ASCO 2017'ye damgasını vuran iki çalışmanın sonucuna göre, ileri evre prostat kanserinde başlangıç tedavisine Abirateron asetat (Zytiga) eklenmesi, kansere bağlı ölüm riskini ciddi oranında azaltmaktadır.

Dünya genelinde en sık görülen erkek kanseri, prostat kanseridir. Erken tarama yöntemleri ve insan ömrünün uzamasına bağlı prostat kanserinde artış izlenmesine rağmen prostat kanserine bağlı yaşam kaybı oranı çok düşüktür. Bunda yeni geliştirilen tedavilerin katkısı çok büyüktür.

Prostat kanseri, erkek üreme bezlerinden biri olan prostat bezindeki hücrelerin kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkan durumdur. Prostat kanser hücreleri büyümek için androjen olarak adlandırılan erkeklik hormonlarına yani testosterona ihtiyaç duyar. Prostat kanser hücrelerinin büyümesinin ve yayılmasının hormonal uyarılara bağlı olduğunun 1940’lı yıllarda keşfedilmesi ve androjen baskılayıcı tedavilerin kullanıma başlanmasıyla metastatik prostat kanseri tedavisinin temeli atılmıştır.

Androjen baskılayıcı tedavilerle testosteron üretimi baskılanabilse de vücutta ve tümör içinde testosteron ve diğer erkeklik hormonları üretilmeye devam eder. Bu hormon yolunu da baskılamayı hedefleyerek geliştirilen ilaçlardan biri de Abirateron'dur (piyasa adı Zytiga). Abirateron vücuttaki diğer hormonların erkeklik hormonuna dönüşümüne neden olan enzimi (CYP17) engelleyerek etki eder. 1990 yılında keşfedilen Abirateron'un vücuda sirayet etmiş (metastatik) prostat kanserinde 2004 yılında klinik çalışmalarına başlanmıştır. Zytiga (Abirateron) ileri evre prostat kanseri tanısı almış ve ilk tedavi olarak klasik androjen baskılayıcı tedavi almış, yanıtsızlık sonrası kemoterapi kullanılmış ve bu tedaviler altında hastalığı ilerlemiş olan metastatik prostat kanserinde 2011 yılında FDA onayını alarak klinik kullanıma girmiştir. Ülkemizde de 3. sıra tedavi olarak halen kullanılmaktadır.

Son yıllarda en çok merak edilen konu Abireteron’un bölgesel olarak ilerlemiş ve metastatik yani ileri evre hastalıkta klasik hormonal tedaviye eklenmesinin yarar sağlayıp sağlamayacağı olmuştur. Bir diğer önemli soru ise özellikle tümör yükü fazla olan ileri evre prostat kanserli hastalarda klasik hormonal tedavi ile birlikte 2 yıldır kemoterapi kullanmaktayız. İkili hormonal tedavi stratejisi bu aşamada kemoterapiye gereksinimi ortadan kaldırır mı? Farklı bir deyişle “İkili hormonal tedavi başlangıç döneminde bizleri ikna edecek bir başarı sunar mı?” oldu.

Amerikan Kanser Kongresinin (ASCO) ilk günüde yapılan iki bildiri bu önemli sorularımıza ciddi oranda yanıt vermis oldu.

Sunulan ilk çalışma STAMPEDE çalışması aynı zamanda Abirateron'un başlangıç tedavisindeki etkinliğini sorgulayan ilk çalışmadır.

Çalışmaya hem bölgesel ilerlemiş (ameliyata uygun olmayan) hem de vücuda sirayet etmiş prostat kanserli 2000 hasta alınmış. Hastaların %48’i bölgesel ilerlemiş prostat kanseri hastalarıydı. Bu hastalardan bölgesel lenf bezi sirayeti olanlara standart tedavinin yanı sıra radyoterapi de uygulanmış. Çalışmanın sonucunda ileri evre, yüksek riskli prostat kanserinde başlangıç tedavisine Abirateron asetat (Zytiga) eklenmesinin kansere bağlı ölüm riskini %37 oranında azalttığı ortaya kondu.

3 yıllık yaşam süresi kalsik hormonal tedavi kolunda %76, klasik hormonal tedaviye Abirateron eklenen kolda ise %83 bulundu. Yan etki oranları benzer olmakla birlikte ciddi yan etkilerin Abireteron alan grupta daha fazla olduğu gözlenmiş.

Abirateronla ilgili sunulan diğer bir çalışma ise LATITUDE çalışmasıydı; yeni tanı almış yüksek riskli vücuda sirayet etmiş prostat kanserli hastalarda klasik hormon baskılayıcı tedavinin yanına Abirateron eklenmesiyle hastalığa bağlı ölüm riskinde %38 azalma sağlandığı ortaya kondu.

Bu faz III çalışmaya en az iki risk fatörü içeren 1200 hasta alınmış.

Bu frisk aktörleri; Gleason 8 ve üstü, üçten fazla kemik bölgesinde metastazı olanlar, üçten fazla iç organa sirayet etmiş hastalar olarak belirlendi.

Yüksek riskli, vücuda sirayet etmiş prostat kanserinde standart hormon baskılayıcı tedavinin yanına Abirateron eklenmesiyle hastalığın kötüleşmesine kadar geçen süreyi iki katına uzattığı (14.3 aya karşın 33 ay) hastalığa bağlı ölüm riskinde ise %38 azalma sağlandığı ortaya kondu. Genel ortalama yaşam süresi standart tedavi ile 34 ay iken Abirateron eklenen kolda hastaların büyük oranının yaşıyor olması nedeni ile henüz saptanamadı. Abirateron kolunda kanserin kötüleşmesi oranında %53 daha az riske sahip olduğu ve kanserin büyümesinde 18 aylık ek gecikme sağladığı saptandı. Ciddi yan etkiler Abirateron kolunda daha sık gözlemlenmekle birlikte yönetilemez bulunmamıştır.

Her iki çalışma da sunulduğu gün saygın tıp dergilerinden olan NEJM’de (New England Journal of Medicine) orjinal makalesi yayınlandı.

Daha önceden yapılan çalışmalardan yeni tanı prostat kanserli hastalarda standart hormon baskılayıcı tedaviye Dosetaksel kemoterapisinin eklenmesinin fayda sağladığı bir hasta grubu olduğunu biliyoruz. Her iki çalışmayla da benzer faydanın Abirateron tedavisiyle de elde edildiği gösterildi.

Bu iki çalışmadan elde edilen sonuçlar prostat kanserli hastalarımıza bir müjde niteliğindedir. Neredeyse 1950’lerden itibaren benzer strateji ile tedavi edilen prostat kanseri hormonal tedavisine yeni umut eklenmiştir. Ayrıca önümüzdeki süreçte bu yaklaşım başlangıç döneminde kullanmakta olduğumuz kemoterapiye gereksinimi de ortadan kaldırabilir.

Prostat kanserinde yenilikler son 10 yılda baş döndürücü seviyelere ulaşmış olup her geçen gün hastalarımız yeni bir tedavi seçeneği ile bu hastalığa bağlı ölümleri azaltmakta ve yaşam sürelerini şaşırtıcı şekilde uzatmaktadır. Ne var ki tüm bu olumlu katkılar beraberinde ülkeler için finansal güçlükleri de getirmektedir. Umuyoruz ki gelecekte sağlıkta eşitlik ilkesinden yola çıkarak bu yenilikler sadece ülkemize değil tüm dünya vatandaşlarına eşit olarak ulaşılabilir.

Dünya’da ses getiren yorumlar

Dr Richard Schilsky’nin öngörüsüne göre bu veriler Abiraterone’nun 1. basamakta kullanımının yolunu açacak. Şu anda ilaç, androjen eksikliği tedavisinin (ADT) başarısız olduğu durumlarda kullanım için onay almış bulunuyor.  Ancak yeni veriler daha önce ADT ile birlikte kullanıldığında önemli fayda sağladığını göstermektedir.

Bir diğer ASCO uzmanı Dr. Sumanta Kumar Pal şunları söylüyor: “Abirateron tedavisi kemoterapiyi güncel paradigmadan kaldırabilecek nitelikte.”

Birleşik Krallık'taki Kraliçe Elizabeth Hastanesi'nden Dr. Nicholas James, bu çalışmanın erişkin kanser vakalarında bugüne kadar bildirilen en büyük hayatta kalma oranına sahip olduğunu belirtiyor.

Paris-Sud Üniversitesi Gustave Roussy Kanser Merkezi bölüm başkanı Dr. Karim Fizazi "Abiraterone'un bu çalışmada 1. basamakta kullanılmasının faydası, daha önceki klinik araştırmalarda gözlemlenen dosetaksel tedavisinin faydasıyla karşılaştırılabilir. Bununla birlikte Abirateron tedavisi hasta için daha rahat bir tedavi şeklidir. Abirateron tedavisi gören pek çok hasta herhangi bir yan etki belirtmemiştir. Bu bulgulara göre ADT tedavisine Abirateron ve prednizolon (kortizon) eklenmesi, metastatik prostat kanseri tanısı yeni konmuş risk altındaki hastalar için yeni bir tedavi olarak düşünülebilir" yorumunda bulundu.

Dr Pal "Birkaç yıl önce yapılan CHAARTED çalışması, prostat kanserinin daha önceki çalışmalarının tahtını salladı. Bu çalışmada hormon tedavisine ek olarak kemoterapi yapılması daha yüksek bir hayatta kalma şansı sağladı. Kemoterapi ve Abiraterone için var olan verileri karşılaştırdığımızda, iki tedavi şeklinde de hayatta kalma avantajı benzer gibi görünüyor. Fakat kemoterapi hastalarda başa çıkılması daha zor olan yan etkilere neden oluyor. Abirateron tedavisi, daha az yan etkiyle daha etkili bir tedavi olanağı sunuyor.” diye açıklamada bulundu.

California San Francisco Üniversitesinden Dr. Charles Ryan "Bu veriler kesinlikle etkileyicidir ve metastatik hastalığı olan hastalar için şüphesiz tedavi sonuçlarını geliştirecektir.’’ dedi.

Philadelphia'daki Fox Chase Kanser Merkezi Hematoloji ve Onkoloji bölümünden Dr.Matthew R. Zibelman, şunları söyledi:  "Bu hasta grubu için standart tedavi, kemoterapidir. Artık yeni tanı almış metastatik, hormona duyarlı prostat kanserinin tedavisinde daha az yan etkisi olan başka bir tedavi seçeneğine de sahibiz”.

Bununla birlikte, Amerikan Kanser Derneği'nden (American Cancer Society) Dr. Otis Brawley, sonuçları hemen hızlıca olumlu karşılamama konusunda uyarıda bulundu.    "Prostat kanserinde kullanılan hormon tedavisi kalp hastalığına neden olabilir. Hastalarımızı tedaviye bağlı kalp hastalığından kaybetmekten korkarız. Bu durum aslında prostat kanserinde uyguladığımız tüm hormonal tedaviler için geçerlidir. Benim için ilacın etkinliği ve yan etkileri iki kenarı keskin bıçaktır.  Prostat kanseri hastalarını tedavi etmek için bu yeni uygulamayı kullanacağım, ancak seçici olacağım.  Diyabet veya koroner arter hastalığı olan kanser hastalarında bu tedaviyi kullanmamayı seçeceğim. Bildirilen verilerin harika yönleri olduğunu kabul ediyorum ancak doktorlar olarak bu türlü verileri daha dikkatli karşılamalıyız’’.