Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı "Kanser alanındaki en büyük eksiklik, halka yönelik sade ve anlaşılabilir bilgiye ulaşılamamasıdır. Web sitemiz ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum."

Anasayfa - Kanser Haberleri - Yeni Kanser ilaçlar - Hematoloji kan ve kemik iligi - Brentuksimab vedotin evre 3-4 Hodgkin lenfoma 1. basamak tedavisi için FDA onayı aldı
Brentuksimab vedotin evre 3-4 Hodgkin lenfoma 1. basamak tedavisi için FDA onayı aldı

Brentuksimab vedotin evre 3-4 Hodgkin lenfoma 1. basamak tedavisi için FDA onayı aldı

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
23.03.2018

20 Mart 2018'de, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA, daha önce tedavi edilmemiş evre III veya IV klasik Hodgkin lenfomalı (kHL) erişkin hastaların tedavisinde kemoterapi ile birlikte kullanılmak üzere brentuksimab vedotini (piyasa adı Adcetris) onayladı.

Onay, randomize, açık etiketli, iki kollu, çok merkezli ECHELON-1 adlı 1.334 hastayı içeren klinik çalışmaya dayandırılmıştır. Hastalar her 28 günlük döngünün 1 ve 15'inci günlerinde 6 küre kadar brentuximab vedotin ile doksorubisin, vinblastin ve dakarbazin (Adcetris + AVD) veya bleomisin ile AVD (ABVD) almak üzere randomize edilmiştir.

- Lenfoma nedir? Belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Etkinlik, ön tedaviyi tamamladıktan sonra tam yanıt almayan hastalarda ek bir anti-kanser tedavisine başlanmasından ölüm veya hastalığın ilerlemesine kadar geçen süre şeklinde tanımlanan modifiye progresyonsuz sağkalıma dayanılarak belirlenmiştir. Medyan takip süresi 24.6 ay olup, tahmini medyan modifiye progresyonsuz sağkalıma her iki kolda da ulaşılamamıştır. Brentuksimab vedotin + AVD kolunda 117 olay (% 18) ve ABVD kolunda ise 146 olay (% 22) görülmüş olup, brentuximab kolunda modifiye progresyonsuz sağkalım olay riski %23 azalmıştır. Modifiye progresyonsuz sağkalım analizi sırasında, ara dönem genel sağkalımda anlamlı bir farklılık gösterilmemiştir.

Brentuksimab vedotin kullanıldığı tüm klinik çalışmalarda hastaların en az %20'sinde en sık görülen yan etkiler beyaz kan hücreleri sayısının azalması (lökopeni), kansızlık, kol ve bacaklardaki sinir hasarları (periferik nöropati), bulantı, yorgunluk, kabızlık, ishal, kusma ve ateştir. Evre III veya IV klasik Hodgkin lenfomanın ön tedavisi için brentuksimab vedotin ve kemoterapisi ile birlikte primer G-CSF profilaksisi (beyaz kan hücresi yükseltici iğne) önerilmektedir.

Daha önce tedavi edilmemiş evre III veya IV klasik Hodgkin lenfoma için kemoterapi ile kombinasyon halinde önerilen brentuksimab vedotin dozu her 2 haftada bir 12 küre kadar intravenöz (toplardamardan) infüzyon olarak 1.2 mg/kg (maksimum 120 mg'a kadar)’dır.

Adcetris daha önce ilk olarak 2011 yılında tekrarlamış veya tedaviye dirençli lenfoma için FDA onayı almıştı.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Daha fazla veya daha az alkışlayarak, bize hangi yazılarımızın daha fazla ilgi çektiğini gösterebilirsiniz.
Kaynak:

FDA expands approval of Adcetris for first-line treatment of Stage III or IV classical Hodgkin lymphoma in combination with chemotherapy.
fda.gov
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
İlgili Kanser Haberleri
Hemofagositik lenfohistiyositoz tedavisi için Emapalumab FDA onayı aldı
Hemofagositik lenfohistiyositoz tedavisi için Emapalumab FDA onayı aldı
Belinostat
Belinostat
Kanser tedavisinde ilk kez Biyobenzer bir ilaç FDA onayı aldı
Kanser tedavisinde ilk kez Biyobenzer bir ilaç FDA onayı aldı
4. evre kolon ve rektum kanseri için nivolumab FDA onayı aldı
4. evre kolon ve rektum kanseri için nivolumab FDA onayı aldı