22 Mayıs 2020'de, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), anaplastik lenfoma kinaz (ALK) genetik değişimi taşıyan metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı hastaların birinci basamak tedavisi için brigatinib (Alunbrig) adlı ilacı onayladı.

Eşzamanlı olarak FDA, brigatinib için eşlik eden bir teşhis aracı olarak Vysis ALK Break Apart FISH Prob Kitini de onayladı.

ALTA 1 çalışması

Daha önce ALK hedefli tedavi almayan ileri evre ALK-pozitif KHDAK olan erişkin hastalarda 1:1 oranında randomize, açık etiketli, çok merkezli bir çalışma olan ALTA 1L adlı klinik araştırmada etkinlik araştırıldı. Deney 275 hastayı rastgele iki kola ayırdı;

  • Brigatinib kolunda bulunan 137 hasta ilk ilk hafta günde 1 kez 90 mg ve takiben günde 1 kez 180 brigatinib aldı;
  • Krizotinib kolunda bulunan 138 hasta günde 2 kez 250 mg krizotinib aldı.

Klinik örneklerin bir alt kümesi, Vysis ALK Break Apart FISH Prob Kiti ile geriye dönük olarak hastaların tümörlerini test edildi. Kayıtlı hastaların 239'unun Vysis tanı testi kullanılarak ALK pozitif sonuçları vardı (sonuçlar 20 hasta için negatif ve 16 hasta için mevcut değildi).

Çalışmanın ölçmek istediği ana etkililik sonuç ölçütü, kör bir bağımsız inceleme komitesi tarafından değerlendirilen progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım (PFS) idi. Ek etkililik sonuç ölçümleri genel yanıt oranı olarak belirlendi.

  • Brigatinib ile tedavi edilen hastalarda tahmini ortanca progresyonsuz sağkalım süresi 24 ay iken, krizotinib için 11 aydı.
  • ALK pozitif ileri evre KHDAK'lı bu hasta grubunda krizotinib yerine brigatinib kullanımı, hastalığın progrese (ilerleme) olma riskini %51 azalttı (HR 0.49; %95 CI: 0.35, 0.68; p <.0001).
  • Onaylanmış genel yanıt oranları sırasıyla %74 ve %62 idi.

Brigatinib ile en sık (≥% 25) görülen yan etkiler ishal, yorgunluk, bulantı, döküntü, öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı, hipertansiyon, kusma ve nefes darlığıydı.

Önerilen brigatinib dozu ilk 7 gün boyunca günde bir kez oral yoldan 90 mg'dır; daha sonra günde bir kez ağızdan 180 mg'a çıkar. Brigatinib yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir.

*