Remisyon, kanser belirti ve bulgularının azalmakta olduğu anlamına gelmektedir. Bu azalma, kısmi veya tam bir azalma olabilir. Kişi, tam bir kanser remisyonu yaşadığında, hastalığın tüm belirti ve bulguları yok olmaktadır.

Remisyon Nedir?

Kanser hastası için remisyonda olmak, kanser tedavisinin işe yaradığı ve hastalığın kontrol altına alındığı bir zamanı ifade eder. Remisyon, tedavi sırasında ve sonrasında, haftalar veya yıllar sürebilir.

Bir kanser hastasının remisyonda olması için belirtilerin sayısında veya şiddetinde bir azalma olması gerekmektedir.

Remisyona girmek, hastanın her zaman kanserden kurtulduğu anlamına gelmez. Kişinin kanserinin tedavi ile vücutta hastalık belirti ve bulgusu kalmadığı anlamına gelir; yani onkolojik radyoloji yöntemlerinde tümör ve/veya tümörler görülmez. Kanser hücreleri vücutta hala var olabileceğinden kanser nüksedebilir (tekrarlama).

Remisyon Türleri Nelerdir?

İki tür remisyon vardır;

  1. Kısmi Remisyon:

Kanserin tedaviye pozitif bir şekilde yanıt verdiği ve küçülmekte olduğu anlamına gelir. Kısmi remisyonda kişinin hastalık belirtilerinin azalmaktadır ancak hastalık, tam anlamıyla yok olmamıştır. 

  1. Tam Remisyon:

Kanser hücrelerinin tüm belirti ve bulgularının artık mevcut olmadığı anlamına gelmektedir. 5 yıllık tam remisyondan sonra bazı uzmanlar, kişinin kür olduğunu (tam şifaya ulaştığını) söyleyebilir.

Tam remisyonda olmak, yıllar sonra nüks edebileceğinden dolayı kanserin tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, hastalık tam remisyondan sonra tekrarlasa, yeni bir tedavi süreci, kanseri tekrar remisyona sokabilir.

Remisyon Sonrası

Kişi, kanser tedavisine başladığında uzmanların, tedaviye nasıl yanıt verildiğini kontrol etmeleri gerekecektir. Kişi, kısmi remisyona ulaşırsa bir onkoloji ekibi, kişinin tam remisyona ulaşmasına yardımcı olmak için tedaviyi tekrar düzenlemeye ihtiyaç duyabilir.

Tam remisyonun ardından bile hastanın düzenli kontrollere gitmesi gerekecektir. Kontrollerde, ek tedavinin gerekli olduğuna işaret eden herhangi bir belirtilerinin olup olmadığına bakılır.

Tedaviyi takip eden ilk 2-3 yılda kişinin genel olarak her 3-4 ayda bir kontrollere ihtiyacı vardır. Devam eden yıllarda, genelde yılda yalnızca bir veya iki kez kontrol önerilir.

Bu kontroller, fiziksel muayene, kan testleri ve bazı filmler gibi kişilerin daha önce yaptırdığı kanser testlerini içerecektir. Ayrıca bu kontroller sırasında insanlar, yaşadığı herhangi bir duygusal veya fiziksel sorun varsa, dile getirmelidir. Yeni ya da devam eden herhangi bir belirti varsa bunları da söylemelidirler. Belirtilerin varlığı kesinlikle kanserin tekrarladığı anlamına gelmez.

Kontrollerde şunları doktorunuz ile paylaşmalısınız;

  • Herhangi bir yeni ilaç veya takviye kullanıp kullanmadığınız
  • Günlük hayatınıza müdahale edebilecek herhangi bir fiziksel endişeniz olup olmadığı
  • Ailenin tıbbi geçmişinde değişiklikler
  • Depresyon veya anksiyete belirtileri

Kanser tedavisi, tedaviden aylar veya yıllar sonra meydana gelen yan etkilere de sebep olabilir. Bunlar, geç etkiler olarak adlandırılır. Bu etkiler, kişinin gördüğü tedaviye özgü olduğundan uzmanlar, takip sırasında dikkat edilmesi gereken geç etkiler konusunda kişileri uyarmalıdır. Ayrıca kişiler, herhangi bir geç etki yaşarlarsa bunu doktorlarına bildirmelidir.

Kanserin Nüks Etmesi Ne Demek?

Nüks, kanserin tam remisyondan sonra geri gelmesi anlamına gelmektedir. Eğer bir kanser nükserdese, bu çoğunlukla ilk beş yıl içinde gerçekleşir, bununla birlikte yıllar sonra da tekrarlama görülebilir. Kanser, aynı ilk başladığı yerde ya da vücudun herhangi başka bir yerinde tekrarlayabilir.

Uzmanlar, tekrarlayan bir kanserin, kişinin önceki kanseri ile aynı olup olmadığına veya yeni bir kanser türünün gelişip gelişmediğine bakmak için test yapacaktır.

İlgili konu: Hangi kanser ne oranda NÜKSeder?

Remisyondan Sonra Kanser Her Zaman Nüks Eder mi?

Elbette kanser her zaman nüksetmez, hatta 2 yıldan daha uzun dönemlerde nüks nadirdir. Hastalığınızın nüks etme olasılığının ne kadar olduğunu tahmin edilemez. Ancak kanser hızlı büyüyorsa, ileri evrelerdeyse veya yayılmışsa nüks etme olasılığı daha yüksektir. Nüks meydana gelse bile kişi tedavi ile tekrar tam remisyona ulaşabilir.

Onkoloji ekipleri, bir kanserin tekrarlamasına dair belirtileri hastaları ile paylaşabilir. Her bir kanser türü farklı oranlarda büyür ve nüks eder. Bu nedenle uzmanlar, kişilerin kendilerine en uygun hangi zamanda kontrole geleceklerini söyleyecektir.

Özet

Remisyon, kişinin kanser belirtilerinin ve bulgularının azaldığı anlamına gelir.

Hastalar, kısmi veya tam remisyona girebilir. Kısmı remisyon, kanserin ve belirtilerinin hala var olduğu ancak kontrol altında olduğu anlamına gelir. Tam remisyon ise testlerin, vücuttaki hastalığı artık tespit edemediği ve kanser belirti ve bulgularının yok olduğu anlamında gelir.

Remisyonda olmak, her zaman kişinin iyileştiği anlamına gelmez çünkü kanserin nüks etmesi olasıdır. Ancak bireyler, hastalık nüks ederse devam eden tedavi ile tam remisyona ulaşabilirler.