Pankreas kanseri ameliyatı sonrası adjuvant (koruyucu) amaçlı verilen standart kemoterapi rejimi gemsitabin ile mFOLFIRINOX adlı, rutin pratikte metastatik pankreas kanseri tedavisinde kullandığımız güçlü tedavi kombinasyonu karşılaştırıldı.

PRODIGE 24 / CCTG PA.6 adlı faz-3 randomize klinik çalışma, Fransa, Institut de Cancerologie'de Lorraine in Nancy Kanser Merkezi’nden Dr. Thierry Conroy ve arkadaşları tarafından 2018 ASCO yıllık toplantısında sunuldu. Yapılan çalışmaya metastatik olmayan ve ameliyat edilen 493 pankreatik duktal adenokarsinomalı (klasik pankreas kanseri) hastanın alındığı bildirildi.

Pankreas kanseri agressif özelliği nedeni ile başarılı bir ameliyat sonrası bile yüksek oranda nüks (tekrarlama) riski taşır. Kanserin tekrarlaması, gözle göremediğimiz, geride kalan ve vücuda yayılmış olan mikroskobik rezidüel (arta kalan) kanser hücrelerinin aktivasyon kazanması ile olur. On yılı aşkın zamandır pratiğimizde standart adjuvant tedavi olarak kullanmakta olduğumuz gemsitabin adlı kemoterapi ilacı ile elde edilen 1 yıl civarı hastalıksız yaşam süresine karşın mFOLFIRINOX ile neredeyse iki katına (21.6 ay) yakın bir hastalıksız yaşam süresi elde edildi. Bu iki tedavi rejimi ile elde edilen ortanca genel sağkalım sürelerine bakıldığında yaklaşık 3 yıla (35 ay) karşın 4.5 yıl (54 ay) gibi fark yaratan bir sonuca ulaşıldı. Bu sonuçlara, pankreas kanseri gibi tedavisinde son derece güçlükler yaşadığımız bir kanser türü için şaşkınlık yaratıcı diyebiliriz.

pankreas kanseri asco 2018 adjuvan tedavi mfolfirinox PRODIGE 24 CCTG çalışması

İki tedavinin yan etkileri karşılaştırıldığında dörtlü kemoterapi (oksaliplatin, leucovorin, irinotekan ve fluorouracil içeren modifiye bir rejim) kombinasyonundan oluşan mFOLFIRINOX’un özellikle kan değerlerinde düşme gibi hematolojik yan etkilerinde belirgin bir artış gözlenirken, yan etkilerin yönetilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tıbbi Onkolog Dr. Conroy yaptığı açıklamada "Çalışmamızda pankreas kanseri adjuvant tedavisinde ilk kez standart gemsitabine karşın mFOLFIRINOX kemoterapisi önemli düzeyde üstünlük sağlamıştır. Şu ana kadar kullanılan tüm ilaçlar göz önüne alındığında mFOLFIRINOX ile elde ettiğimiz bu başarılı sonuç, pankreas kanserli kanserli hastalara bir müjde niteliğindedir." dedi.

Pankreas kanseri tedavi pratiğimizi değiştireceğine inandığımız bu çalışmanın ayrıntıları ile birlikte tam metninin kısa sürede yayınlanacağını ve hızla uluslararası tedavi rehberlerinde yer bulacağına inanıyoruz.