Kanser alanında önümüzdeki 10 yıl içinde önemli gelişmeler bekliyoruz: kişiselleştirilmiş tedaviler, immünoterapiler, kombine ilaçlar, yeni teknolojiler, karar destek sistemleri ve hastayı anlık takip etmeyi sağlayacak elektronik sağlık kaydı çözümleri... 2018 yılında dünya genelinde 18 milyon yeni kanser tanısı ve kansere bağlı 9.6 milyon yaşam kaybı gerçekleşti (bakınız kanser istatistikleri). Yaşlanan dünya nüfusu ile bu sayının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Ancak yeni ortaya çıkan tedaviler ve teknoloji, kanser tanısı konan hasta ve yakınlarına umut vermektedir. İşte önümüzdeki 10 yıl içinde kanser tedavisini geliştirmek için izlenecek 5 yol:

Daha Hedefe Yönelik / Akıllı Kanser Tedavileri

Geleneksel kemoterapi uzun zamandır kanserin standart sistemik tedavisi olmuştur. Ancak, hedefe yönelik terapi adı verilen daha hassas ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım giderek artan oranda kullanılmaya başlandı. Hem normal hem de kanserli hücrelere zarar verebilecek geleneksel kemoterapi ilaçlarının aksine, hedefe yönelik tedaviler "çoğunlukla" kanser hücrelerini bozar ve sağlıklı hücrelere yan etkileri daha azdır. İlaçlar bunu kanser hücrelerini normal hücrelerden farklı kılan belli genetik özellikleri hedefleyerek yapar; daha sonra bu kanser hücrelerinin çoğalması engellenir. Bu nedenle akıllı kanser ilaçlarının çoğunun uygun olup olmadığını değerlendirmek için genetik testlere (örneğin ALK, EGFR, KRAS, NTRK) ihtiyaç duyulur. İmmünoterapileri de hedefe yönelik kanser tedavi ilaçları grubunda değerlendirenler vardır ve bunlar bir kişinin kendi bağışıklık sistemini kanser hücrelerini öldürmesi için tetikler. Diğerleri kanser hücrelerine büyümelerini ve bölünmelerini söyleyen büyüme faktörlerini engeller. Öngörülen hedefli terapi tipi, bir kişinin belli kanser türüne ve bu hücrelerde meydana gelen gen değişikliklerine bağlıdır. Bu kişiselleştirme düzeyi, tedavi alan hastaların bu tedaviye yanıt vermesini daha olası hale getirir ve bu tedavilerin işe yaramayacağı kişileri belirler.

Teknoloji Doktorların Kararlarına Rehberlik Edecek

Yeni teknolojiler, doktorların gelecek on yıl içinde hastalara nasıl davranacağını ve onlarla etkileşime girme şeklini değiştirecek. Yapay zekanın (AI), yakında bir hastanın tedaviye nasıl tepki vereceğini öngörmek için "birkaç ay beklemek" yerine doktorlara her bir hasta için en iyi tedavi planları hakkında bilgi vermek için kullanılacağını tahmin ediyoruz; özellikle bazı hastaların birkaç ay bekleyecek zamanı olmadığı düşünüldüğünde bu oldukça önemli bir gelişme.

Erken Teşhis ve Kanser Risklerine Vurgu

Batılı toplumların (ABD ve Kanada) kendileri için yaptıkları öngörülere göre her 10 kişiden 4-5'i hayatlarının bir noktasında kanser teşhisi alacak. Kimin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu önümüzdeki 10 yılda bir öncelik haline gelecek. Kanser farkındalığı konusunda toplumun eğitimi önceliklidir: Sigara içmeyin, güneş kremi kullanın, obeziteye dikkat edin, sebze ağırlıklı beslenin, egzersizi yaşam biçimi haline getirin... Kanser riskleri hakkında farkındalığı artırmak kritik önemini korurken, kanser teşhisi olasılığı daha yüksek olan gruplar için erken teşhisi kolaylaştıracak teknolojiler (örneğin likit / kandan biyopsi) giderek önem kazanmaktadır. - İlgili konu: En çok önlenebilir 8 kanser türü Kanser açısından yüksek riskli kişileri belirlediğimizde, daha iyi biyobelirteçler, daha iyi teşhis ve daha iyi müdahaleler yapma şansımız var.

Takım Temelli Yaklaşım Önem Kazanıyor

Kanser tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım önümüzdeki birkaç yıl içinde daha yaygın hale gelecek; bu yaklaşımı benimseyen kanser merkezleri çok daha iyi tedaviler sunacak. Multidisipliner kanser ekibinde tıbbi onkolog, cerrah, radyasyon onkoloğu, palyatif bakım uzmanı ve onkoloji hemşiresi, hastaların bakımını yönlendirmek için birlikte çalışırlar. Bu gerçekten önemli, çünkü yeni ve etkili kanser tedavilerine ulaşmak artık daha mümkün. Ama yine de yol boyunca olabilecek birçok komplikasyon (tedavi ve hastalığa bağlı tıbbi sorun) var. Tedavinin en iyi nasıl ilerletileceğine dair tüm uzmanların olduğu bir ortamda bakım yapmak tedavin her aşamasında gerçekten önemli.

Tedavi Maliyetleri Göz Ardı Edilmemeli ve Hastaların Adil Bir Şekilde Tedavilere Ulaşması İçin Ulusal ve Uluslararası Çözümler Geliştirilmeli

Kanser sadece bir kişinin fiziksel sağlığını zayıflatmaz; kişinin mali sağlığını da olumsuz etkileyebilir. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre, ortalama tedavi maliyeti hasta başına 150.000 dolar civarındadır ve sadece ABD'nin 2020'de kanser bakım maliyetlerine 174 milyar dolar harcaması beklenmektedir. Maliyet, giderek artan oranda birçok hastanın tedaviye erişmesini engelleyen bir durum olmaya başladı. Akıllı ilaçlar, immünoterapiler, CDK 4-6 inhibitörleri, PARP inhibitörleri... her biri oldukça maliyetli yeni tedaviler. Ödeme gücü eksikliği finansal sıkıntılara yol açabilir. Ve finansal sıkıntılar, kanserinizden kurtulsanız bile daha kötü sonuçlara yol açabilir. Önümüzde 10 yıl boyunca maliyetler, ele alınması önemli bir diğer gereklilik.

Sonuç

10-20 yıl içinde, birçok kanserin erken evrelerde yakalanıp tedavi edildiğini, hastaların genetik bilgilerine dayanan en etkili tedavilerin yapay zeka temelli karar destek sistemleri tarafından önerildiğini ve hastanın şikayetlerinin mobil uygulamalarla anlık takip edilerek gerekli müdahalelerin gecikmeden yapıldığını hayal ediyoruz. Böylece zamandan ve paradan da tasarruf edebiliriz. Henüz o noktada değiliz, ama bu öngördüğümüz bir vizyon.