Elektronik sigara, sigarayı bıraktırmada yardımcı ve sağlıklı bir sigara alternatifi olduğu iddiası ile pazarlanmaktadır. Peki, e-sigara ne kadar sağlıklı bir sigara alternatifidir?

E-sigaraların çoğunluğu bir kartuşa, bir pile ve bir de püskürtece sahiptir. Kartuş, püskürteç tarafından ısıtılan ve buharlaştırılan bir sıvı çözelti içermektedir. Sıvı bir kez buharlaştırıldıktan sonra kullanıcı onu normal sigara kullanımında olduğu gibi içine çekebilmektedir. E-sigaralarda alınan nikotin miktarını kullanıcı belirleyebilmekte, bazı kullanıcılar nikotin içermeyen e-sigaraları tercih edebilmektedirler. E-sigaralar, sigara kullanımını sona erdirmek için etkili olduğu öne sürülerek yaygın şekilde pazarlanan bir cihazdır. Doktorlar ise bu cihaz konusunda ikiye bölünmüş durumdadırlar.

E-sigaralar gerçekten sigarayı bıraktırmak için sağlıklı bir yöntem midir?

Avrupalı Solunum Dergisi’nde (European Respiratory journal) yayımlanan bir çalışmada, e-sigaraların kısa dönem etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmaya 32 gönüllü katılmıştır. Bunlardan 8’i daha önce hiç sigara içmemiş; 24’ü ise düzenli sigara içicilerdendir. Gönüllülerin 11’i normal akciğer fonksiyonlarına sahipken 13’ü ya astıma ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) sahiptir.

Araştırmacılar e-sigara dumanını 10 dakika boyunca ciğerlerin içine çekince ne olduğunu gözlemleyebilmek için bir spirometri testi yapmışlardır. Spirometri astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve nefes almayı etkileyen belli durumları teşhis etmek amacıyla muayenehane ortamında yapılan bir testtir. Siprometri ayrıca kronik bir akciğer hastalığı için test yaptırdığınızda özellikle akciğerlerinizin ne kadar iyi çalıştığını kontrol etmek için de kullanılır. Spirometri, ne kadar havayı içinize çektiğinizi ve ne kadar havayı dışarı verdiğinizi ölçer. Aynı zamanda ne miktarda havayı ne kadar hızlı dışarı verdiğinizi de ölçer. Ortalamanın altındaki spirometri değerleri ciğerlerinizin olması gerektiği kadar iyi çalışmadığını gösterir.

Sonuçta 10 dakikalık bir e-sigara kullanımının hava yolu direncinde anlık bir artışa sebebiyet verdiği bulunmuştur. Çalışmanın ana sonuçları şu şekildedir:

  • Hayatı boyunca hiç sigara kullanmamış katılımcılarda 10 dakikalık e-sigara kullanımı hava yolu direncini belirgin bir şekilde yükseltmiştir.
  • Düzenli içiciler arasında 10 dakikalık e-sigara kullanımının yine belirgin bir şekilde hava yolu direncini yükselttiği görülmüştür.
  • KOAH ve astım hastalarında ise 10 dakikalık tek e-sigara kullanımı sonucunda hava yolu direncinde anlamlı bir artış görülmemiştir.

Sonuç olarak araştırmacılar, katılımcılarda e-sigara kullanımına bağlı olarak anlamlı bir hava yolu direnci artışı bulduklarını belirterek cihazın ani bir zarara neden olabileceği uyarısında bulunmuşlardır.

İlgili Konular

- Elektronik sigara dosyasını açıyoruz!..

- Elektronik sigara (e-sigara) kullanımı gençlerde yaygınlaşıyor, daha büyük tehlike e-sigara ile esrar kullanımı. E-sigara yazı dizisi-3.