Sağlıklı yaşlanmak belki de birçoğumuzun en büyük arzularından biridir. Oysa ki, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet ve kanser gibi ciddi hastalıkların çoğu 50 yaş ve sonrasında görülmektedir. Maalesef genelde belirli yaştan sonra bunun farkına varıp hastalanmamak için çaba gösterebiliyoruz. Özellikle gençlik ve orta yaşın verdiği kuvvet ve güven çoğu zaman “sağlıklı yaşama başlamak için veya kötü alışkanlıkları bırakmak için önümde daha uzun yıllar var” dedirtiyor. Ancak son yıllarda yayınlanan birçok çalışma sağlıklı yaşam alışkanlıklarının artık çocukluk çağlarında başlaması gerektiğini işaret etmektedir.

Bu görüşü destekleyen yeni bir makale, geçtiğimiz günlerde Amerika’nın prestijli tıp dergisi JAMA’da yayımlandı. Çalışmada birçoğumuzun sağlığına dikkat etmediği genç yetişkinlik döneminde alınan fazla kiloların ileri yaş dönemindeki gelişen birçok kronik hastalığın adeta hazırlayıcısı olduğu iddia edilmektedir.

Amerika’da yapılan çalışmada, başlangıçta kadınlarda 18, erkeklerde 21 yaş ağırlıkta olan ve sayıları 120 bini aşan katılımcıların yaklaşık 55 yaşına kadar ölçülen ağırlıkları kaydedilmiştir. Katılımcıların 55 yaşından itibaren kalp damar hastalığı, kanser ve diğer kronik hastalıklar veya ölüm kaydı oluşana kadar takip edildiği bu önemli çalışma yaklaşık 37 yıl sürmüştür.

Çalışmada, erken yaşta başlayan ve orta yaş erişkin dönemde devam eden kilo değişiminin yaşamın ilerleyen döneminde ortay çıkan 11 kronik hastalık ile olan ilişkisi izlenmiştir. Buna göre genç ve orta yetişkinlik döneminde, ılımlı-orta düzeyde alınan kiloların bile 55 yaş sonrasında (her iki cins için) hipertansiyon, diyabet, kalp damar hastalıkları, obezite ile ilişkili kanser ve ölüm riskini arttırdığı saptanmıştır.

2.5-10 kg (ılımlı) kilo alanlarda, kilosu değişmeyenlere (en fazla 2.5 kg alan veya kilo almayan) oranla;

  • Diyabet riski yaklaşık 2 katı arttrdığı.
  • Hipertansiyon ve kalp damar hastalık riskinin yaklaşık 1.3 kat arttığı
  • Obezite ile ilişkili kanserlerde yaklaşık 1.2 kat arttığı
  • Özellikle kadınlarda safra kesesi taşı ve ciddi osteoartriti (kemik hastalığı) arttırdığı
  • Aksine sağlıklı yaşlanma olasılığını da azalttığı saptanmıştır.
  • İlave olarak, her 5 kg kilo artışının artan hastalık risklerini daha da arttırdığı gözlenmiştir.

Yukarıdaki çalışma, en sağlıklı olduğumuzu düşündüğümüz gençlik dönemimizde aldığımız kiloların gelecekte sağlığımızı olumsuz etkileyeceği ve sağlıksız yaşlanmamıza neden olacağı ve yine genç yetişkinlik döneminin obezite gelişiminde ihmal edilmiş bir dönem olduğu şeklinde yorumlanmalıdır. Bu nedenle genç erişkinlerde obezitenin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına öncelik verilmelidir.

OncoTrust olarak bizlerin de her zaman vurguladığı gibi, sağlıklı bir yaşam sürmenin en doğru yolu sağlıklı yaşam alışkanlıklarının genç yaşlarda kazanılması ve mümkünse aileyle birlikte bir bütün olarak uygulanabilmesidir.