Bu önemli sorunun cevabını arayan çalışma ASCO 2018 Kongresi'nin 3. gününde sunuldu.

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Hormon reseptörü pozitif, HER2 testi negatif, koltuk altı lenf bezlerine metastaz yapmamış hastalar tüm meme kanserli hastaların %50’sini oluşturur.

1990 dönemindeki yayınlarda meme kanseri tanısıyla opere olmuş tüm erken evre hastalara koruyucu kemoterapi önerilirdi. Meme kanser biyolojisinin tanınmaya başlanması ve genetik analizlerin yapılmasıyla, bir grup hormon reseptörü pozitif, HER2 reseptörü negatif erken evre meme kanserli hastanın kemoterapiden fayda görmeyeceği ortaya kondu. Bu değerlendirmelere katkıda bulunan, hastalığın tekrarlama riskini belirleyen testlerden biri Oncotype Dx gen analiz skorudur.

Oncotype Dx testi, hormon reseptörü pozitif, HER2 testi negatif, koltuk altına metastaz yapmamış hastalığı olan meme kanserinde kemoterapi verme kararını belirler

Tümör dokusunda kansere özgü 16 gen ve ek olarak 5 adet referans gen analizinin birlikte değerlendirildiği bu skorlama testi, meme kanserinin tekrarlama (nüks) ihtimalini ortaya koyar. Test sonucuna göre düşük riskli çıkarsa kemoterapi ihtiyacı yoktur; yüksek riskli çıkarsa kemoterapiyi vermek hasta yararına olacaktır. Orta risk grubunda olan hastaların kemoterapi kararı ise hastanın klinik bulgularına göre hekim kararıyla verilmekteydi. İşte orta risk grubundaki hastaları değerlendiren TAILORx çalışması bu sorunun cevabını ortaya koydu.

6711 orta risk gurubuna sahip hastanın bir kısmına sadece hormon baskılayıcı tedavi verilirken diğer guruba koruyucu kemoterapi sonrası hormon baskılayıcı tedavi verildi. Hastalar ortalama 7.5 yıl takip edildi. Bu hastalardan 50 yaş üstü hormon reseptörü pozitif HER2 reseptörü negatif Oncotype Dx nüks skoru 0-25 arasında olan hastaların ve 50 yaş altı olup Oncotype Dx skoru 0-15 arasında olan hastaların koruyucu tedavi olarak kemoterapi almasının bir katkısının olmadığı, tek başına hormonal tedavi verilmesinin yeterli olduğu gösterildi.

Bu çalışma ile erken evre koltuk altı lenf bezlerine metastaz yapmamış hormon reseptörü pozitif, HER2 negatif meme kanserli hastaların %70’nin kemoterapisiz sadece hormon baskılayıcı tedavi ile takip edilebileceğinin ortaya koydu. İleriye yönelik merak konusu olan soru ise bu hastalardan koltuk altına metastaz yapmış erken evre hasta gurubunda da bir kısım hasta Oncotype Dx ile değerlendirilerek tek başına hormonal tedaviden fayda görür mü? Bu sorunun cevabı devam eden klinik çalışmalarla önümüzdeki yıllarda ortaya gösterilecektir. Sonuçlar açıklandıkça sizler için takip ediyor olacağız.

*