Akciğer kanseri dünya genelinde hem erkekler hem de kadınlar arasında kansere bağlı yaşam kayıplarında ilk sırada yer almaktadır. Sadece ABD’de her gün tahmini 625 yeni akciğer vakası tespit edilmektedir. Araştırmalara ayrılan fonlar büyüdükçe, yeni tedaviler kullanılabilir hale gelir ve sağkalım oranlarında iyileşme gözlemlenebilir.

Akciğer Kanseri Araştırma Vakfı, her yıl Pilot Hibe Programı ile akciğer kanserinin önlenmesi, teşhisi ve tedavisine odaklanan yenilikçi araştırmacılara fon sağlıyor. Vakıf 2021 yılında akciğer kanseri ve sonuçları alanında sürdürülebilir ve kalıcı bir etki yaratma sözü veren 11 projeye, Bristol Myers Squibb, Novartis, Genentech, Lilly Oncology, Thomas G. Labrecque Foundation, EGFR Resisters ve daha birçok Akciğer Kanseri Araştırma Vakfı bağışçısının destek olduğu 1,8 milyon dolarlık hibe sağladı.

İki Projeye "Bilim Başarı" ve "Seçkin Araştırma" Ödülü

Ayrıca vakıf, olağanüstü başarılı olarak seçilen projeye, James B. Dougherty Bilimsel Başarı Ödülü ve önerisi yalnızca istisnai bilimsel değer göstermekle kalmayıp aynı zamanda akciğer kanseri araştırmalarında bir etki yaratmaya yönelik kalıcı bir bağlılık sunan projeye de William C. Rippe Seçkin Araştırma Ödülü vermektedir.

Bu yılki James B. Dougherty Başarı Ödülü, Yale Üniversitesi, İmmünoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Nikhil S. Joshi ve “Akciğer bölgesi lenf düğümlerinde T hücrelerinin işlevlerini harekete geçirmek” başlıklı projesine gitti. Ödülü almaktan onur duyduğunu dile getiren Nikhil: “Bu ödül iki şeye odaklanmamızı sağlayacak: T hücrelerinin lenf bezinden çıkıp tümöre nasıl gitmesini sağlayacağımıza ve ardından kanser hücrelerini nasıl öldüreceğimizi bulmamıza. Bu zorluğun üstesinden gelmemize yardımcı olacak Akciğer Kanseri Araştırma Vakfı desteğine minnettarım.” dedi.

William C. Rippe Seçkin Araştırma Ödülü ise Hope Kapsamlı Kanser Merkezi, Toplum Bilimleri Anabilim Dalı, Sağlık Eşitlikleri Anabilim Dalı ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Loretta Erhunmwumsee ve “Azınlıkta olan yüksek riskli sigara içen kişilerde akciğer kanseri taramasına katılımı tahmin etmek için sağlığın sosyal belirleyici faktörlerini kullanmak” başlıklı projesine gitti. Ödülü almaktan onur duyduğunu dile getiren Erhunmwumsee: “Gerçekten hassas kişilere öncelik verilmesini umut ediyorum ve bu ödül, bunu yapmamızı sağlayacaktır. Proje, farklı sosyal belirleyici faktörlerin hassas ve azınlık topluluklar üzerindeki etkisini ve bu kişilerin akciğer kanseri taramalarına katılımını gerçekten anlamamızı sağlayacaktır. Bu fırsat için çok minnettarım ve bu prestijli grubun bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum.” dedi.

akciger kanseri taramasi infografik erken tani 2020

EGFR Tirozin Kinaz İnhibitörleri ve İmmün Kontrol Noktası İnhibitörleri Üzerine 5 Çalışma Hibe Aldı

Yıllık verilen hibelerin yanı sıra, akciğer kanserindeki farklılıklarında üstesinden gelmeye odaklanan projelere de hibeler verildi. AstraZenaca ile ortaklaşa, epidermal büyüme faktörü reseptörü tirozin kinaz inhibitörlerine (EGFR TKI’leri) ve immün kontrol noktası inhibitörlerine karşı oluşan direnci anlamaya yönelik çalışmalara da toplam 900.000 dolar olmak üzere beş araştırmacıya hibe verildi. Hibeler, beş araştırmacıya da iki yıllık olacak şekilde eşit miktarlarda verildi (her bir projeye 180.000 dolar).

Bazı akciğer kanseri hastaları için umut vadeden tedavi seçeneği, kanserin büyümesi, ilerlemesi ve yayılmasında rol oynayan belirli moleküllere müdahale eden hedefe yönelik tedavilerin hızla gelişmesi ve kullanıma girmesidir. Akciğer kanserlerinin en yaygın olanı ve tümörlerinin EGFR mutasyonuna sahip olduğu tespit edilen Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserine (KHDAK) sahip hastalar, genellikle EGFR tirozin kinaz inhibitörleri (TKI'ler) ile tedaviden fayda görür. Bu nedenle, EGFR mutasyonlarının ve diğer spesifik tümör biyobelirteçlerinin ileriye dönük olarak tanımlanması, artık dünya çapında önem kazanmıştır. İmmün kontrol noktası inhibitörleri sınıfından immünoterapiler ise akciğer kanseri tedavisi için bir başka ajan sınıfıdır. Ancak bu ajanlara karşı kazanılmış dirençte her zaman gelişme göstermektedir.

Program kapsamında hibelendirilen çalışmalar, TKI’lere karşı gelişen direncin üstesinden gelmeye ve önlemeye ve immün kontrol noktası inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda hastalığın ilerlemesine karşın daha etkili yaklaşımlar geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu çalışmalar, akciğer kanserinin bilimsel bilgi birikimine ve tedavi geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Hibeler Bilime Işık Tutacak Alanlara Gitti

Akciğer Kanseri Araştırma Vakfı yönetim kurulu başkanı Reina Honts, “Bu ödülleri bu kadar kararlı araştırmacılara vermekten heyecan duyuyoruz. Hibeler, bilime ışık tutmak ve akciğer kanseri olan hastaların yaşam kalitelerini iyileştirmek için en çok ihtiyaç duyulan alanlara hitap etmektedir.” dedi. Honts ayrıca, projelerini sürdüren bu araştırmacıları takip etmekten heyecan duyduklarını da dile getirdi.

11 Akciğer Kanseri Araştırmasına 1.8 Milyon Dolar Hibe

 1. Akciğer bölgesi lenf düğümlerinde T hücrelerinin işlevlerini harekete geçirmek – Nikhil A. Joshi, Yale Üniversitesi (2021 James B. Dougherty Bilimsel Başarı Ödülü)
 2. Osimetrinib direncine ısrarcı olan EGFR pozitif tümörleri baskılamak için akciğer lineage plastisitesini hedeflemek – Yang Tian, Mount Sinai Icahn Tıp Okulu
 3. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tümör mikroçevresini hedeflemek için CD4+ T hücrelerinin kullanılması – Joshua Veatch, Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi
 4. Yeni bir fare modeli ile Radon’un neden olduğu akciğer kanserinin moleküler mekanizmasını aydınlatmak – Aria Vaishnavi – Utah Üniversitesi
 5. Azınlıkta olan yüksek riskli sigara içen kişilerde akciğer kanseri taramasına katılımı tahmin etmek için sağlığın sosyal belirleyici faktörlerini kullanmak – Loretta Erhunmwunsee, Hope Kapsamlı Kanser Merkezi (William C. Rippe Seçkin Araştırma Ödülü)
 6. Hava kirliliği ve hiç sigara içmemiş EGFR mutantlı akciğer kanseri kişilerin arasındaki bağlantının araştırılması – Mariam Jamal-Hanjani, Londra Üniversite Koleji Kanser Enstitüsü
 7. Kombinasyon tedavisine yön vermek ve osimertinib yanıtını geliştirmek için subklonal yakalama dizilemesi– Justin Jee, Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi
 8. Küçük hücreli akciğer kanserinde durvalumabın etkinliğini artırmak için tümör-bağışıklık mikroçevresinin hedef alınması – Lingtao Jin, Florida Üniversitesi
 9. EGFR uyarıcılı akciğer adenokarsinomunda terapötik duyarlılığa aracılık etmede KEAP1 yolağının rolünün incelenmesi – Giorgia Foggetti, Vita-Salute San Raffaele Universitesi
 10. EGFR mutantlı akciğer kanserinin varsayılan metabolik bağımlılığı olarak ER Asetil-CoA taşıyıcısını incelemek – Lior Golomb, Dana Farber Kanser Enstitüsü
 11. Osimertinibin neden olduğu ilaca toleranslı hücrelerde YAP/TEAD bypass aktivasyonunu hedeflemek: EGFR mutantlı küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde tümörün tekrarlamasının ve terapötik direncin üstesinden gelmek için bir strateji – Antja-Voy Hartley, Dana-Farber Kanser Enstitüsü