Kanser için yeni nesil tedavi araştırmalarının yanında, istatistik veriler toplanarak kanserle ilişkili sayılar hakkında bilgiler üretilmekte ve toplumların gelecekteki sağlık durumları hakkında tahminler yapılmaktadır. Dünya Kanser Hastalığı Yükü Çalışma Grubu, 29 kanser türünün teşhis ve yaşam kaybı oranlarını yayınladı. Çalışma sonuçları Haziran 2018'de JAMA Oncology'de yayımlandı. Çalışmadaki en dikkat çekici sonuç ise yaşam tarzı ilişkili kanserlerin, gelişmekte olan ülkelerde belirgin şekilde artmasıdır.

Çalışma Sonuçlarına Göre;

  • 2016 yılında dünya genelinde 17.2 milyon yeni kanser vakası meydana geldi. Kanserden yaşamlarını kaybeden kişi sayısı 8.9 milyondur. 
  • 2006-2016 arasında yeni kanser vakalarında yüzde 28 artış görülmüştür. Bu artış büyük oranda, gelişmekte olan toplumlarda nüfusun artması, yaşlanma ve artan obezite oranları ile ilişkilendirilmiştir. Tüm kanserlerin %65'i, 65 yaş ve sonrası görülmektedir.
  • Bununla birlikte kanser artışı en hızlı olarak, düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir. Bu ülkelerde sigara tüketimi ve ucuz hazır gıdaların kullanımı oldukça fazladır.
  • Deri, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerindeki artıştan endişe edilmektedir. Önemle vurgulamak gerekir ki, bu kanserler sigaradan ve güneşten uzak durarak ve sağlıklı beslenerek büyük oranda önlenebilir.
  • Geçtiğimiz on yılda kanser vakaları üçte bir artış göstermiştir.
  • Akciğer kanseri, 2016 yılında kanser sebepli yaşam kayıplarının yüzde 20 sinden sorumlu idi. Araçlardan ve endüstriyel fabrikalardan kaynaklanan hava kirliliği akciğer kanserlerinin önemli sebeplerinden biridir.
  • Sedanter (hareketsiz) yaşam, alkol kullanımı ve işlenmiş gıdalar kalın bağırsak kanserinde artışa neden olmaktadır.
  • Rahim ağzı kanseri ve mide kanseri gibi enfeksiyon ilişkili kanserlerde düşüş gözlemlenmiştir. Bunun sebebi HPV'ye karşı başarıyla yönetilen aşı programları ve etkili Helikobakter pylori enfeksiyon yönetimleridir.
yıllara ve türlere göre değişen kanser istatistikleri

Kanser vakalarında artış görülmesi endişeleri beraberinde getirmesine rağmen, bu kanserlerin çoğunluğu yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilir. Sigaradan uzak durarak, sağlıklı bir yaşam tarzını uygulayarak, düzenlik tarama programlarına giderek kanserden korunabilirsiniz. Modern tıp, kanserden korunmada en bilimsel ve en güncel yöntemleri kullanmaktadır.