Geçtiğimiz günlerde BMJ (British Medical Journal) adlı dergide açıklanan çalışmada, günde sadece bir adet sigara içmenin, günde 1 paket (20 adet) sigara içenlerde artan kalp hastalığı ve inme riskinin yaklaşık yarısı kadar riski arttırdığı bildirildi.

Kalp-damar hastalığı için 5.6 milyon, inme (felç) için 7.3 milyon kişiyle, 21 ülkede ve 1946-2015 yılları arasında yapılan çalışmaların kapsamlı bir değerlendirmesi (meta-analizi) olan bu araştırmanın sonuçları oldukça ilgi çekicidir: Buna göre, günde içilen tek bir sigaranın erkeklerde kalp-damar hastalığı riskini % 48-% 74, kadınlarda ise % 57-% 114 arttırdığı; inme için de her iki cinste riski yaklaşık %30 oranında arttırdığını ortaya konmuştur.

Kalp-damar hastalıkları %48 oranla, sigara ile ilişkili en önemli ölüm nedenidir. Bu da sigaranın dünya çapında sigara içen yaklaşık 1 milyar kişinin erken ölümüne neden olacağı anlamına gelmektedir.

Sigara içen biriyle yaşayan ve sürekli sigara dumanına maruz kalan kişilerde (pasif içici), iskemik kalp hastalık riskinin, sigara içmeyen biriyle yaşayanlara oranla yaklaşık %25 daha fazla olduğu bilinmektedir.

Sigara dumanına maruz kalmanın bile kalp-damar hastalık riskini arttırdığını düşünürsek sigarayı az içmenin riski azaltmayacağı açıktır. Dolayısıyla sigarayı günde 1-5 adet kadar kullanmanın günde bir paket içmeye göre daha güvenli olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Çalışmada günde 1 adet ve 5 adet sigara içen kişilerin günde 20 adet (1 paket) sigara tüketen kişilere oranla kalp-damar hastalığı riskleri şu şekilde belirtilmiştir;

  • Koroner kalp hastalığı riski için, günde 20 adet içenlere kıyasla, günde 1 ve 5 adet içen erkeklerde sırasıyla riski %42 ve %57 kadınlarda riski %31 ve %43’e kadar arttığı;
  • İnme için, erkeklerde riski % 41 ve % 52, kadınlarda % 34 ve % 44’e kadar yükselttiği gözlenmiştir.

Bilinmesi gerekenler, sigaranın kalp krizi ve inme riskini artırdığı ve sigarayı az içmenin ise bu riski sanıldığı gibi azaltmayacağıdır.

Bu çalışma, kalp-damar hastalıkları açısından güvenli bir sigara içme seviyesinin olmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Dolayısıyla sigarayı az içmek, ara sıra içmek veya daha az sigara içmek gibi stratejilerin hepsi önemli derecede kalp-damar hastalığı riski taşır. Sadece, sigarayı tamamen bırakma koruyucudur.

Bir iki cümle de elektronik sigara (e-sigara) ve yanmayan tütün özelliği olan diğer sigara ürünleri için söylemek gerekirse, henüz sigaradan daha güvenli olduğuna dair ikna edici çalışmaların olmadığını belirtmek gerekmektedir. Dünya tütün üreticileri ve sigara pazarlayıcıları yeni nesil uygulamalarıyla daha fazla sigara bağımlı yaratmanın peşinde olduğu görülmektedir. Ancak bu yeni nesil ürünlerde içerisinde nikotin olsun olmasın, içerdiği diğer katkı maddeleri vasıtalarıyla da sağlığımıza verdiği zararları gösterebilmek için birkaç on yıl daha geçmesi gerekecektir.

- Pasif içiciliğin ötesi - üçüncü el sigara içiciliği nedir?