2017 yılında kanser tedavilerinde genetik ve bağışıklık sistemi tabanlı ilaçların (immünoterapilerin) yükselişine tanık olduk. FDA sadece bu yıl, kanser tedavilerinde kullanılmak üzere 45 yeni ilaca onay verdi. Özellikle kanserin genetik özelliklerine uygun ilaçlar ve kişiselleştirilmiş CAR-T hücre tedavileri kliniklerde kullanılmaya başlandı. Gelin bu gelişmelere birlikte göz atalım:

1) 23 Mayıs 2017: FDA tarihte ilk kez - organdan bağımsız olarak - tümörün genetik özelliklerine göre bir kanser ilacına onay verildi. İmmünoterapi ilacı olan pembrolizumab (piyasa adı Keytruda), tümörün kaynaklandığı organa bakılmaksızın, tümörün mikrosatellit instabilitesine (genomik kararsızlık düzeyi) göre onay aldı. Mikrosatelit instabilitesi (MSI) yüksek tümörlerin tedavisinde kullanılacak bu immünoterapi ilacı, bağışıklık sisteminin, kanser hücrelerini düşman olarak algılamasını sağlıyor. Kolorektal (kalın bağırsak), meme, mide-bağırsak ve prostat kanserlerinde değişen oranlarda mikrosatelit instabilitesi ve DNA tamir bozuklukları görülebiliyor.

2) 30 Ağustos 2017: Kymriah adlı ilk CAR-T hücre tedavisi FDA tarafından onaylandı. Kymriah adlı bu CAR-T hücre tedavisi, 25 yaş ve altı tekrarlamış B hücreli akut lenfoblastik lösemiye sahip hastalarda kullanılacak. CAR-T tedavisi özetle, hastanın savaşçı T hücrelerinin alınıp genetik tekniklerle kanser hücrelerini bulacak şekilde değiştirilip tekrar hastaya verilmesi işlemidir.

3) 18 Ekim 2017: FDA, Yescarta adlı ikinci CAR-T hücre tedavisini büyük B hücreli lenfomaya sahip yetişkin hastaların tedavisinde onayladı. Yescarta ve Kymriah adlı ilaçlar kanserde ilk canlı ilaçlar olarak tarihe geçti. 4) 30 Kasım 2017: FDA, yine tarihte ilk kez olarak modern genetik teknolojiyle tasarlanmış Foundation One CDx adlı genetik testi kanser teşhisinde ve tedavi planlanmasında kullanılma üzere onayladı. Foundation One CDx kanser ilişkili 324 gende mutasyonları tespit edebiliyor. Bu mutasyonlar akciğer, kolon, meme, yumurtalık ve deri kanserlerinde sıklıkla görülmektedir. FDA in bu onayı hassas tıp uygulamalarında önemli bir dönüm noktası oldu.