Akciğer kanseri, dünya genelinde en yaygın kanser türlerinden biridir. Yeni nesil hedefe yönelik akıllı ilaçlara ve immünoterapilere uygunluğun belirlenmesinde genetik testlerin kullanılması, hastaların tedaviye nasıl yanıt vereceğini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu çalışma, genetik test sonuçlarını beklemenin tedavi sonuçlarını nasıl etkileyebileceğini araştırmaktadır.

Genomik Test Sonuçlarını Beklemek Hastalar İçin Daha İyi

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tedavisi için genomik test sonuçlarını almadan önce tedaviye başlamak, hastaların sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

9 Ağustos 2023'te  JCO Oncology Practice dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, genel sağkalım ve sonraki tedavi veya yaşam kaybına kadar geçen sürenin, genomik testin herhangi bir eyleme geçirilebilir onkojenik tetikleyiciyi (genetik mutasyonlar) belirledikten sonra tedaviye başlayan hastalar arasında daha iyi olduğunu buldu.

Çalışma Detayları

çalışmanın tasarımı genomik test beklenmeli mi küçük hücreli dışı akciğer kanseri

 1. Veri Kaynağı: Araştırmacılar, 510 hastanın gerçek dünya verilerini Integra Connect Veritabanı'ndan kullanmıştır. Hastaların yeni teşhis edilmiş, dördüncü evre KHDAK hastalığı vardı ve EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET, RET, ERBB2 veya NTRK'da mutasyonlar bulunuyordu.
  • Hastaların %88.8'i yassı hücreli-dışı iken, %6.5'i yassı hücreli akciğer kanserine sahipti.
  • En sık gözlenen onkojenik mutasyonlar EGFR (%56), BRAF (%15), MET (%8), HER2 (%8), ALK (%6), RET (%2), ROS1 (%1) ve NTRK (%1) idi.
  • Hastaların %60'ı kadındı.
  • Hiç sigara içmeyen hasta oranı %43 idi.
 2. Hasta Grupları: Hastalar üç gruba ayrıldı:
  • Grup 1 (379 hasta): Genomik test sonuçları alındıktan ve eyleme geçirilebilir onkogenik tetikleyiciler belirlendikten sonra tedaviye başlayanlar.
  • Grup 2 (47 hasta): Genomik test sonuçları alınmadan tedaviye başlayıp, 35 gün içinde uygun hedeflenmiş tedaviye geçenler.
  • Grup 3 (84 hasta): Test sonuçları alınmadan tedaviye başlayıp, 35 gün içinde tedavi değiştirmeyenler.
 3. Genel Sağkalım Sonuçları:
  • Test sonuçlarını aldıktan sonra tedaviye başlayanlar için ortanca genel sağkalım 28.8 ay.
  • 35 gün içinde tedavi değiştirenler için 21.7 ay (HR, 1.12; P=.59).
  • 35 gün içinde tedavi değiştirmeyenler için: 15.3 ay (HR, 1.62; P=.003).
  • Test sonuçlarını aldıktan sonra tedaviye başlayan hastalar için genel sağkalım, diğer gruplara göre önemli ölçüde daha uzundu.
 4. Sonraki Tedavi veya Yaşam Kaybına Kadar Geçen Süre Sonuçları:
  • Test sonuçlarını aldıktan sonra tedaviye başlayanlar için ortanca süre 13 ay.
  • 35 gün içinde tedavi değiştirenler için: 5.5 ay (HR, 1.73; P=.002).
  • 35 gün içinde tedavi değiştirmeyenler için: 6.4 ay (HR, 1.71; P=.0002).
  • Test sonuçlarını aldıktan sonra tedaviye başlayan hastalar için sonraki tedavi veya yaşam kaybına kadar geçen süre, diğer iki hasta grubundan önemli ölçüde daha uzundu.

akciğer kanserinde genetik test sonucu beklemenin sağkalım avantajını gösteren çalışma Kap

Sonuç ve Öneriler

Bu sonuçlar, test sonuçlarını beklerken ilk kemoterapi uygulamasının bile hastalık sonuçlarını olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, doktorların hastalara uygun tedaviyi mümkün olan en erken zamanda sağlamak ve etkisiz veya uygun olmayan tedavilere maruz kalmayı azaltmak amacıyla tedavi kararlarını vermeden önce test sonuçlarını beklemeleri gerektiğini belirtmektedir.

Bu çalışma, tedavi kararlarının daha etkili bir şekilde alınmasına yardımcı olabilir ve ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde önemli bir adım olabilir.