Bugüne dek konusunda bildirilmiş en kapsamlı araştırmanın sonuçları, genital bölgede pudra kullanımı ile over (kadın yumurtalık) kanseri gelişmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunmadığını gösterdi. Çalışma, 7 Ocak 2020'de JAMA isimli bilimsel dergide yayımlandı. Pudra ile over (kadın yumurtalık) kanseri arasında ilişki olabileceği oldukça tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, ABD’de bazı büyük kozmetik firmalara yakın zamanda konu ile ilgili milyar Dolarlık davalar açıldı. Çalışmada yazarlar kullanılan pudrayı "talk minerali" içeren tip olarak özellikle belirtmediler ancak çoğu pudra ürünü zaten talk isimli minerali içeriyor. Araştırmacılar, çalışma sonuçlarının pudra ile over kanseri arasında ilişki bulmamış olmasının bu konu ilgili endişeleri bir derece de olsa azaltacağına dikkat çektiler. Bununla beraber, çalışma sonuçları birtakım eksiklikler içeriyor olması nedeniyle dikkatli olmamızı gerektiriyor. Alanında yapılan en büyük analiz olmasına rağmen, çalışmanın yazarları da kesin sonuçlara varılmaması gerektiği konusunda hemfikirler; çalışmanın over kanser hızındaki küçük artışları veya düşüşleri saptamada yeterli güçte olmadığını kabul ediyorlar. Sonuçlar jinekolojik olarak üreme organları çıkarılmamış (yani yumartalıklara kadar olan yolun devamlılığının bozulmadığı) pudraya maruz kalan kadınlarda küçük bir risk artışı olduğu yönünde. Burada yumartalıkların talk pudraya olan maruziyeti en önemli noktayı oluşturmakta. Tüpleri veya rahmi alınmış kadınlarda yumurtalıklara karsinojen ulaşamayacağından kanser riskinden söz edilemez. Bu sonuçlardan kesin sonuçlar çıkarılamamasının bir diğer nedeni de kadın yumurtalık kanserinin risk faktörlerinin sayıca çok olmasıdır (multifaktöriyel). Yani elde edilen bu küçük gözlemsel bulgudan yola çıkarak, aslında hangi faktörün bu duruma neden olduğunu saptamak zordur. Bu hipotezin doğrulanması için bu nedenle randomize kontrollü çalışmalar ve daha fazla veri gerekmektedir. Çalışma dışından bazı uzmanlar ise bu çalışmanın doğru sonuçları yansıtmadığını ve talk pudra kullanımı ile over kanseri arasındaki ilişkinin çok daha kuvvetli olduğunu düşünmekte. Bu çalışmanın yeterince güçlü olmadığını, uzun süreli maruziyetin bu çalışmada yeterince temsil edilmediğini vurguluyorlar. Neden- sonuç ilişkisi kurabilmek için mutlaka daha spesifik gruplara odaklanan daha fazla çalışma gereklidir.

Yeni Analizin İstatistiksel Sonuçlarına Akalım:

Çalışma için araştırmacılar daha önceden yapılan 3 çalışmadan toplam 252 bin kadından oluşan ileriye dönük gözlemsel verileri bir araya getirdiler ve kendi kohortlarını oluşturdular (Kohortlar’ın isimleri: NHS II, SIS, WHI-OS; Önceki 3 çalışma yumurtalık kanseri ile genital bölgede pudra kullanımı arasında ilişki raporlamıştı). Başlangıçtaki ortanca hasta yaşı 57 yıl idi; 11,2 yıllık ortanca takip süresi sonucunda analiz edilen kadınların 2168’inde yumurtalık kanseri geliştiği gösterildi (yaklaşık % 0.9). Genital bölgede sürekli pudra kullanan kadınlar arasında over kanseri insidansı 100.000 kişide 61 vaka; hiç kullanmayanlar arasında ise 100.000 kişide 55 vaka olarak gözlendi (tehlike oranı (HR): 1,08; güven aralığı, 0,99-1,17); bu fark anlamlı bulunmadı. 70’li yaşlarda ise hesaplanan fark %0,09 idi. Sonuç olarak, 252 bin kadından toplanan verilerin analizinde, genital bölgede pudra kullanımı ile yumurtalık kanseri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. Bununla birlikte, riskte küçük bir artış tespit etmek için çalışmaya yetersiz kalmış olabilir ve çalışmanın, konu ile ilgili endişeleri azaltmaya etkisi olacaktır.