuşmalıdır.
 • Cerrahi: Rahmin alınması (histerektomi) Lynch Sendromu olan kadınlarda rahim kanseri riskini azaltır. Ancak, histerektominin rahim kanserinden kaynaklı ölüm riskini azalttığı gösterilmemiştir. Kadınlar, çocuk yetiştirmeyi tamamladıktan sonra histerektominin faydaları ve riskleri hakkında doktorları ile konuşmalıdır. Cerrahi işlem için en iyi dönem gen mutasyonu ve ailedeki kanser geçmişine göre değişebilir.
 • İlaç tedavisi: Ağızdan alınan kontroseptif ilaçlar (doğum kontrol ilaçları), Lynch Sendromu olan kadınlarda rahim kanseri riskini azaltabilir. Kadınlar kontraseptif ilaçların faydaları, riskler ve zamanlaması için doktorları ile konuşmalıdır.

Diğer kanserler

PMS2 mutasyonu taşıyan kişiler için risk yönetimi sunan kılavuzlarda aşağıdaki kanserlerde yer alır. Ancak, (aile geçmişine bakılmadıkça) artan riske veya yönetimden fayda sağlanmasına dair çok az kanıtın olduğuna dikkat çekiliyor.

Yumurtalık kanseri
 • Cerrahi: Uzmanlara göre, PMS2 mutasyonu taşıyan tüm kadınların yumurtalıklarının ve fallop tüplerinin alınması (salpingo – ooferektomi) önermek için yeterli sayıda kayıt yoktur.  Kadınlar, çocuk yetiştirmeyi tamamladıktan sonra salpingo – ooferektominin faydaları ve riskleri hakkında doktorları konuşmalıdır. Cerrahi işlem için en iyi dönem gen mutasyonu ve ailedeki kanser geçmişine göre değişir.
 • Belirtilerin farkındalığı: Uzmanlar, tüm kadınların yumurtalık kanseri belirtilerini bilmelerini öneriyor. Kadınlar, aşağıdaki belirtilerden birkaç hafta süren herhangi birini ve normalden farklı durumları doktorlarına bildirmelidir:
  • Pelvis ya da karında ağrı
  • Karında şişlik
  • Yemek yemede zorluk
  • Erken tokluk hissi
  • İdrar torbasında sık doluluk hissi
 • Tarama: Belirtiler olmadığında transvajinal ultrason ve CA125 kan testleri ile düzenli tarama yaptırır. Ancak yumurtalık kanseri taraması, yumurtalık kanserini erken tespit edilmesine yardımcı olmaz. Ameliyat planlamayan kadınlar transvajinal ultrason ve CA125 ‘in faydaları, riskleri, ücretleri ve zamanlaması hakkında doktorları ile konuşmalıdır.
 • İlaç tedavisi: Ağızdan alınan kontroseptif ilaçlar (doğum kontrol ilaçları), Lynch Sendromu olan kadınlarda rahim kanseri riskini azaltabilir. Kadınlar kontraseptif ilaçların faydaları, riskler ve zamanlaması için doktorları ile konuşmalıdır.
Aile geçmişi olan kişilerde pankreas kanseri taraması
 • PMS2 mutasyonu taşıyan ilk ya da ikinci derece pankreas kanseri akrabası olan kişiler, 50 ‘li yaşların başlarında ya da akrabasının tanı yaşından 10 yıl daha erken olacak şekilde tarama yaptırmayı düşünmelidir.
 • Pankreas kanseri taraması yaptırmayı düşünen kişiler için NCCN, deneyimli bir tesiste ve ideal olarak araştırma koşulları altında tarama yaptırılmasını önerir. Kişiler tarama yaptırmadan önce taramanın faydaları, riskleri, ücretleri ve sınırlamaları hakkında doktorları ile konuşmalıdır.
 • Kontrastlı MRI-MRCP (manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi) ve / veya EUS (endoskopik ultrason) ile yıllık tarama yaptırmayı düşünün.
Mesane, böbrek ve üreter kanseri
 • Ailede idrar yolu kanseri geçmişi olan kişiler 30 – 35 yaşları arasında yıllık idrar analizi yaptırmaya başlamayı düşünmeli

Beyin kanseri

 • 25 – 30 yaşları arasında fiziksel muayene ve nörolojik muayene yaptırmaya başlamayı düşünün.

Mide kanseri

 • Ailede mide kanseri olan kişiler ve / veya Asya kökenli kişiler için:
 • 40 yaşında her 3 – 5 yılda bir EGD (esophagogastroduodenocopy – özofagogastroduodenoskopi (ÖGD)) olarak bilinen bir yöntem kullanılarak mide kanseri taramasını düşünün.
 • Eğer mide taraması yapılıyorsa, H. Pylori testi ve tedavisini düşünün.

Meme kanseri

 • Aile geçmişine dayanarak meme kanseri riskinizi yönetin. Risk azaltıcı mastektomi (memelerin cerrahi operasyon ile alınması) genel olarak önerilmez.

PMS2 taşıyan kişiler için kanser tedavisi

Uzmanlar, kalıtsal PMS2 mutasyonu taşıyan kişiler için en iyi tedavileri öğrenmek adına araştırma çalışmaları yürütüyor.

Kalıtsal PMS2 mutasyonu taşıyan kişilerdeki çoğu kanserler “MSI – high” ya da “MSI – H” (microsatellite instability) olarak bilinen bir tümör biyobelirtecine sahip olacaklardır. Bu biyobelirteç ayrıca “MMR – D” (mismatch repair deficiency) olarak bilinir. MMR – D ya da MSI – high için tümör testi önemli olabilir, çünkü bu tümörlerin immün kontrol noktası inhibitörleri olarak bilinen immünoterapi ajanlarına yanıt verme olasılığı daha çoktur.

MSI – H kolorektal kanser

 • 2. evre kolorektal kanserli kişilerde, MSI – high kanserleri iyi bir prognoza (hastalık seyri) sahiptir ve 5 – Fluorourasil adjuvan terapiden (kolorektal kanserde kullanılan immünoterapi) fayda almayabilir.
 • Keytrude (pembrolizumab), bir floropirimidin, oksaliplatin ve irinotekan ile tedavi sonrası ilerleme gösteren metastatik veya ilerlemiş kolorektal kanseri tedavi etmek için kullanılan bir immün kontrol noktası inhibitörüdür.
 • Opdivo (nivolumab), bir floropirimidin, oksaliplatin ve irinotekan ile tedavi sonrası ilerleme gösteren metastatik kanser için Yervoy (ipilimumab) ile kombinasyon şeklinde veya yalnız kullanılan bir immün kontrol noktası inhibitörü olarak onaylanmıştır.
Herhangi bir MSI – H kanserinin tedavisi için immün kontrol noktası inhibitörleri
 • Keytrude (pembrolizumab), tedaviden sonra ilerleyen ve başka tedavi seçeneği olmayan MSI – H ‘yi test eden herhangi bir katı tümörün tedavisi için onaylandı.
Kalıtsal PMS2 mutasyonu taşıyan kişiler için diğer tıbbi endişeler

Hem anneden hem de babadan PMS2 mutasyonunu kalıtımla alan çocuklar yapısal uyumsuz onarım eksikliği (CMMRD)” olarak bilinen çok nadir bir sendroma sahip olabilirler. CMMRD çocukluk ve gençlik dönemlerinde çeşitli kanserler için yüksek risk olabilir. CMMRD sendromu olan çocuklar kan (hematolojik) ve beyin / merkezi sinir sistemi tümörlerine sahip olabilir ve ileri bir yaşta Lynch sendromu olan hastalarda genellikle kolorektal ve diğer kanser türleri görülür. CMMRD hastalarını tümü olmasa da çoğu sinir dokusu üzerinde tümörlerin oluşmasına sebep olan genetik bir bozukluk olan nörofibromatozise benzer, bu da özellikle de zararsız, ciltte açık kahverengi “café au lait” renginde lekeler gösterir. Bir çocuğun CMMRD sendromuna sahip olması için hem annesinin hem de babasının bir PMS2 mutasyonuna sahip olması gerekir. Çiftlerden biri bilinen bir mutasyona sahipse, çiftler çocuk sahibi olmadan önce diğer bireyin test yaptırması ile ilgili genetik bir danışmanla konuşmak isteyebilir.

Ebeveynlerin kalıtsal PMS2 mutasyonları olmayan embriyoları seçmek için yardımcı üreme teknolojisi ve preimplantasyon genetik tanı kullanma seçeneği bulunmaktadır.