Günümüzde hastalıkların tedavisinde immünolojinin (bağışıklık sistemi bilimi) önemi giderek artmaktadır. Pek çok hastalığa karşı T hücrelerin manipülasyonunu içeren tedaviler geliştirmektedir. Gelin böylesi önemli bir alanda dünyada söz sahibi olan Türk bilim insanı Profesör Doktor Derya Unutmaz'ı tanıyalım:

Derya Unutmaz, tıp doktorluğu unvanını İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında aldı. İsviçre'nin Basel kentinde Novartis'in immünoloji bölümünde, İtalya, Siena'daki Novartis ve Chiron Corporation'ın İmmünobiyoloji Araştırma Enstitüsü ve New York Üniversitesi Skirball Enstitüsü'nde doktora ve doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 1999 yılında Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne mikrobiyoloji ve immünoloji doçenti olarak yükseldi. 2006'da New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne mikrobiyoloji doçenti olarak atandı, daha sonra bunlara tıp ve patoloji bölümleri eklendi. Araştırmaları şimdiye kadar 21 binden fazla atıf alan Derya Unutmaz, yediden fazla ödülü ve çeşitli patentleri olan bir bilim insanımızdır.

2014 yılından itibaren Jackson Laboratuvarı Genomik Tıp bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır. Jackson Laboratuvarı bağımsız, kar amacı gütmeyen bir biyomedikal araştırma kurumudur. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü standartlarını taşıyan Bar Harbor da bir kanser merkezi, Sacramento'da tesisleri ve Farmington'da yeni bir genomik tıp enstitüsü bulunmaktadır. 1600'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Misyonu, hastalıklar için kesin genomik çözümler bulmak ve insan sağlığını iyileştirme arayışında küresel biyomedikal topluluğunu güçlendirmektir.

Profesör Derya Unutmaz'ın immünoloji alanında çığır açan çalışmaları

Profesör Derya Unutmaz'ın araştırma alanları, enfeksiyon hastalıkları, kronik hastalıklar ve yaşlanma sırasındaki rahatsızlıklara karşı optimal bağışıklık tepkileri için insan T hücrelerinin farklılaşmasını, aktivasyonunu ve düzenlenmesini içermektedir.

Özellikle AIDS etkeni HIV enfeksiyonu sırasında, T hücre alt gruplarının nasıl bozulduğunun anlaşılmasına yönelik araştırmalarda bulunmuştur. Aynı zamanda, düzenleyici T hücrelerinin aracılık ettiği immün baskılanmanın çeşitliliği ve mekanizmaları ve insan Th17 hücre altkümelerinin etkisi veya fonksiyonları hakkında çalışmaları bulunmaktadır.

Profesör Derya Unutmaz yıllar süresince HIV virüsü ve bağışıklık sistemine etkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Aynı zamanda, HIV enfeksiyonunun diğer hastalıkların ortaya çıkmasındaki rolünü de incelemektedir. Laboratuvarının keşifleri, sitokinlerin (bağışıklık hücreleri tarafından üretilen proteinler) CD4 + T hücrelerinin HIV enfeksiyonuna karşı daha savunmasız kalmasındaki rolünü ve HIV'in spesifik olarak doğal öldürücü T hücreler, düzenleyici T (Treg'ler) ve IL-17 salgılayan (Th17) hücreleri de dahil olmak üzere insan T hücresi alt kümelerini nasıl etkilediği ve bozduğunu içermektedir.

Profesör Unutmaz, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden 5 yıl süresince 3 milyon Dolar araştırma desteği almıştır. Bu araştırma desteğiyle, myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS, kronik yorgunluk sendromu) karşı daha iyi teşhis ve tedavi yöntemlerini bulmaya çalışmaktadır.