T hücre tedavileri, klinik araştırmalarda en çok umut vadeden kanser immünoterapi çeşidirdir. Ancak beyin tümörlerinde terapötik T hücrelerinin ulaştırılması kan-beyin bariyeri nedeniyle oldukça zordur. Eylül 2018'de Nature'da yayımlanan çalışmada kan-beyin bariyerinin aşılmasını sağlayan yeni bir strateji geliştirildi. Bu sayede, terapötik (tedavi edici) T hücreleri beyin kanseri hücrelerini etkili bir şekilde hedef alabilir.

Beyin kanseri hücreleri T hücrelerine karşı önemli bir kaçış mekanizması geliştirmiştir. Kan-beyin bariyerindeki değişiklikler T hücrelerinin beyin tümörlerine ulaşmasını engellemektedir. Araştırmacılar, bu bariyere karşı bir strateji geliştirmek için T hücresinin kan beyin bariyerini rahatlıkla geçtiği MS (Multipl Skleroz) hastalığını incelemişlerdir. MS hastalığında T hücreleri kan beyin bariyerini geçerek sınır hücrelerindeki koruyucu proteinlere saldırmaktadır.

İlgili Konu:

Araştırmacılar multipl skleroz hastalığını incelediklerinde T hücrelerinin, endotel hücrelerin yüzeyinde bulunan ALCAM (Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule) molekülüne bağlanarak kan beyin bariyerini geçtiğini gözlemlediler. T hücrelerini bu moleküle bağlanma kapasitesini artırarak kan beyin bariyerini aşabileceğini düşündüler. Bu amaçla, T hücrelerinde CD6 molekülü, kan beyin bariyer sistemindeki ALCAM molekülüne bağlanacak şekilde yeniden dizayn edildi. Yeniden programlanan CD6 molekülünü bir nevi hedef bulucu olarak düşünebiliriz.

Geliştirilen bu moleküle ek olarak kanser hücrelerini spesifik (özel) olarak hedef alan ve yok edilmesini sağlayan kimerik antijen reseptörleri (CAR) tasarlanmıştır. Böylelikle, T hücrelerinin direkt olarak kanser hücresini hedef alması sağlanmıştır. İnsan glioblastoma (GBM) hücreleri taşıyan fareler üzerinde yapılan çalışmalarda geliştirilen T hücre sisteminin tüm farelerde başarılı bir şekilde kan beyin baryerini geçtiği ve tümörleri küçülttüğü görüldü.

Peki bu Çalışma Bize ne İfade Ediyor?

  • T hücre kanser immünoterapisinin beyin kanserlerinde etkili olmasını engelleyen kan beyin bariyerine karşı yeni bir strateji geliştirildi.
  • Geliştirilen T hücre sistemi, kanser immünoterapilerinin beyin kanserlerindeki etkisini artırabilir. Ayrıca, diğer sınır sistemi hastalıklarına karşı tedaviler geliştirilmesini sağlayabilir. 
  • Önemle burgulamak gerekir ki, bu çalışmada dizayn edilen T hücre sistemi laboratuvar ortamında denenmiştir. Klinik çalışmalarda etkinliğinin gösterilmesi gerekir.
  • Beyin tümörü tedavisinde yenilikler – 2017 ve 2018