ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 24 Mayıs 2019'da, ameliyatla çıkarılamayan, bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik, malign plevral mezotelyomanın (akciğer zarı kanseri) birinci basamak tedavisi için pemetrekset artı platin bazlı kemoterapiyle kombinasyon halinde bir elektriksel akım tedavisine (tumor treating fields, TTF) kullanım onayı verdi.

NovoTTF-100L Sistemi (Novocure), pemetreksetin 2004'te onaylandığından bu yana FDA tarafından 15 yıl içinde onaylanan ilk malign mezotelyoma tedavisidir.

Ameliyat edilemez malign plevral mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) tedavisi için standart kemoterapiye tumor-treating fields (TTF) olarak adlandırılan özel bir elektriksel akım uygulaması eklemenin, yaşam süresini belirgin bir şekilde uzattığı ve güvenli bir tedavi olduğu gösterildi. Bu STELLAR adlı faz-2 klinik araştırmanın sonuçları, 2019 Multidisipliner Torasik Kanserler Sempozyumu'nda sunuldu. İleri evre mezotelyomalı hastalar için, Platin (sisplatin veya karboplatin) ve pemetrekset ikili kemoterapisi, düşük yoğunluklu alternatif elektriksel akımla kombine edildiğinde, ortanca genel sağkalım 18.2 ay bulundu; bu grup hastaların tarihsel ortanca sağkalımları 12.1 ay olarak bilinmektedir.

mezotelyoma tedavisi için novocure ttf stellar çalışması

Plevral mezotelyoma, akciğer zarından köken alan nadir kanserlerden biridir, bununla birlikte dünya genelinde sıklığı artmaktadır. Yıllar süren araştırmalara ve immünoterapilerin umut verici ön sonuçlarına rağmen, mezotelyoma tedavisinde onaylı tek tedavi rejimi 15 yıl önce Vogelzang ve arkadaşları tarafından sunulan sisplatin ve pemetrekset rejimidir; bu tedavi ile ortanca genel sağkalım sadece 1 yıl civarındandır.

Tumor-treating fields (TTF), tümöre düşük yoğunluklu alternatif elektrik akımı sunan bir anti-mitotik bölgesel kanser tedavi cihazıdır. Bu alternatif elektrik akımları, mitoz bölünmenin metafaz aşamasında iğsi cisimcikler oluşmasını ve dolayısı ile hücre bölünmesini baskılar. Bu tedavi yöntemi daha önce beyin tümörü GBM tedavisi için FDA onayı almıştı.

TTF düşük yoğunluklu alternatif elektriksel akım tümörlere etki mekanizması

Laboratuvar çalışmaları, insan mezotelyoma hücrelerinin 150 kHZ'lik TTF dalgalarına yüksek derecede hassas ve kemoterapi ile kombine edildiğinde sinerjistik etkisi olduğunu göstermişti.

STELLAR çalışmasının detayları

 • Hastalara 6 kür platin+pemetrekset kemoterapisi ile birlikte günde en az 18 saat boyunca TTF uygulandı.
 • Bu kombine tedaviden sonra kanseri ilerlemeyen hastalar, hastalığın ilerlemesi, kabul edilemez toksisite (yan etki) veya yaşam kaybı gelişene kadar, düşük yoğunluklu elektriksel akımı, tek başına idame tedavi olarak almaya devam ettiler.
 • Kanser yükü her 6 haftada bir karın ve toraks (göğüs bölgesi) bilgisayarlı tomografi taraması ile değerlendirildi.
 • Çalışmanın ölçmek istediği birincil sonlanım noktası genel sağkalımdı. Genel yanıt oranı, progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım ve güvenlik, araştırmanın ikincil sonlanım noktalarıydı.

Çalışmanın sonuçları

 • Hastaların ortanca yaşı 67 idi ve %84'ü erkekti.
 • Histolojik alt tipler iyi temsil edildi; hastaların %66'sı epitelioid ve %26'sı sarkomatoid/bifazik tipte idi.
 • Ortanca genel sağkalım 18.2 aydı ve 12.1 aylık tarihsel kontrole kıyasla bu kombine tedavi, yaşam kaybı riskini %44 azaltıyordu.
 • 1 yıllık genel sağkalım oranı %62 idi ve tek başına epitelioid hastalarda ortanca genel sağkalım 21.2 aydı.
 • Ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım 7.6 aydı ve genel yanıt oranı %40 idi.
 • Tedavinin iyi tolere edildiği görüldü; yan etkilerin çoğu kemoterapi ilişkili bulundu. Hastaların ortanca %68'i en az 16 saat boyunca cihazı kullanabildiler.
 • Cihazla ilgili en sık bildirilen yan etki, cilt toksisitesidir (transdüser yapıştırılan yerdeki dermatit). Toplam 4 hastada (%5) ciddi (3. derece) toksisite vardı ve bu yan etkiler kortizonlu kremle ve tedaviye kısa bir mola vermekle düzeldi.