3 Ocak 2019'da Cancer Cell'de yayımlanan bir çalışma, bilim insanları ve onkoloji profesyonellerinin büyük ilgisini çekti. Çalışmada, Tinagl1 adlı doğal bir proteinden elde edilen ilacın, üçlü negatif meme kanseri hücrelerinin büyümesini ve metastaz yapmasını engellediği keşfedildi. İlaç, EGFR ve integrin / FAK adlı, kanserleşmede oldukça önemli olan iki önemli hücresel yolağı hedef alıyor.

Üçlü negatif meme kanseri, tüm meme kanserlerinin % 13-17'sini oluşturan agresif biyolojiye sahip bir kanser türüdür. Bu tip kansere sahip hastalarda nüks (tekrar) oranı daha fazladır ve tedavi seçenekleri diğer meme kanserlerine göre daha kısıtlıdır.

Not: Aşağıdaki şekilde meme kanseri çeşitleri görülebilir.

meme kanseri çeşitleri türleri luminal a b her2 pozitif üçü negatif hormon östrojen ve proge

Araştırma, ABD'de bulunan Princeton Üniversitesi ve New Jersey Rutgers Kanser Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Araştırmacılar, Tinagl1 adlı doğal proteinin tümör büyümesi ve yayılmasındaki etkisini özel olarak hazırlanmış insan ve fare tümör hücre modellerinde incelemiştir.

Araştırma sonuçlarına göre;

Yüksek Tinagl1 protein aktivitesinin tümör büyümesini yavaşlattığı ve metastazı büyük ölçüde engellediği fare modellerinde tespit edildi. Tinagl1'in, üçlü negatif meme kanserinde agresif büyümeyi ve ilaç direncini sağlayan iki yolağı inhibe ettiği keşfedildi.

Tinagl1 ile integrin FAK ve EGFR sinyalinin baskılanması üçlü negatif memem kanserinde

Aynı zamanda, Tinagl1 proteini, meme tümörlerine sahip farelere enjekte edildi. 7 haftalık tedavi sonrasında tümör büyümesinin ve metastazının başarıyla engellendiği görüldü. Farelerde herhangi bir yan etki gözlemlenmedi. Ayrıca Tinagl1 tedavisinin metastaz başlangıcından hemen sonra başlandığında da etkili olduğu görüldü.

  • Tinagl1, epidermal büyüme faktörü reseptör (EGFR) geninin aktivitesini durdurarak kanser büyümesini engelliyor. Epidermal büyüme faktörü (EGF), tümör büyümesini destekleyen proteinlerden biridir. EGFR'yi hedef alan tedavilerin etkinliği oldukça kısıtlıdır. Bu sebeple, Tinagl1, EGFR'ye karşı yeni ve etkili bir yaklaşım olabilir.
  • Tinagl1, hücre göçünde önemli rol oynayan integrinleri de etkilemektedir. Integrinler, kanser hücrelerinin diğer doku ve organlara göçmesinde rol almaktadır. Tinagl1, integrin yolağını Fokal Adezyon Kinaz (FAK) proteinin aktivitesini bozarak baskılıyor.

İki yolak da birbirleriyle moleküler açıdan ilişkilidir ve üçlü negatif meme kanserinde agresif büyümeyi desteklemektedir. Bu sebeple, Tinagl1, iki hücresel yolağı hedef alan etkili bir ilaç olabilir.

Bunun yani sıra, 800'den fazla insan tümör örneklerinde yapılan analizlerde, düşük Tinagl1 gen aktivitesine sahip hastaların, ileri evre kanserlere ve daha az yasam suresine sahip olduğu görüldü. Yüksek Tinagl1 gen seviyesi, hastalarda daha iyi klinik sonuçlarla ilişkilendirildi. Üçlü negatif meme kanserine sahip hastalarda da bu durum gözlemlendi.

Peki, bu Çalışma Bize ne İfade Ediyor?

  • Üçlü negatif meme kanserine karşı etkili olabilecek bir ilaç geliştirildi. İlacı daha önceki çalışmalardan ayıran özellik ise hem tümör büyümesini hem de metastazı hedef almasıdır.
  • Hem EGFR hem de integrin/FAK yolaklarını hedef alması sebebiyle Tinagl1 proteini etkili ve güvenilir bir tedavi yaklaşımı sunabilir.
  • Bu ilaç preklinik (laboratuvar) aşamada denenmiştir. İnsanda klinik çalışmalarla etkinliği ve güvenilirliği kanıtlandıktan sonra kullanılabilecektir.
  • İmmünoterapinin, meme kanserinde yaşam süresini uzattığı ilk kez gösterildi