Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı "Kanser alanındaki en büyük eksiklik, halka yönelik sade ve anlaşılabilir bilgiye ulaşılamamasıdır. Web sitemiz ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum."

Anasayfa - Kanser Haberleri - Akciğer kanseri - İmmünoterapi - 4. evre yassı hücreli akciğer kanseri 1. basamak tedavisidne immünoterapi FDA onayı aldı
4. evre yassı hücreli akciğer kanseri 1. basamak tedavisidne immünoterapi FDA onayı aldı

4. evre yassı hücreli akciğer kanseri 1. basamak tedavisidne immünoterapi FDA onayı aldı

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
01.11.2018

30 Ekim 2018'de, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), metastatik (4. evre) skuamöz (yassı) hücreli akciğer kanserinin birinci basamak tedavisi olarak karboplatin artı paklitaksel ya da nab-paklitaksel ile kombinasyon halinde pembrolizumab (Keytruda) adlı immünoterapi ilacına onay verdi.

Onay, daha önce sistemik tedavi almayan, tümörün PD-L1 pozitifliği durumuna bakılmaksızın, metastatik skuamöz küçük hücre dışı akciğer kanseri olan 559 hastanın dahil edildiği, çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü bir faz-3 klinik araştırma olan KEYNOTE-407 üzerine kurulmuştur.

Hastalar ikili kemoterapi rejimi ile kombinasyon halinde pembrolizumab 200 mg ya da plasebo alacak şekilde rastgele gruplara ayrıldı. Tedavi, kanserde progresyon (ilerleme), kabul edilemez yan etkiler gelişene kadar veya en fazla 24 ay devam etti.

Çalışmanın en dikkat çekici sonuçları;

• Medyan (ortanca) genel sağkalım, pembrolizumab artı kemoterapi ve plasebo artı kemoterapi kolları için sırasıyla 15.9 ve 11.3 aydı.

• Kemoterapiye immünoterapi eklenmesi, yaşam kaybı riskini % 36 azalttı.

• Ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım, sırasıyla pembrolizumab artı kemoterapi ve plasebo artı kemoterapi kolları için 6.4 ve 4.8 aydı.

• Kemoterapiye immünoterapi eklenmesi, progresyon riskini % 44 azalttı.

• Tahmin edilen medyan tedavi yanıt süreleri sırasıyla 7.2 ve 4.9 ay idi.

KEYNOTE-407 çalışmasında pembrolizumab alan hastaların en az % 20'sinde en sık görülen yan etkiler; yorgunluk, bulantı, kabızlık, ishal, kusma, ateş, iştahsızlık, döküntü, öksürük, nefes darlığı, alopesi (saç dökülmesi) ve periferik nöropati idi.

- İlgili konu: İmmünoterapi ilaçları yan etkileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Metastatik skuamöz akciğer kanseri için önerilen pembrolizumab dozu, kemoterapi ile aynı gün her 3 haftada bir intravenöz (toplardamardan) 200 mg'dır. Tedaviye kanserde ilerleme, kabul edilemez yan etki gelişene kadar veya 24 aya kadar devam edilmesi öngörülüyor.

*

- KEYNOTE-407 çalışmasının detayları

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Daha fazla veya daha az alkışlayarak, bize hangi yazılarımızın daha fazla ilgi çektiğini gösterebilirsiniz.
Kaynak:

FDA approves pembrolizumab in combination with chemotherapy for first-line treatment of metastatic squamous NSCLC.
fda.gov, 30 October 2018.
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
İlgili Kanser Haberleri
Pembrolizumab adlı immünoterapi ilacı, 4. evre akciğer kanserli hastalarda başlangıç tedavisinde kemoterapi ile kombine kullanımda başarılı bulundu
Pembrolizumab adlı immünoterapi ilacı, 4. evre akciğer kanserli hastalarda başlangıç tedavisinde kemoterapi ile kombine kullanımda başarılı bulundu
İlk kez olarak 3. evre akciğer kanseri tedavisi için bir immünoterapi (Durvalumab) FDA onayı aldı
İlk kez olarak 3. evre akciğer kanseri tedavisi için bir immünoterapi (Durvalumab) FDA onayı aldı
4 yeni akciğer kanseri ilacı ödeme kapsamına alındı
4 yeni akciğer kanseri ilacı ödeme kapsamına alındı
Lenf nodları, 4. evre akciğer kanserinde de önemli bir belirleyici
Lenf nodları, 4. evre akciğer kanserinde de önemli bir belirleyici