Herhangi bir balet, dövüş sanatçısı veya piyanist gördüğünüzde, beyin yarım kürelerinin altında beyin sapının arkasında bulunan, çizgili yüzeye sahip ceviz büyüklüğünde bir bölge olan beyinciğe teşekkür etmelisiniz.

Serebellum ismi, Latince kökenli bir terim olan "cerebellum" kelimesinden gelir. "Cerebellum" Latince'de "küçük beyin" anlamına gelir ve serebellum, beynin arka kısmında yer alan, motor koordinasyon, denge ve hareketin düzenlenmesi gibi işlevlere sahip olan küçük bir yapıdır. Son yıllarda daha fazla işlevi olduğu da bulunmuştur. Bu nedenle, ismi bu bölgenin beyne göre daha küçük boyutunu ve önemli işlevlerini yansıtır. 

  • 1809'da İtalyan anatomist Luigi Rolando, hayvanların beyinciklerindeki hasarın hareketlerinde açıkça bozukluklara neden olduğunu gözlemledi. 
  • 1824'te, Fransız fizyolog Jean Pierre Flourens, beyincikleri hasarlı hayvanların hala hareket edebileceğini, ancak hareketlerinin tuhaf ve koordinasyonsuz olduğunu gösteren ek deneyler yaptı. Flourens, beyinciğin hareketleri koordine ettiğini ancak hareketleri başlatmadığını veya bilinçli bir şekilde planlamadığını öne sürdü.

Bugün, beyinciğin, kulaktan (denge için vücut yönelimi bilgisi sağlayan labirentimsi bölümünden) ve kaslardan gelen sinir sinyallerini entegre ederek hareketleri kolaylaştırmanın yanı sıra, dil algılama ve duygusal tepkilerde de rol oynadığını biliyoruz.

Anatomik olarak beyinciğin sol ve sağ yarımküreleri “vermis” adı verilen bir yapıyla birleşir. Beyincik aynı zamanda beyindeki toplam nöron sayısının %50 'den fazlasını, “küçük beyincik granül hücreleri” şeklinde içerir. Beyincik kıvrımlarının çokluğundan dolayı, organın dışından sadece yaklaşık altıda biri görülebilir.

Beyincik kas hareketlerini kontrolü dışında kişilik oluşumu ve anlık duygu durumları üzerinde etkilidir. Son araştırmalar, anormal beyinciğe veya beyincik lezyonlarına sahip hastaların konuşma akıcılığında bozulma, depresyon, otistik benzeri obsesif ritüeller ve sosyal hayatı anlama zorluğu gibi problemlerle karşılaşabileceğini göstermektedir. 

Yazı Görselinin Açıklaması: Boyut ve yapı olarak beynin daha küçük bir versiyonuna benzeyen beyincik beynin arka alt tarafında yer alan merkezi sinir sistemi organıdır. Tıpkı beyin gibi iki yarı küreden (hemisferden) oluşur. Ağırlık olarak beynin onda birini oluşturmasına karşın beyindeki nöronların yaklaşık yarısı beyincikte yer alır.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Luigi Rolando (1773–1831), Marie Jean Pierre Flourens (1794– 1867)