Kan basıncı ölçümü, hekimlerin hastaların bakımı için teknolojiye bağımlılıklarına güzel bir örnektir. Bugün, arteriyel kan basıncı genellikle tansiyon aleti kullanılarak ölçülür. Geleneksel olarak basıncı ölçmek için bu cihazda, bir cıva sütununu kullanır. 

  • Sistolik basınç (büyük tansiyon), kalbin ventriküllerinin kasılması sırasındaki basıncı yansıtır. Normal bir yetişkin için sistolik basınç, 110-120 milimetre cıvadır. 
  • Diyastolik basınç (küçük tansiyon), arterlerdeki minimum basınçtır ve ventriküller kanla dolduğunda oluşur. Normal bir yetişkin için diyastolik basınç, 80 milimetre cıvadır.

Tansiyon aletlerinin evrimi, dahiyane icatlarla dolu ilginç bir tarihe sahiptir:

  • 1733'te İngiliz Fizyolog Stephen Hales, uzun bir cam tüpü bir atın boyun arterine bağladığında kanın 2,9 m yükseldiğini gözlemledi. Böylelikle bir hayvanın kan basıncı ölçümleri ilk kez Hales tarafından belgelendi. 
  • 1881'de, Avusturyalı Doktor Samuel von Basch’ın sistolik basınç ölçümüne dair çalışmalar yaptı. 
  • 1896’da İtalyan Doktor Scipione Riva-Rocci, arter üzerinde düzenli bir basınç oluşturmak için kolun etrafında şişirilebilir bir manşon kullanımına başvurdu. 
  • 1905'te, Rus Doktor Nikolai Korotkov, manşon basıncı azaltılırken arterden gelen sesleri dinlemek için bir stetoskop kullandı ve bu da diyastolik basıncın ölçülebilmesini sağladı.

1910'dan sonra, ABD'li doktorlar hastalarıyla ilgili klinik raporlarında düzenli olarak sistolik ve diyastolik kan basınçlarını bildirdiler.

Küçük ve büyük tansiyon bazı sağlık ciddi sağlık durumlarını işaret edebilir. Örneğin yüksek kan basıncı felç, kalp krizi ve böbrek yetmezliği için bir risk faktörüdür. Bugün, tansiyon aletleri doktorların düşük ve yüksek kan basıncını teşhis etmelerine olanak tanır. Ayrıca günümüzde, cıvalı tansiyon aletlerinin kullanımını gerektirmeyen elektronik cihazlar yaygınlaşmıştır.

tansiyon olcumu

Yazı Görselinin Açıklaması: 1733'te İngiliz Fizyolog Stephen Hales’in atın kan basıncını ölçümesinin tasviri. 

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Stephen Hales (1677–1761), Samuel Siegfried Karl Ritter von Basch (1837–1905), Scipione Riva-Rocci (1863–1937), Nikolai Sergeyevich Korotkov (or Korotkoff) (1874–1920)