BRAF V600 mutasyonu pozitif, ameliyatla çıkarılamayan veya metastaz yapmış melanomlu hastalar için kobimetinib ve vemurafenib ile birlikte atezolizumab (Tecentriq) adlı immünoterapiyi, 30 Temmuz 2020'de ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayladı. Bu, BRAF baskılayıcı ilaçlar ile immünoterapinin ilk onaylı kombinasyonudur.

IMspire150 klinik çalışması

Kobimetinib ve vemurafenib ile atezolizumabın etkinliği, çift kör, randomize (1:1), plasebo kontrollü ve çok merkezli IMspire150 adlı klinik çalışmada 514 hastada değerlendirildi. 28 günlük bir kobimetinib ve vemurafenib döngüsünden sonra, hastalara günde bir kez 60 mg kobimetinib ve günde iki kez 720 mg vemurafenib ağızdan hap şeklinde ve yanında 2 haftada bir 840 mg atezolizumab serum şeklinde infüzyon ya da plasebo uygulandı. Plasebo kolunda komimetinib günde tek 60 mg (21 gün kullanım, 7 gün ara) ve vemurafenib 960 günde 2 kez verildi.

Birincil etkinlik sonuç ölçütü, progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım (PFS) idi.

Medyan (ortanca) PFS atezolizumab kolunda 15.1 ay ve plasebo kolunda 10 aydı. Tedaviye immünoterapi eklenmesi, kanserin ilerleme riskini %22 azalttı.

Melanomlu hastalarda kobimetinib ve vemurafenib ile kombinasyon halinde atezolizumab ile en sık (%20) görülen yan etkiler döküntü, kas-iskelet ağrısı, bulantı, yorgunluk, karaciğer hasarı, pireksi (ateş), bulantı, ödem, stomatit (ağız yarası), hipotiroidizm (tiroid fonksiyon bozukluğu) ve fotosensitivite (güneşe aşırı duyarlılık) idi.

28 günlük bir kobimetinib ve vemurafenib döngüsünün tamamlanmasının ardından önerilen atezolizumab dozu, 2 haftada bir 840 mg'dir. Eşzamanlı ağızdan günde bir kez 60 mg kobimetinib (21 gün kullanım ve 7 gün ara) ve günde iki kez 720 mg vemurafenib alınmaktadır.

*