Abraxane etki mekanizması nedir?

Abraxane (abraksan olarak okunur), kanser hücrelerini öldürmek veya kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmak için tasarlanmıştır.

Abraxane'in diğer isimleri

 • Albumin-bound paclitaxel (Albümin bağlı paklitaksel)
 • nab-Paklitaxel

Nanotanecik albumin-bağlı Paklitaksel (nab-Paklitaksel), ilk olarak 2005 yılında metastatik meme kanseri için FDA onayı almış bir nanotanecik-kemoterapi ilacıdır. Paklitaksel adlı eski bir kemoterapi ilacının, nanoteknoloji kullanılarak hazırlanmış yeni bir formülasyonudur. Paklitaksel, hücrenin iskeletini oluşturan ve mitoz bölünme sırasında önemli görevleri olan mikrotübüllerin çalışmasını bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller. Mikrotübülleri stabiller, yani esnekliğini bozar.

Abraxane; meme, akciğer, pankreas, over (kadın yumurtalık) ve serviks (rahim ağzı) kanserlerinin tedavisine olumlu katkılar yapmıştır. İleri evre meme, akciğer ve pankreas kanseri tedavisi için FDA onayı vardır. Ayrıca radyoduyarlaştırıcı özelliği vardır, uygulanan radyasyon dozunun %50’ye kadar azaltılmasını sağlayabilir. Aşağıda, nanoteknoloji ile üretilen bu ilacın molekül yapısı görülebilir.

Abraxane nab paclitaxel nanoteknoloji ürünü bir kemoterapi ilacı molekül yapısı

Kemoterapi ilaçlarının nanotanecikler ile taşınması, küçük molekül halinde iken ciddi toksik etki taşıdığı için kullanılamayan bazı ilaçların kullanılmasını ve ilaçların hedef tümör dokusuna daha iyi bir şekilde ulaştırılmasını sağlayabilmektedir.

Abraxane uygulama şekli, dozu ve program

 • Abraxane 260mg/m2, 1. gün toplardamardan (İntraVenöz = İ.V.) 30 dakika içerisinde yavaşça uygulanır.

veya

 • Abraxane 100mg/m2 veya 150mg/m2, 1. 8. ve 15. günler toplardamardan 30 dakikada içerisinde yavaşça uygulanır.Bu şekilde, damar yoluyla belli bir sürede ilaç uygulamaya infüzyon denir.

Abraxane tedavisinin toplam tahmini süresi

 • 2 saate kadar sürebilir.
 • İnfüzyon süreleri klinik araştırmalara dayanmaktadır, ancak doktor tercihine veya hastanın tedaviyi tolere etme durumuna bağlı olarak değişebilir. Ön ilaçlar ve sıvı destekleri daha fazla zaman katabilir.
 • Abraxane tedavisi genelde hastaların tedavi sonrası evine döndüğü günübirlik kemoterapi ünitelerinde uygulanır. 
 • Eğer Abraxane sadece 1. günde verilirse, genellikle her 21 günde bir tekrarlanır. Bu döngüye kür adı verilir. Eğer 1. 8. ve 15. günler veriliyorsa, haftalık tedavi olarak adlandırılır ve bu döngü 28 günde bir tekrarlanır. 
 • Her tedavi kürü hekiminizin önerisine bağlı olarak, ilaçtan görülen fayda bitene ve istenmeyen yan etkiler görülmeye başlanana kadar devam eder.

Abraxane yan etkileri

Klinik çalışmalarda Abraxane ile en sık bildirilen yan etkiler aşağıda yer almaktadır. Yan etkiler bazen yüzde aralıklarına sahiptir [örnek: nötropeni için % 23-82], bunlar klinik çalışmalarda farklılık göstermiştir:

 • Beyaz kan hücresi sayısında düşme; nötropeni (23-82%)
 • Saç Kaybı (64-90%) 
 • El ve ayaklarda iğne batması ve karıncalanma hissi (nöropati) (58-68%) 
 • Yorgunluk (34-35%)
 • Anemi (düşük kırmızı kan hücresi sayısı) (34%) 
 • Bulantı (20-33%)
 • İshal (27%) 
 • Enfeksiyon (24%)
 • Kas veya eklem ağrısı (myalji ve artralji) (19-45%) 
 • Hızlı nefes alıp verme (12%) 
 • Vücutta su toplaması (ödem) (10%)
 • Öksürük (7%)
 • Ağız yaraları (7%)
 • Kanama (Trombosit sayısında azalmaya bağlı olarak) (2%)
 • Nötropenik ateş (ateşli beyaz kan hücresi düşüklüğü) (1-2%)

Not: Abraxane neredeyse her zaman hafif derecede saç döker. Dökülen saçlar belli bir mesafeden anlaşılamaz ve sadece yakından incelenerek görülür; Farklı bir saç stili bazı saç dökülmelerini gidermeye yardımcı olsa da, genellikle bir peruk veya saç parçası gerekli değildir.

 • Klinik çalışmalarda, 100 mg/m2 dozunda tedavi alan hastaların yüzde 7’si, 100mg/m2 dozunda tedavi alan hastaların ise yüzde 17’si istenmeyen yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.

Abraxane tedavisi sırasında ne sıklıkla takip gereklidir?

Kan tahlillerinin her kemoterapi kürü öncesi kontrol edilmesi gereklidir. Gerekli olan kan tahlilleri tam kan sayımı (hemogram), kapsamlı metabolik paneldir (biyokimya). Hekimin önerisine göre başka kan tahlilleri eklenebilir.

Onkolojik görüntüleme tedaviden önce, daha sonra Abraxane’dan alınan yanıtı görmek için belli periyotlarla yapılır (örneğin 5. hafta, 9 hafta, 15. hafta). Kemik taramaları (DEXA), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları yapılan görüntüleme işlemleridir. Eğer akciğerlerle ilgili bir semptom var ise akciğer röntgeni de yapılabilir.

Kan testi veya görüntüleme sonuçları tedaviyi nasıl etkiler?

Sonuçlara bağlı olarak doktorunuz Abraxane kullanımına planladığı gibi devam edebilir, dozunu değiştirebilir veya tedaviyi değiştirebilir.

Abraxane tedavisi sırasında dikkat edilmesi gerekenler

 • Abraxane bir toz halinde üretilir ve serum şeklinde hazırlanması için sulandırılması gerekir. Bu işlem 20-30 dakika sürebilir. Bu yüzden tedavi ünitesine gelirken zaman planlamanızı buna göre yapmalısınız.
 • Onkoloji eczacınız ilaçların birbiriyle ilgili etkileşimi olup olmadığını kontrol etmelidir.

Bireysel ilaç etiketi bilgileri

Albumin proteini bağlı Paklitaxel (Abraxane)

 • Abraxane intravenöz infüzyondur.
 • Nötrofiller olarak bilinen beyaz kan hücrelerinde düşme olan hastalar için belirli bir seviyenin altındaysa aşırı dikkatli olunması önerilir. Kan sayımları her infüzyondan önce kontrol edilmelidir.
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu, düşük beyaz kan hücreleri, düşük trombosit, sinir hasarı veya zayıf karaciğer fonksiyonları olan hastalar için doz ayarlamaları gerekebilir.
 • Bazı antifungal (mantar tedavisi) ve felç tedavisi ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Doktorunuza veya eczacınıza, muhtemel etkileşimler için ilaçlarınızı gözden geçirmesini isteyin.
 • Greyfurt ve greyfurt suyu ile etkileşime girerek Abraxane’in kan düzeyinde artışa neden olabilir. Bu, diğer yan etkilerin görülme riskini artırabilir. Tedavi süresi boyunca greyfurt ve kan portakalı yememelisiniz.
 • Nadir olmakla birlikte akciğer hasarına sebep olabilir.
 • Abraxane’in fetüse zarar verdiği bilinmektedir. Bu yüzden kadın hastalar bu ilacı kullanırken hamilelikten kaçınmalıdır.