Biyokimyager ve yazar Isaac Asimov şöyle yazıyor: "Bilime dair öğrenme sürecimizin ve öğrendiklerimizin fraktal özelliklerinin olduğuna inanıyorum, ne kadar öğrenirsek öğrenelim, geriye kalan her ne ise, ne kadar küçük olursa olsun, başlangıçta olduğu gibi sonsuz derecede karmaşıktır."

Tıpta bilginin, uygulamaların ve teknolojinin gelişiyor olması, tıbbi uygulama ve eğitimde özel alanlarına ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.

Tıp tarihçisi George Weisz, tıpta uzmanlaşmanın - yeni tıbbi bilgi arayışı, eğitimdeki ilerlemeler, yeni tedaviler ve bilginin yayılması gibi nedenlerle - 1830'larda Paris'in büyük hastanelerinde geniş ölçekte başladığını öne sürmektedir. Daha sonra tıbbi uzmanlaşma, 1850'lerde Viyana'da hızla yayılmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise sivil savaştan sonra büyük şehirlerin yükselmesiyle, Avrupa eğitiminden dönen Amerikalı doktorların ilgileri ve sivil savaş sırasındaki deneyimlerden elde edilen yeni bilgilerin etkisiyle başlamıştır.

Bugün, birçok tıbbi uzmanlık ve alt uzmanlık alanı mevcuttur. Örneğin, bir doktor, kardiyotorasik anestezi veya pediatrik anestezi alt uzmanlık alanlarıyla birlikte anestezi uzmanlık alanına sahip olabilir.

Türkiye'deki uzmanlık alanlarına örnek vermek gerekirse:

 1. Acil Tıp
 2. Adli Tıp
 3. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
 4. Aile Hekimliği
 5. Algoloji (Ağrı Bilim Dalı)
 6. Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 7. Çocuk Cerrahisi
 8. Çocuk Endokrinolojisi
 9. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 10. Çocuk Gastroenterolojisi
 11. Çocuk Hematolojisi
 12. Çocuk İmmünolojisi
 13. Çocuk Nefrolojisi
 14. Çocuk Nörolojisi
 15. Çocuk Onkolojisi
 16. Çocuk Psikiyatrisi
 17. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 18. Çocuk Ürolojisi
 19. Dermatoloji
 20. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 21. Enfeksiyon Hastalıkları
 22. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 23. Gastroenteroloji
 24. Genel Cerrahi
 25. Göğüs Cerrahisi
 26. Göğüs Hastalıkları
 27. Göz Hastalıkları
 28. Hematoloji
 29. İç Hastalıkları
 30. Kadın Hastalıkları ve Doğum
 31. Kalp ve Damar Cerrahisi
 32. Kardiyoloji
 33. Klinik Mikrobiyoloji
 34. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 35. Nefroloji
 36. Nöroloji
 37. Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi)
 38. Ortopedi ve Travmatoloji
 39. Patoloji
 40. Pedagoji (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)
 41. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 42. Psikiyatri
 43. Radyasyon Onkolojisi
 44. Radyoloji
 45. Romatoloji...

Bu listeye dâhil olmayan 150'den fazla uzmanlık ve alt uzmanlık alanı vardır ve her biri kendi içinde çeşitli alt dallara ayrılmaktadır.

Yazı Görselinin Açıklaması:Tıbbi uzmanlaşma, 1830'larda Paris'in büyük hastanelerinde geniş ölçekte başladı. Görselde,modern nörolojinin kurucularından biri olan Jean-Martin Charcot (1825-1893), Pitié-Salpêtrière Hastanesi'ndeki "histerik" bir hastayla Pierre-André Brouille (1857-1914) tarafından 1887'de yapılan bir tabloda görülmektedir.