The Lancet Infectious Diseases'da 23 Haziran'da çevrimiçi yayımlanan bir araştırmaya göre, Covid-19 aşısının ilk yılında aşılar, Covid-19'a bağlı tahmini 19,8 milyon ölümü önledi.

Imperial College London'dan Oliver J. Watson ve meslektaşları, herhangi bir aşı kullanıma girmeseydi kaybedilen ek yaşamları tahmin ederek COVID-19 aşılama programlarının ilk yılının küresel etkisini ölçtüler. COVID-19 Aşıları Küresel Erişim (COVAX) tarafından belirlenen yüzde 20 ve DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından belirlenen yüzde 40'lık aşılama kapsamı hedefleri karşılansaydı, önlenecek olan ek yaşam kayıpları tahmin edildi.

Araştırmacılar, 8 Aralık 2020 ile 8 Aralık 2021 arasında aşıların, 185 ülkede Covid-19'a bağlı 19,8 milyon ölümü önlediğini tahmin ediyor.

COVAX tarafından belirlenen yüzde 20 tam/yeterli aşılama kapsamı hedefi her ülke tarafından karşılansaydı, düşük gelirli ülkelerde ölümlerin ek yüzde 45'i önlenebilirdi; DSÖ tarafından belirlenen yüzde 40 hedefi 2021'in sonuna kadar her ülke tarafından karşılansaydı, ölümlerin ek yüzde 111'i önlenebilirdi.

Yazarlar, "Aşılar dünyanın birçok yerine daha hızlı dağıtılsaydı ve aşı alımı dünya çapında güçlendirilseydi daha fazla hayat kurtarılabilirdi" diye yazıyorlar. Tabi pandemi boyunca sadece aşıların dağıtımı ve üretimi sorunları ile karşılaşılmadı; yanlış bilgiler ve zararlı söylentiler (aşıların kısırlık yapma iddiası gibi) de toplumun aşılanmasına önemli sektelere sebep oldu.