12 Şubat 2021'de ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), trilaciclib etken maddeli Cosela adlı ilacı, ileri evre küçük hücreli akciğer kanserine sahip hastalarda kemoterapiye bağlı kemik iliği baskılamasının sıklığını azaltmak için sınıfındaki ilk tedavi olarak onayladı. Trilaciclib (Cosela), bir tür enzim olan sikline bağlı kinaz (CDK) 4/6'yı baskılayarak ederek kemik iliği hücrelerini kemoterapinin neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olabilir.

İleri evreli küçük hücreli akciğer kanseri olan hastalar için, kemik iliği fonksiyonunu korumak hastaların kemoterapilerini daha güvenli hale getirmeye ve tedavilerini zamanında ve plana göre tamamlamalarına yardımcı olabilir. Trilaciclibin onayı, hastalara kemoterapinin yaygın, zararlı bir yan etkisinin oluşumunu azaltabilecek bir tedavi seçeneği sunacak.

Kemoterapi ilaçları kanser hücrelerini öldürmek için tasarlanmıştır, ancak normal dokulara da zarar verebilir. Kemik iliği özellikle kemoterapi hasarına karşı hassastır. Kemik iliği, oksijeni taşıyan, enfeksiyonla savaşan ve kanamayı durduran kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler (küçük kan pulcukları) üretir. Kemik iliğinin çalışması baskılandığında bu hücrelerden daha azını üretir, bu da diğer sorunların yanı sıra yorgunluğa, enfeksiyon riskinin artmasına ve kanamaya yol açar. Cosela, normal kemik iliği hücrelerini kemoterapinin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olabilir.

Cosela'nın etkinliği, ileri evre küçük hücreli akciğer kanseri olan hastalarda randomize, çift kör, plasebo kontrollü üç klinik çalışmada değerlendirildi. Kombine edildiğinde, bu çalışmalar 245 hastayı kemoterapiden önce damarlarına Cosela infüzyonu veya bir plasebo almak üzere rastgele atadı. Daha sonra çalışmalar, şiddetli nötropenili hastaların oranı (nötrofiller olarak adlandırılan beyaz kan hücresi sayısının çok düşmesi) ve kemoterapinin ilk döngüsündeki şiddetli nötropeni süresi açısından iki grubu karşılaştırdı. Üç çalışmada da, Cosela alan hastaların plasebo alan hastalara kıyasla şiddetli nötropeni geçirme şansı daha düşüktü. Şiddetli nötropenisi olanlar arasında, Cosela alan hastalarda ortalama olarak plasebo alan hastalara göre daha kısa bir nötropeni süresi vardı. 

Cosela'nın en yaygın yan etkileri arasında yorgunluk; düşük seviyelerde kalsiyum, potasyum ve fosfat; aspartat aminotransferaz (AST) adı verilen bir enzimin artan seviyeleri; baş ağrısı; ve akciğerlerde enfeksiyon (pnömoni) vardı.