Aşağıda çevirisini paylaştığımız yazı, USDA (ABD Tarım Bakanlığı) Sekreteri Vekili Dr. Kevin Shea ve FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) Komiseri Vekili Dr. Janet Woodcock tarafından hazırlanmıştır.

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) salgınının, küresel acil sağlık durumu ilan edilmesinden bir yıldan fazla bir süre sonra, ABD Tarım Bakanlığı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu konuda yapılan bilimsel araştırmaları yakın takip ederek gelişmeleri aktarmaya ve önemli konulara vurgu yapmaya devam ediyor.

COVID-19'a neden olan virüs olan şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) ile ilişkili veya olası bir viral bulaşma kaynağı olarak gıda veya gıda ambalajı olduğuna dair güvenilir bir kanıt yok.

Tüketiciler, yedikleri yiyeceklerin ve dokundukları yiyecek ambalajlarının SARS-CoV-2'yi yayma ihtimalinin çok düşük olduğuna, halihazırda mevcut olan güvenilir bilimsel bilgi anlayışımıza dayanarak emin olmalıdır.

COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsü, esasen kişiden kişiye bulaşan bir solunum yolu hastalığına neden olur. Bu da onu norovirüs ve hepatit A gibi gıda kaynaklı veya gastrointestinal (mide-bağırsak) virüslerden ayırır. gastrointestinal virüsler, insanları genellikle kontamine (virüs bulaşmış / taşıyan) gıdalardan hasta etmektedir.

SARS-CoV-2 virüsünün gıda ve ambalaj üzerinde tespit edildiğine dair nispeten az sayıda rapor olsa da, çoğu çalışma, insan enfeksiyonu ile sonuçlanan virüs bulaşma kanıtı yerine öncelikle virüsün genetik parmak izinin tespitine odaklanıyor. Teorik olarak bir yüzeye dokunarak alınabilecek virüs partiküllerinin sayısının çok az olacağı ve oral inhalasyon yoluyla enfeksiyon için gereken miktarın çok yüksek olacağı göz önüne alındığında, gıda ambalajının yüzeyine dokunarak veya yemek yemeyle enfeksiyon olasılığı son derece düşük olarak kabul edilir.

USDA ve FDA, SARS-CoV-2'nin gıda ve gıda ambalajları yoluyla insanlara bulaşma riskinin son derece düşük olduğuna dair sürekli bir uluslararası fikir birliği de dahil olmak üzere, bu güncellemeyi dünyanın dört bir yanındaki bilimsel kuruluşlardan elde edilen en iyi bilgilere dayanarak paylaşıyor. Örneğin, Uluslararası Gıda Mikrobiyolojik Spesifikasyonları Komisyonu'ndan (ICMSF) yeni bir görüş Harici Bağlantı Sorumluluk Reddi, şunları söyledi: "COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana işlenen milyarlarca yemek ve gıda paketine rağmen, bugüne kadar gıda, gıda ambalajı veya gıda işlemenin SARS-CoV için bir kaynak veya önemli bir iletim yolu olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur."

Buna ek olarak, 100 milyondan fazla COVID-19 vakası göz önüne alındığında, SARS-CoV-2'nin insanlara bulaşmasının kaynağı olarak gıda veya gıda ambalajının bilimsel kanıtını görmedik. Ayrıca, bulaşma ulusal ve uluslararası gözetim sistemleri aracılığıyla gıda ürünlerine veya ambalajlara atfedilmemiştir. Gıda işi operasyonları, mevcut İyi Üretim Uygulamalarını ve önleyici kontrolleri takip ederek, iyi hijyen uygulamalarına odaklanarak ve çalışanları güvende tutarak sürekli olarak güvenli gıda tedarik etmeye devam ediyor.

Pandemi süresince sunulmaya devam eden bilimsel bilgilere dayanarak, USDA ve FDA, Amerikalı tüketicilere sunulan ve uluslararası müşterilere ihraç edilen gıdanın güvenliğinden emin olmaya devam ediyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı bünyesindeki bir kurum olan FDA, beşeri ve veteriner ilaçlarının, aşıların ve insan kullanımına yönelik diğer biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların güvenliğini, etkililiğini ve güvenliğini temin ederek halk sağlığını korur. Ajans ayrıca, gıda tedarikinin, kozmetiklerin, diyet takviyelerinin, elektronik radyasyon yayan ürünlerin ve tütün ürünlerinin düzenlenmesinden de sorumludur.

İLGİLİ KONULAR