İsviçreli Psikiyatrist Carl Jung, şöyle söylüyor:

"Vizyonunuz sadece kendi kalbinize bakabildiğinizde netleşir. Dışarıya bakanlar hayal kurarlar; içeriye bakanlar uyanırlar.”

Avusturyalı Doktor Sigmund Freud gibi, insan davranışı ve duygularını şekillendirmede bilinçaltı zihinsel süreçlerin önemini vurgulayan Jung, hastalarına fantezileri ve rüyalarındaki görüntüleri tartışmalarını ve çizmelerini tavsiye etti. Aslında Jung, 1912'ye kadar Freud ile yakın bir iş birliği içindeydi. Freud insan davranışları için psikoseksüel bir açıklama üzerinde odaklanırken, Jung'un yaklaşımı daha çok ruhani ve mistikti.

Jung, bilinçaltında iki katman olduğunu öne sürdü:

  1. İlk katman, kişisel bilinçaltı, Freud'unkine benzer; hayatımızda unutulmuş veya zor erişilebilir olan içeriği içerir. 
  2. İkinci katman ise kolektif bilinçaltıdır ve atalarımızdan miras kalan bir dizi hatıra alanıdır. 

Jung, kültürler arasında belirli ortak görüntüleri ve temaları arketipler olarak adlandırdı. Bunların tüm insanlık için evrensel bir anlam ifade ettiğine inanıyordu. Jung'a göre bu arketipler genellikle rüyalarda ortaya çıkar ve mitlerde, dinde, sanatta ve edebiyatta sembollerin kullanımıyla kültürlerin birer parçası olurlardı. Jung'un analitik psikolojisinde, bireyler bu tür rüya sembolleri üzerinde düşündüklerinde farkındalıklarını arttırabilirlerdi. Jung ayrıca, korku veya kaygıyı hafifletmek için hastaların çizim yapmalarını önerdi.

Jung'un tıbbi tedavilere doğrudan etkisi olmayan birçok sıra dışı fikri vardı. Bugün birçok fikri hala popüler sayılabilir. Örneğin yararlı bulunan dışadönüklük ve içedönüklük kişilik boyutlarını ilk düşünen kişilerden biri Jung’tur. 

Yazı Görselinin Açıklaması: Jung sık sık hastalarına rüyalarının resimlerini çizmelerini önerirdi. Jung'a göre, bu görüntü koleksiyonları ruhun derinliklerindeki huzurlu yeri bulmaya ve yenilenmeye giden yolda yol göstericiydi.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Sigmund Freud (1856–1939), Carl Gustav Jung (1875–1961)