The Lancet Oncology adlı dergide bildirilen tek merkezli bir Hollanda faz II klinik çalışmada Braat ve arkadaşları, Lutesyum-177 (Lu-117) tedavisinden sonra Holmium-166 (Ho-166) ile radyoembolizasyonun, nöroendokrin tümör karaciğer metastazları olan hastalarda etkili olduğunu gösterdiler.

karaciger tumorleri icin holium 166 tedavi HO 166 hem goruntuleyici hem tedavi edici bir ajan karaciger tumorleri icin holium 166 tedavisi 2

Çalışmanın detayları

Çalışmada, Ekim 2014 ile Eylül 2018 arasında Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaydolan 31 hastaya, 4 kez lutesyum Lu-177 dotatat tedavisinin ardından 20 hafta içinde holmiyum Ho-166 radyoembolizasyon uygulandı. Bu radyoembolizasyon uygulaması için 3 günlük hastane yatış gerekti.

Çalışmanın ölçmek istediği birincil sonlanım noktası, 3. ayda objektif karaciğer tümör hacim yanıtı idi.

Yanıtlar

  • Değerlendirilebilir 30 hastanın tümü 6 aylık takibi tamamladı.
  • Karaciğerdeki tümör hacminde objektif yanıt 3. ayda 30 hastanın 13'ünde (% 43) ve 6. ayda 14'ünde (% 47) gözlendi.
  • Bütün yanıtlar kısmi idi; 3. ayda hastaların % 50'si ve 6. ayda % 37'sinde stabil hastalık vardı.

Yan etkiler

Radyoembolizasyon uygulanan 31 hasta arasında 6 ay içinde en sık görülen ciddi (derece 3 veya 4) klinik ve laboratuvar yan etkiler, karın ağrısı (% 10), artmış γ- glutamil transpeptidaz (GGT) (% 54) ve lenfositopeni (% 23) idi. Bir hastada ölümcül radyoembolizasyon kaynaklı karaciğer hasarı vardı; bu hastaya ek olarak, tedaviyle ilgisi olmadığı düşünülen iki ek hastada ciddi yan etkiler vardı - mide ülseri ve perfore kolesistit.

Sonuç olarak, nöroendokrin kansere bağlı karaciğer metastazı olan hastalarda peptit reseptörü radyonüklid tedavisine (Lu-177) ek olarak [Holmium Ho-166] radyoembolizasyonu güvenli ve etkilidir. Radyoembolizasyon, peptit reseptörü radyonüklid tedavisi sonrası da dahil olmak üzere büyük karaciğer tümörü olan hastalarda düşünülebilir. İleride yapılacak randomize, kontrollü bir klinik çalışma ile, bu tedavinin ilerlemesiz sağkalım üzerindeki ek yararı araştırmalıdır.