8 Mart 2024'te, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kardiyovasküler hastalığı olan ve obezite veya fazla kiloya sahip yetişkinlerde kardiyovasküler ölüm, kalp krizi ve felç riskini azaltmak için semaglutid etken maddeli Wegovy (firması Novo Nordisk) adlı enjeksiyonun yeni bir kullanım endikasyonunu onayladı. Wegovy, azaltılmış kalorili diyet ve artırılmış fiziksel aktivite ile birlikte kullanılmalıdır. Kardiyovasküler hastalık, kalp ve kan damarlarının hastalıklar grubudur.

Dünya genelinde zayıflama iğnelerinden biri olarak bilinen Wegovy şimdi, kardiyovasküler hastalığı olan ve obezite veya fazla kiloya sahip yetişkinlerde yaşamı tehdit eden kardiyovasküler olayları önlemeye yardımcı olmak için onaylanan ilk kilo verme ilacıdır. Bu hasta grubu, kardiyovasküler ölüm, kalp krizi ve felç riski daha yüksek. Bu kardiyovasküler riski düşürdüğü kanıtlanmış bir tedavi seçeneği sunmak, halk sağlığı için büyük bir ilerlemedir.

Obezite veya fazla kilo, günümüzde ortadoğulu ve batılı toplumlarında yetişkinlerin %50'den fazlasını etkilemektedir. Obezite ve fazla kilo, erken ölüm riskini ve kalp krizi ve felç dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarını artıran ciddi sağlık sorunlarıdır.

Wegovy, bir glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1) reseptör agonisti olan semaglutid içerir. Bu nedenle, Wegovy diğer semaglutid içeren ürünler veya diğer GLP-1 reseptör agonistleri ile birlikte kullanılmamalıdır.

FDA Onayı Getiren Klinik Çalışma

Bu yeni endikasyon için Wegovy'nin etkinliği ve güvenliği, Wegovy veya plasebo alan 17.600'den fazla katılımcının rastgele atandığı çok uluslu, çok merkezli, plasebo kontrollü çift kör bir denemede incelenmiştir. Her iki gruptaki katılımcılar ayrıca standart bakım tıbbi tedavisi (örneğin, kan basıncı ve kolesterol yönetimi) ve sağlıklı yaşam tarzı danışmanlığı (diyet ve fiziksel aktivite dahil) aldılar. Wegovy, büyük advers kardiyovasküler olay (kardiyovasküler ölüm, kalp krizi ve felç) riskini önemli ölçüde azalttı; bu olaylar Wegovy alan katılımcıların %6.5'inde, plasebo alan katılımcıların %8'inde meydana geldi.

Wegovy'nin reçete bilgileri, sağlık profesyonellerini ve hastaları tiroid C-hücreli tümörler riski konusunda bilgilendirmek için bir kutu uyarısı içerir. Bu risk nedeniyle, Wegovy, medüller tiroid karsinomu kişisel veya aile öyküsü olan hastalarda veya Çoklu Endokrin Neoplazi sendromu tip 2 adı verilen nadir bir durumu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Wegovy, semaglutide veya diğer içeriklerine ciddi alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır. Ciddi bir alerjik reaksiyon şüphesi varsa, hastalar derhal Wegovy kullanımını durdurmalı ve tıbbi yardım aramalıdır.

Wegovy ayrıca pankreas iltihabı (pankreatit), safra kesesi sorunları (gallstones dahil), düşük kan şekeri, akut böbrek hasarı, hipersensitivite reaksiyonları, diyabetik retinopati (gözün retinasına zarar), artmış kalp hızı ve intihar davranışı veya düşüncesi için uyarılar içerir. Hastalar, pankreatit veya safra taşları belirtileri varsa sağlık hizmeti sağlayıcıları ile görüşmelidir. Wegovy, insülin veya insülin salgısına neden olan bir ilaçla birlikte kullanılıyorsa, hastalar düşük kan şekeri riski hakkında sağlık hizmeti sağlayıcıları ile konuşmalıdır. Sağlık profesyonelleri, hastaları böbrek hastalığı, diyabetik retinopati ve depresyon veya intihar davranışları veya düşünceleri açısından izlemelidir.

Wegovy'nin en yaygın yan etkileri mide bulantısı, ishal, kusma, kabızlık, karın (mide) ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, dispepsi (hazımsızlık), baş dönmesi, karın şişkinliği, geğirme (röfle), diyabetli hastalarda hipoglisemi (düşük kan şekeri), gaz birikimi ve gastroözofageal reflü hastalığı (mide ekşimesi) içerir.

İlgili konu: Zayıflama İğnelerinin Bilinmeyen Yan Etkileri

Dünya Genelinde 2023 Yılında En Çok Konuşulan İlaçlar, Zayıflama İğneleri Oldu

GLP-1 reseptör agonisti semaglutidin Ocak 2023'te kilo kontrolü (zayıflamak) için onaylanması, obezite tedavisinde yeni bir çağın başlangıcı oldu. Ancak, son aylarda, ilaç düzenleyici otoriteler, bu ajanların diyabet tedavisinde kullanımıyla ilişkili, nadir, bazen ciddi yan etkileri de belgeledi. Bu yan etkilerin farkında olmayan doktorlar olabilir.

Aşağıda, FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından onaylanmış ve zayıflama amaçlı iğne şeklinde kullanılan ilaçlar listelenmektedir:

Etken Madde

Kutu Adı

FDA Onaylı mı?

FDA Onay Yılı

Uygulama Şekli

Doz Sıklığı

Türkiye'de Bulunuyor mu?

Liraglutid

Victoza

Evet

2010

enjeksiyon

Günde 1 kez

Evet

Liraglutid

Saxenda

Evet

2014

enjeksiyon

Günde 1 kez

Evet

Semaglutid

Ozempic

Evet

2017

enjeksiyon

Haftada bir kez

Hayır

Dulaglutid

Trulicty

Evet

2020

enjeksiyon

Haftada bir kez

Evet

Semaglutid

Wegovy

Evet

2021

enjeksiyon

Haftada bir kez

Hayır

Tirzepatid

Mounjaro

Evet

2022

enjeksiyon

Haftada bir kez

Hayır