Karaciğer kanserlerinin (hepatoselüler karsinom, HCC) 2 ana nedeni hepatit B-C enfeksiyonları ve alkoldür. Bununla birlikte obezite de karaciğer kanserinin bir nedenidir ve obezitenin insanlık tarihi boyunca hiç olmadığı kadar yaygınlaşması ile obezite, karaciğer kanserlerinin ana nedenlerinden biri haline gelmeye başlamıştır.

Son zamanlarda yapılan bir araştırmada, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkili hepatoselüler karsinomun (HCC), daha fazla cerrahi morbidite/komplikasyon ve ameliyat sonrası karaciğer yetmezliği ile ilişkili olduğu, ancak uzun süreli sağkalımın alkolsüz olmayan yağlı karaciğer kanserlerinden daha iyi olduğu bulunmuştur. Bu bulgular Koh ve arkadaşları tarafından Journal of the American College of Surgeons adlı dergide yayımlandı.

Çalışmanın Detayları

Bu tek merkezli çalışma, hepatoselüler karsinom için karaciğer tümör ameliyatı uygulanan 996 hastayı analiz etti. Hastalar hepatik steatoz (karaciğer yağlanması) bulgularına dayanarak alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkili 152 hepatoselüler karsinom hastası ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkili olmayan 844 hepatoselüler karsinom hastası olarak sınıflandırıldı. Araştırmacılar daha sonra iki grubun demografik, klinik ve cerrahi özelliklerini, ayrıca ameliyat sonrası komplikasyon oranlarını ve sağkalım sonuçlarını karşılaştırdılar.

Bulgular

Komorbiditeler (eşlik eden hastalıklar ve sorunlar), alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkili hepatoselüler karsinom (HCC) hastalarında daha yaygındı ve bu hastalarda daha fazla hastanede kalmanın yanı sıra ameliyat anında kan kaybı ve ameliyat sonrası komplikasyonlar bildirildi. Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkili HCC'li hastalarda, araştırmacılar daha büyük ortanca tümör boyutu, daha yüksek siroz sıklığı ve daha düşük ortanca nötrofil / lenfosit oranı bildirdi.

Beş yıllık genel sağkalım, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkili HCC hastalarında daha iyi bulundu. Bununla birlikte, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkili HCC'ye sahip olup, karaciğer dokusu anormal hastalar daha kötü 5 yıllık genel sağkalım süresine sahipti.

Daha kısa yaşam süresi sonuçlarıyla ilişkili faktörler; yaş, konjestif kalp yetmezliği, chil B durumu (bir çeşit kaarciğer yetemzliği sınıflaması), siroz, tümör büyüklüğü, multinodularite ve R1 rezeksiyonu (tümörün ameliyatla tam çıkarılamaması) idi.

Çalışmanın yazarları, "Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkili HCC, daha fazla cerrahi morbidite ve hepatektomi (karaciğer dokusu çıkarılması) sonrası karaciğer yetmezliği ile ilişkili bulundu. Buna rağmen, uzun vadeli sağkalım sonuçları alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı dışı nedenlere bağlı karaciğer kanserleri ile karşılaştırıldığında daha olumludur." şeklinde belirtmiştir.

  • İlginizi Çekebilir: İleri evre karaciğer kanserinde tedavi seçenekleri: