ASCO 2020 Sanal Kongre Özeti
ASCO 2020 Sanal Kongre Özeti
Güncel Koronavirüs Haberleri
Güncel Koronavirüs Haberleri
Anasayfa - Kanser Haberleri - Prostat kanseri - Yeni Kanser ilaçlar - Prostat kanseri tedavisinde kabazitakselin daha düşük dozu FDA onayı aldı

Prostat kanseri tedavisinde kabazitakselin daha düşük dozu FDA onayı aldı

Prostat kanseri tedavisinde kabazitakselin daha düşük dozu FDA onayı aldı
paylaşwhatsappfacebooktwitterlinkedin
Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
21.09.2017

14 Eylül 2017'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, daha önce dosetaksel kemoterapisi içeren tedavi rejimi kullanmış, hormon tedavisine dirençli 4. evre prostat kanseri olan hastaların tedavisinde prednizon ile birlikte 3 haftada bir 20 mg/m2 dozunda kabazitakseli (piyasa adı Jevtana) onayladı. 2010 yılında aynı endikasyon için kabazitakseli yine her 3 haftada bir ama daha yüksek doz olan 25 mg/m2 dozdan onaylamıştı.

Onay, önceden dosetaksel içeren bir tedavi rejimi kullanmış, metastatik, hormon baskılamaya dirençli prostat kanserli 1200 hastanın dahil edildiği, çok merkezli, randomize, açık etiketli çalışmadan elde edilen verilere dayandırılmıştır. Bu çalışma, kabazitakselin piyasaya çıkarken ilk onaylanan 25 mg/m2 dozu ile daha düşük doz olan 20 mg/m2 dozunun karşılaştırılmasının değerlendirilmesi için yürütülmüştür. Hastalara kabazitaksel 25 mg/m2 (n = 602) veya 20 mg/m2 (n = 598) dozunda verilmiştir.

İlk yanıt oranları %80-90’larda olmasına rağmen, neredeyse tüm metastatik prostat kanserli hastalarda, erkeklik hormonları olan androjenleri baskılayan tedavilere zamanla direnç gelişir. Bu duruma tıp dilinde kastrasyona dirençli prostat kanseri diyoruz.

20 mg/m2 dozundan kabazitaksel alan hastaların genel sağkalımının, 25 mg/m2 dozunda kabazitaksel alan hastalarla karşılaştırıldığında aşağı olmadığı gözlenmiştir. Tahmini ortalama genel sağkalım düşük doz kolunda 13.4 ay, yüksek doz kolunda ise 14.5 ay olarak bulunmuştur.

Güvenlik bulguları incelendiğinde, kabazitakseli yüksek dozdan alan hastalarda kemik iliği baskılanması, enfeksiyonlar ve diğer yan etkiler daha sık görülmüştür. Son tedavi dozunun verilmesinden itibaren 30 gün içindeki ölümler (%5.4'e karşı %3.8) ve tedaviye başlandıktan sonraki 30 gün içindeki erken enfeksiyonla ilişkili ölümler (%1.3'e karşı %0,7) karşılaştırıldığında yine 25 mg/m2 kolunda, 20 mg/m2 koluna göre daha sık gözlenmiştir. Enfeksiyonla bağlantılı erken ölümlerin hepsi 60 yaşın üzerindeki hastalarda gerçekleşmiş. Çalışmada yüksek riskli klinik özelliklere sahip hastalarda kemik iliği hücrelerini uyarıcı ilaçlar ile profilaksi (kan düşmesini önleyici iğne tedavisi) önerilmiştir.

Kabazitaksel ile tedavi edilen hastaların en az %10’unda beyaz kan hücrelerinin ve kan pulcuklarının sayısında düşme, kansızlık, halsizlik, bulantı, kusma, kabızlık, kas güçsüzlüğü, karın ağrısı, kanlı idrar, sırt ağrısı ve iştahsızlık gibi yan etkiler görülmüştür. İleri derece enfeksiyonlar da bildirilmiştir. Ateşli beyaz kan hücresi düşüklüğü (febril nötropeni), 25 mg/m2 kolundaki hastaların %9’unda, düşük doz olan 20mg/m2’den kabazitaksel alan hastaların ise %2’sinde meydana gelmiştir. Her iki kolda da dozun kesilmesinin en yaygın nedenleri yorgunluk ve kanlı idrardır.

Kabazitakselin önerilen dozu, günde 10 mg oral prednizon (kortizon) ile kombine şekilde bir saatlik intravenöz infüzyon olarak her üç haftada bir uygulanan 20 mg/m2'dir. Hastalarda 25 mg/m2'lik dozluk tedavi hekimlerin takdirine bağlı olarak kullanılabilir.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Kaynak:

FDA approves lower dose of cabazitaxel for prostate cancer.
Fda.gov
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.