Amerika’da yaşayan Afrika kökenli kişilerde sigara ilişkili kanserlerin gidişatı oldukça kötüdür. Şimdiye kadar bu durumun sebebi bilinmemekteydi. Hassas tıbbın ilerlemesinin örneklerinden olan yeni bir çalışmada, Afrika kökenli Amerikan vatandaşlarda sigara ilişkili tümörlerde daha fazla sayıda gen mutasyonları tespit edildi.

Sigara, İçerdiği karsinojenler ile Hücrelerde Çok Ciddi Gen Hasarlarına Neden Olmaktadır

Çalışmaya Mart 2015 – Mayıs 2016 arasında 431 kanser hastası dahil edilmiştir. Hastaların çoğunluğu sigara ilişkili kanserlere (akciğer, mesane ve kalın bağırsak) sahiptir. Hastaların yüzde 13.5’i Afrika Amerikan toplumuna aittir. Hastalardan alınan tümör örnekleri genetik analize tabi tutulmuş ve sigara ilişkili gen mutasyonları tanımlanmaya çalışılmıştır. Alınan sonuçlar, Kanser Genom Projesi’ndeki verilerle karşılaştırılarak doğrulanmıştır.

Araştırma Sonuçlarına Göre;

  • Sigara ilişkili kanserlerde mutasyon yükü oldukça fazladır. Bu durum kanser hücrelerinin aynı hastada bile farklı genetik yapılarda olmasına neden olmaktadır.
  • Sigara ilişkili kanserlerde; TP53, BRCA2, ATM gibi DNA tamirinde görev alan genlerde mutasyon görülmüştür.
  • Afrika Amerikan toplumlarında sigara ilişkili kanserlerde en fazla mutasyon TP53’de görülmüştür. Tüm kanser hastalarında TP53 mutasyon oranı yüzde 55 iken, Afrika Amerikan toplumlarında bu oran yüzde 70’dir.

Peki Bu Çalışma Kanser Açısından Neyi İfade Ediyor?

  • Bu çalışma, kanserin 10 temel özelliğinden biri olan genomik kararsızlığa önemli bir kanıt sunmaktadır. Aynı zamanda, sigara ve sağlıksız beslenme gibi çevresel faktörlerin kanserde nasıl gen hasarları yaptığına da iyi bir örnektir.
  • Sigara, farklı genetik yapıya sahip kişilerde farklı derecelerde ve farklı genlerde mutasyon yapıyor. Afrikalı Amelikalılarda ise TP53 gibi DNA tamir genlerinde daha fazla hasar yapıyor. DNA'nın bekçisi lakalplı TP53 geninde hasar olması da daha sık kanser ve kanserin gidişatının (prognoz) daha kötü olması ile sonuçlanıyor.
  • Afrika Amerikan toplumlarında sigara ilişkili kanserlerdeki kötü gidişatın altında yatan nedenlerden birisi de aydınlatılmış oldu.
  • Hassas tıp ile sigara ilişkili kanserlerdeki gen hasarlarının tespit edilmesi, hedefe yönelik ilaçlarla etkili bir kanser tedavisi sunabilir. Önemle vurgulamak gerekir ki, sigara hücrelerin gen yapısına ciddi oranda hasar vererek kanserleşmelerine neden olur. Kanserden korunmak için, sigaradan uzak durmalısınız.

İlginizi Çekebilir: