Yeni tip koronavirüse bağlı gelişen enfeksiyon hastalığı olan COVID-19 ve sigara ilişkisi, pandeminin başından beri tartışılıyor. Sigaranın ciddi COVID-19 riskini artırdığı uzmanlar ve az sayıdaki bilimsel araştırma tarafından gösterilse de aksini söyleyenler kafa karıştırdı. Bu konuda yapılmış şimdiye kadarki en yüksek kanıt gücüne sahip ve güncel çalışmalardan biri JAMA Internal Medicine'de 25 Ocak 2021'de yayımlandı.

Sigara COVID-19'dan koruyor mu?

Kaç paket-yıl sigara içildiği ile COVID-19 doz-yanıt ilişkisini belirleyen bu kohort çalışmasının sonuçlarına göre, sigara dumanına artan toplam maruziyet, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm için bağımsız bir risk faktörüdür.

30 paket-yıldan fazla sigara içen hastalarda hastaneye yatış veya ölüm için önemli ölçüde daha yüksek risk tespit edildi. Bu kişiler için COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış riski 2.2 kat daha fazla bulundu.

NotBir paket-yılı, bir yıl boyunca günde ortalama 20 sigara (veya bir paket) içmeye eşdeğer olarak tanımlanır. Örneğin, 30 yıl boyunca günde 1 paket sigara içmek, 30 paket-yıl olarak hesaplanırken, 15 yıl boyunca günde 2 paket içmek de 30 paket-yıl olarak hesaplanır. 

Sigara içme durumunun COVID-19'un kötü sonuçlarıyla ilişkili olabileceğini gösteren az sayıda veri vardır; bu çalışmanın amacı, sigaraya maruz kalmanın COVID-19 ile ilişkili hastaneye yatışı ve ölüm oranını etkileyip etkilemediğini belirlemekti.

Çalışma, Cleveland Clinic sağlık sisteminin COVID-19 kayıtlarına dayanmaktadır. 8 Mart 2020 ile 25 Ağustos 2020 arasında SARS-CoV-2 için pozitif test edilen 7102 hastadan alınan veriler değerlendirildi.

Hastaların çoğunun (% 84.8) sigara içme öyküsü yoktu, % 2.4'ü halihazırda sigara içiyordu ve % 12,8'i daha önce sigara içen kişilerdi. Halen veya daha önce sigara içen hastalar, toplam sigara öyküsüne göre sınıflandırıldı: 0 ila 10 paket-yılı, 10 ila 30 paket-yılı ve 30 paket yıldan fazla.

Sigara içenlerin, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatma riski arttı ve bu, doz-yanıt şeklinde arttı; yani toplam ne kadar fazla sigara içilmişse COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış riski de artıyordu.

Yaş, ırk ve cinsiyete göre ayarlandığında, hastaneye yatış olasılığı 0 ila 10 paket yılı için 0.99 kat (% 95 CI, 0.76-1.30), 10 ila 30 paket yılı için 1.41 kat (% 95 CI, 1.12-1.78) ve 30 paket-yıldan uzun süreler sigara içenler için 2.25 kat (% 95 CI, 1.76-2.88) artmıştı.

Bununla birlikte, yaş, ırk, cinsiyet, ilaç ve ek hastalık için ayarlama yapıldıktan sonra, sadece 30 paket-yıldan fazla sigara içme öyküsü olan hastalar için önemli ölçüde daha yüksek hastaneye yatış riski kaldı (olasılık oranı, 2.19; 1.52-3.14).

Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul ve ölüm riski, artan paket-yıllarına benzer doz-yanıt göreceliğini göstermiştir. Yaş, ırk ve cinsiyete göre ayarlandığında, yoğun bakım ünitesine kabul oranları 0 ila 10 paket yılı için 1.19 (% 95 CI, 0.75-1.89), 10 ila 30 paket için 1.55 (% 95 CI, 1.09-2.21) ve 30 paket-yılı aşkın süredir sigara içenlerde 1.69 (% 95 CI, 1.23-2.35) kat artmıştı.

Ölüm için olasılıklar 0 ila 10 paket yılı için 1.66 kat, 10 ila 30 paket-yılı için 1.47 kat ve 30 paket-yıldan fazlası için 1.89 kat artmıştı.

YBÜ'ye kabul veya ölüm riski, ilaç ve ek hastalıklara göre ayarlandığında hiç sigara içmeyenlere kıyasla paket yılı grupları için anlamlı derecede farklı değildi.

Sonuç olarak sigara içmenin ciddi COVID-19 riskini azaltabildiği iddiası tamamen yanlıştır. Hatta bu kapsamlı çalışma ile daha net bir şekilde görülmüştür ki artan toplam sigara içimi, doza bağımlı bir şekilde COVID-19'dan daha yüksek hastaneye yatma ve ölüm riski ile ilişkilidir.

İLGİLİ KONULAR