Altı yüzyıl önce yaşayan Hipokrat dışında (bkz. Giriş "Hipokrat Yemini"), Galen'den daha uzun bir süre Batı tıbbının yolunu muhtemelen başka hiçbir Yunan doktor etkilememiştir. MS 2. yüzyılda, Roma İmparatorluğu'nun zirvesinde doğan Galen’in tıbbi bilgisi, anatomik çalışmaları ve muazzam yazı koleksiyonu, bin yıldan fazla bir süredir mirasçılarına hükmetti. Raporlara göre, diktelerine ayak uydurmak için bazen 20 katip çalıştırdı! Ek olarak, hayvan diseksiyonları (parçalarına ayırıp inceleme) organ sistemleri hakkında yeni anlayışlara yol açtı.

Bugünün Türkiye'sinin batı kıyısında doğdu, Roma'ya yerleşmeden önce çok seyahat etti. İnsan diseksiyonu yasa dışı olduğu için, geniş anatomik araştırması domuzlara, köpeklere ve maymunlara ("Barbary maymunları") dayanıyordu. Canlı viviseksiyonlar (canlı hayvanı deneysel amaçla ameliyat etme) sayesinde, beynin vücuttaki kas hareketlerini kontrol ettiğini göstermek için çeşitli sinirleri kesmeyi başardı. Gırtlak siniri kesildikten sonra ses kaybı belirginleşti. Böbreklerin idrar ürettiğini göstermek için üreterleri bağladı ve böbrekte şişlik gözlemledi. Gladyatörlerin bir doktoru olarak, insan anatomisi hakkında daha fazla şey öğrenmek için korkunç yaralara baktı. Sonunda, diğerleri arasında Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un doktoru oldu.

Elbette Galen'in tüm tıbbi bulguları ve teorileri güvenilir değildi. Hipokrat'ın, hastalığın dört salgının (sıvı) (kan, siyah safra, sarı safra ve balgam) dengesizliğinin bir sonucu olduğuna dair düşüncelerini değerlendirdikten sonra, her bir salgıdaki dengesizliğin bir insan mizacına karşılık geldiğini öne sürmek için kavramları tahmin etti (örneğin, bol miktarda kara safra melankolik bir kişiliğe karşılık geliyordu). Ayrıca yanlış bir şekilde, venöz (kirli) kanın karaciğer tarafından üretildiğini ve pompalandığını ve arteriyel (temiz) kanın kalpten kaynaklandığını ve kanın kalbin sol ve sağ tarafından görünmez gözeneklerden geçtiğine inandığını ileri sürdü.

Galen için felsefe, her doktorun eğitiminde önemli bir bileşendi. Roma İmparatorluğu çöktükten sonra, yazı ve fikirlerinin Arap dünyasına ve daha sonra Avrupa Orta Çağına ve ötesine taşınmasıyla etkisi devam etti.

Yazı görselinin açıklaması: Gladyatörlerin yaraları, Galen'e kasların ve iç organların anatomisi hakkında önemli bilgiler verdi. Pollice Verso (1872), Fransız ressam Jean-Léon Gérôme (1824–1904).

Yazıda adı geçen tarihi kişiler: Galen of Pergamon (129–199)