Hastalar tarafından radyoterapi yanığı olarak bilinen radyasyon dermatiti, ışın tedavisine bağlı yaygın görülen bir yan etkidir ve sıklıkla topikal (cilt üstüne sürülen) kremlerle tedavi edilir. Bununla birlikte hastalara, radyoterapinin cilt üzerine dozunu ve dolayısı ile yan etkisini artırabileceği kaygısı ile, radyoterapiden birkaç saat önce krem kullanmaktan kaçınmaları sıklıkla tavsiye edilir. Fakat, özellikle hedefe yönelik ışınlama yapan modern radyoterapiler için böyle bir tedbirin gerekli olup olmadığı tartışma konusudur. Bu amaçla radyasyon tedavisi öncesinde metalik veya metal olmayan kremlerin uygulanmasının, radyoterapinin cilt dozunu değiştirip değiştirmediğini değerlendirmek için yapılan bir çalışmanın sonuçları 18 Ekim 2018'de JAMA Oncology'de yayımlandı.

Baumann ve arkadaşlarının çalışmasın da, hem bu inanışın yaygınlığı ölçüldü hem de kremlerin gerçekten böyle bir etkisi olup olmadığı test edildi. Ankete katılan doktorların % 91'inin, radyoterapinin cilt yan etkilerini azaltmak için kremlerin tedaviden önce uygulanmaması gerektiğini tavsiye ettikleri ve hastaların % 83'ünün, doktorlarından böyle bir öneri aldıkları belirtildi. Bununla birlikte, yapılan preklinik teste göre, krem uygulanıp uygulanmaması, radyoterapinin cilt dozundan bir değişikliğe yol açmıyor.

Radyasyon tedavisi ile tedavi edilen birçok hasta, ciltte kızarıklık veya yanık şeklinde radyasyon dermatiti yaşayacaktır. Hem reçeteli hem de reçetesiz kremler, hastaları rahatlatmak için yaygın olarak kullanılır; bunlardan bazıları, gümüş sülfadiazin kremi gibi, ağır metaller içerir. Bununla birlikte, hastalar, cilt tarafından emilen radyasyon miktarının artmasını önlemek için radyasyon terapisinden önceki saatlerde bu tedavileri kullanmaktan kaçınmaları sıklıkla tavsiye edilebilmektedir.

"Radyoterapinin kanserde kullanılmaya başlandığı 20. yüzyılın ilk yarısında böyle bir öneri mantıklı gözükmekle birlikte, cilde uygulanan dozu azaltabilen modern radyasyon tedavilerinin kullanılmasıyla, bu önerinin artık uygun olamayacağını varsaydıklarını" söylüyor çalışmanın yazarları.

Anket aşaması

Araştırmanın ilk kısmı için araştırmacılar, hasta ve bakım veren eğitimi için geliştirilmiş çevrimiçi bir kanser hizmeti olan OncoLink'i kullandılar.

Radyasyon dermatiti yan etkisini yaşatan hastalar ile sık karşılaşan 105 doktor ve hemşirenin 96'sının (% 91), radyoterapiden önceki saatlerde cilt kremlerini önermedikleri görüldü. İşin hasta tarafında ise, 133 katılımcıdan 111'inin (% 83), onkoloji uzmanlarından bu yönde bir tavsiye aldıkları belirtildi.

Cilde uygulanan radyasyon dozlarının ölçümü testi

Bu topikal ajanların (kremler) ciltteki radyasyon dozunu gerçekten arttırıp artırmadığı sorusunu ele almak için araştırmacılar, optik olarak uyarılmış lüminesan dozimetreler kullandılar. Bu cihazlar, cilt tarafından absorbe edilen (emilen) yüzey radyasyonu miktarını ölçebiliyor.

Dozimetrik ölçümler, farklı dozlarda radyoterapi uygulansa bile, 2 milimetre kalınlığa kadar krem uygulamasının, cilt dozunda hiçbir fark göstermediğini ortaya koydu. Bununla birlikte 3 milimetre veya daha kalın krem uygulaması, cilt radyoterapi dozunu artırıyordu.

Sonuç

Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, radyasyon tedavisinden hemen önce kremlerin kullanımı güvenli bir şekilde serbestleştirilebilir, bu da radyasyon terapisi geçiren hastalar için yaşam kalitesini arttırabilir, ancak radyasyon terapisinden hemen önce kalın krem uygulamalarından kaçınılmalıdır. Sonuç olarak radyoterapiden önce ince bir şekilde krem sürülebilir ya da krem uygulaması yine eski önerilerde olduğu gibi radyoterapiden 2 saat sonraya kadar beklenebilir.