Tüylü hücreli lösemi (hairy cell leukemia) tedavisi için moxetumomab pasudotoks-tdfk ( piyasa adı Lumoxiti ) adlı yeni bir ilaç, 13 Eylül 2018'de FDA onayı aldı.

Onayın detaylarına bakacak olursak; pürin nükleosit analoğu da dahil olmak üzere, daha önce en az 2 basamak sistemik tedavi almış olan relaps (tekrarlamış) veya refrakter (tedaviye dirençli) tüylü hücreli lösemili yetişkin hastaların tedavisinde intravenöz (toplardamardan) kullanım için moxetumomab pasudotoks-tdfk (Lumoxiti) enjeksiyonu FDA onayı aldı.

Moksetumomab pasudotoks-tdfk nedir ve nasıl çalışır?

Moxetumomab pasudotox-tdfk, bağışıklık sitemi hücrelerinden olan B hücrelerin yüzeyinde bulunan CD22 adlı moleküle yönelik bir sitotoksindir ve tüylü hücreli lösemi hastaları için bu tipte onay alan ilk tedavidir. CD22, bağışıklık sisteminin aşırı aktivasyonunu ve otoimmün hastalıkların gelişmesini önleyen düzenleyici bir moleküldür. Bu hali ile moxetumomab pasudotox-tdfk, bir anti-CD22 immünotoksindir.

Tüylü hücreli lösemi nedir?

Tüylü hücreli lösemi, nadir kanserlerden biridir. Löseminin bu türünde, kemik iliği örneğine mikroskop altında tüylü / saçlı görünen B hücreleri vardır; nadir görülür ve yavaş büyüyen bir kanserdir. Lösemili B hücrelerinin sayısı arttıkça, daha az sayıda sağlıklı beyaz kan hücresi, kırmızı kan hücresi ve trombosit üretilir; bu da enfeksiyon, kansızlık ve kanama gibi lösemi belirtilerine yol açabilir.

Tüylü hücreli lösemi belirtileri nelerdir?

Tüylü hücre lösemisinde, hastalar genellikle kan düşüklüğü, splenomegali (dalakta büyüme) gibi şikayetlerle doktora başvurur. Tüylü hücreler, anormal B lenfosit olsalar da genellikle lenf nodlarında büyümeye yol açmazlar. Daha sonra, tüylü hücreler kemik iliği, karaciğer ve dalakta (muhtemelen bu organlarda daha iyi çoğaldıkları için) birikmeye başlar.

Bu nedenle, dalak büyümesi ve beklenmeyen kan düşüklüğü olması, tüylü hücreli lösemi tanısına yönlendiren iki önemli bulgudur.

Tüylü hücreli lösemi standart tedavisi nedir?

Genellikle indolen (yavaş seyirli) bir hematolojik kanser türüdür. Fakat eğer semptomatik olursa (şikayetlere yol açarsa), tedavisinde pentostatin, kladribin ve interferon-alfa, hem hastalık prognozunu (seyrini) belirgin olarak iyileştirmekte hem de relaps (tekrar) olursa etkili gözükmektedir. Şiddetli kan düşüklüğüne neden olan splenomegalisi (dalak büyümesi) olan hastalarda, splenektomi (dalak çıkarma ameliyatı) yapılabilmektedir. Bu standart tedavilerin herhangi birinin başlanmasından sonra 5 yıllık yaşam şansı %85'in üzerinde olmaktadır.

Son zamanlarda rituximab (anti-CD20 monoklonal antikor), anti- CD25 (LMB-2) ve anti-CD22'in (moxetumomab pasudotox-tdfk) kullanılmasıyla tüylü hücreli lösemideki tedavi seçeneklerinin sayısı artmıştır.

Moksetumomab pasudotoks-tdfk'ya FDA onayı getiren çalışma

Moxetumomab pasudotoks-tdfk'nin etkinliği, bir purin nükleosid analoğu dahil olmak üzere en az iki basamak sistemik tedavi almış 80 tüylü hücreli lösemi hastanın dahil edildiği bir faz III tek kollu, açık etiketli klinik çalışmada gösterildi. Çalışmada, tam bir yanıtın sağlanmasından 180 gün sonra, hematolojik remisyonun sürdürülmesi (hiçbir hastalık bulgusunun olmaması) olarak tanımlanan kalıcı tam yanıtı ölçtü. Çalışmanın sonucunda hastaların % 30'unda dayanıklı bir tam yanıt elde edildi ve toplam yanıt oranı % 75 idi.

Moxetumomab pasudotox-tdfk'nin sık görülen yan etkileri arasında ilacın uygulanmasıyla ilişkili alerjik reaksiyonlar, ödem, bulantı, yorgunluk, baş ağrısı, ateş, kabızlık, anemi (kansızlık) ve ishal sayılabilir.

Önerilen moxetumomab pasudotoks-tdfk dozu, en fazla 6 döngü için ya da hastalığın ilerlemesi ya da kabul edilemez toksisitenin (yan etkilerin) ortaya çıkmasına kadar, 28 günde bir, 1., 3. ve 5. günlerde 30 dakikalık intravenöz infüzyon olarak uygulanan kilogram başına 0.04 mg'dır.

Moxetumomab pasudotox-tdfk reçete bilgileri içinde, sağlık çalışanlarında ve hastalarda kılcal damar kaçağı sendromu geliştirme riski hakkında uyarı bulunmaktadır. Bu durum, sıvı ve proteinleri minik kan damarlarını çevreleyen dokulara sızdıran bir durumdur. Kılcal sızıntı sendromunun belirtileri arasında solunum zorluğu; kilo almak; hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü); ya da kolların, bacakların ve / veya yüzün şişmesi bulunur.

Uyarılar içinde ayrıca, kırmızı kan hücrelerinin anormal yıkımının neden olduğu bir durum olan hemolitik üremik sendrom riski de bulunmaktadır. Hastalar yeterli sıvı alımının öneminden haberdar olmalı ve kan değerleri sıklıkla izlenmelidir. Diğer ciddi uyarılar arasında azalmış böbrek fonksiyonu, infüzyonla (uygulamayla) ilişkili reaksiyonlar ve elektrolit anormallikleri sayılabilir. Emziren kadınlara moxetumomab pasudotox-tdfk verilmemelidir.

Sonuç olarak bir anti-CD22 immünotoksini olan moxetumomab pasudotox-tdfk, diğer tedaviler denedikten sonra hastalığı ilerleyen tüylü hücre lösemili hastalar için yeni bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır.