Pediatrics adlı dergide yayımlanan çalışma e-sigaraların gençlere zararlı olduğunu doğrulamakta ve ergenlerin sağlığını korumaya yönelik çağrıda bulunmaktadır.

E-sigaralar (elektronik sigara), normal sigaralara göre daha sağlıklı olma sloganıyla piyasaya sürülmüş, pil, kartuş ve püskürteçten oluşan elektronik cihazlardır. Nikotin içeren modelleri olmakla birlikte kullanıcılar nikotin içermeyen modellerini de tercih edebilmektedirler. Kullanıcılar cihazı normal sigara içiminde olduğu gibi kullanabilmekte ve cihazın yapay şekilde oluşturduğu buhar klasik sigara içimini taklit etmektedir. E-sigaralar üzerine pek çok endişe mevcuttur; bunlardan birisi daha önce yazılarımızda bahsettiğimiz, gençlerin e-sigara kullanımına bağlı olarak normal tütün ürünlerinin bağımlılıklarına da kapı aralanması durumudur.

Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan son çalışmalar ise gençler konusunda, yeni bağımlılıklara geçiş olasılığının ötesinde endişe etmemiz gerektiğini söylemektedir. Araştırmacı ekip e-sigara kullanımı sonucunda gençlerin, karsinojen (kanser yapıcı) bazı tehlikeli kimyasallara maruz kaldıklarını keşfetti.

Çalışmada yaş ortalamaları 16.4 olan 104 ergenden alınan idrar örnekleri analiz edildi. 104 ergenin 67’si e-sigara kullanıcısı, 17’si hem e-sigara hem normal sigara kullanıcısı iken 20’si e-sigara ve normal sigara kullanmamıştı.

Analiz sonuçlarına göre, e-sigara kullanan gençlerin vücutlarında, e-sigara kullanmayan yaşıtlarına kıyasla üç kat daha fazla zararlı kimyasallar tespit edildi.

Bu çalışma aynı zamanda, genç e-sigara kullanıcıların vücutlarında karsinojen maddelerin varlığının araştırıldığı ilk çalışmadır. Tespit edilen zararlı kimyasallardan bazıları şunlardır:

  • Akrilonitril (Acrylonitrile),
  • Akrolein (Acrolein),
  • Propilen Oksit (Propylene Oxide),
  • Akrilamid (Acrylamide) ve
  • Krotonaldehit (Crotonaldehyde)’tir.

Test edilen bazı maddeler aromalı, nikotinsiz e-sigara sıvılarını kullanan ergenlerin vücutlarında tespit edildi. Bunlar, FDA tarafından onaylanmış olmalarına rağmen, ısıtıldıklarında karsinojen bileşikler oluşturabilen propilen glikol ve gliserol içermektedir.

Buharlaşma için gerekli olan yüksek sıcaklıklara ısıtıldıklarında, potansitel olarak karsinojen olan zehirli maddeler ortaya çıkabilmektedir.

Sonuç olarak unutulmamalıdır ki, e-sigaralar tarafından üretilen buhar zararsız bir buhar değildir. E-sigara, normal sigaraların dumanında bulunan zararlı kimyasalların bazılarını içermekte ve bununla birlikte bazı ağır metalleri de ihtiva etmektedir.