4 Şubat Dünya Kanser Günü münasebetiyle, dünyanın her yerinde COVID-19 Pandemisi ile uğraşan onkoloji alanında çalışan hemşirelere, doktorlara, araştırmacılara, gönüllülere, savunuculara ve diğer bakıcılara ses veriyor ve teşekkür ediyoruz!..

Uluslararası Kanser Kontrol Birliği (UICC) tarafından 2019 - 2021 arası Dünya Kanser Günü teması "Kararlıyım ve Yapacağım" olarak belirlenmişti. Bu slogan, kanser topluluğunun olağanüstü ruhunu ve gücünü özetliyor. Geçtiğimiz yıl boyunca, onkoloji alanında çalışan sağlık profesyonelleri hem pandemi ile mücadele hem de eksiksiz bir kanser bakımı uygulamaya devam etti.

Sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı gösteren anket

UICC tarafından 55 ülkede sivil toplum, hastaneler, araştırma merkezleri ve hasta destek grupları dahil olmak üzere 100'den fazla üye kuruluşla yapılan ve The Lancet Oncology'de yayımlanan bir araştırma, gelirlerinin ve organizasyonel faaliyetlerinin önemli bir baskı altında olduğunu ortaya koydu. Onkoloji alanında çalışan sağlık profesyonellerinin 4'te 3'ü, pandemi döneminde gelirlerinin %25 ile %100 arasında azaldığını belirtti. 2021 için de benzer tahminler söz konusu.

UICC üyelerinin ifadeleri, kanser kuruluşlarının, yalnızca kaynaklardaki düşüş nedeniyle değil, aynı zamanda koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan gerekli tedbirler ve salgın hastalıkların bulaşma korkusu nedeniyle hayat kurtaran hizmetleri sürdürmedeki zorluklarını daha da doğrulamaktadır.

Raporlar, COVID-19 mücadelesinde ön saflardaki personelde artan eksikliklerin altını çiziyor; programlanmış önleme, teşhis ve testlerde, klinik denemelerde ve araştırmada kesintiler ve gecikmeler; seyahat ve sosyal toplanma ile ilgili kısıtlamalarla birlikte topluluk sosyal yardımına katılmada zorluklar; ve düşük ve orta gelirli ülkelerde temel ilaçlara erişimin önündeki daha büyük engeller...

Geçen yıl kanser hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların hastalığın daha ileri aşamalarında teşhise yol açacağı oldukça kesin görünüyor. Tanı koymadaki gecikmeler, kanser belirtisi olan kişilerin hastaneye başvurmaktan çekinmesi, kansere bağlı yaşam kaybı oranlarını maalesef yükseltecektir. Daha da kötüsü, pandeminin kanser tedavisi üzerindeki daha geniş ekonomik etkisi, yüksek gelirli ülkelerde bile önümüzdeki yıllarda hissedilecek - düşük ve orta gelirli ülkelerde ise etkisi doğru dürüst ölçülemeyebilir. Bu nedenle, kanser alanıda farkındalığın canlı tutulması büyük önem taşımaktadır. 

Fedakarlık örnekleri

Dünyanın birçok yerinde gönüllüler, ihtiyacı olan hastalara ilaç ve hatta yiyecek ulaştırmak ve bakım merkezlerine ulaşımı sağlamak için seferber oldu. Özel sektör, tedavi kalitesini korurken bakım ortamlarında harcanan zamanı azaltmak için yenilikçi teknolojiler geliştirmektedir. Dijital teknoloji, doktorların ve araştırma merkezlerinin küresel düzeyde işbirliği yapmasına ve bilgiyi paylaşmasına olanak tanıyarak daha fazla hasta merkezli bakıma doğru geçişi hızlandırıyor.

Kanser tedavilerinde önemli gelişmeler

Son yıllarda kanser tedavilerinde dikkate değer ilerleme kaydedilmiştir (bakınız Onkolojide yenilikler ve keşifler).

Yüksek gelirli ülkelerde, belirli kanserler için insidans (yıllık yeni kanser vaka oranı) ve yaşam kaybı oranlarında oranlarında düşüşler gördük. Afrika gibi düşük ve orta gelirli bölgelerde, kanser konusunda ümit verici bir farkındalık artışı ve ulusal kanser kontrol planlarının uygulanmasına yönelik hamleler görüyoruz. Şimdi bu olumlu gelişmelerden elde ettiğimiz ortamı ve kanser farkındalığını kaybetme zamanı değil, COVID-19'dan da aldığımız derslerle, tıptaki gelişmeleri destekleme ve aynı zamanda sağlık sistemlerini iyileştirme zamanı.

İLGİLİ KONULAR

Kansere karşı mücadelede önemli zorluklar devam etmektedir. COVID-19 salgınının yaygın etkisi, ülkelerin belirli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, özellikle de sağlık hedefleri ve evrensel sağlık sigortasına ulaşmalarını zorlaştıracak.

COVID-19 küresel olarak kanser kontrolünü etkiledi ve kanser topluluğunun tepkisi olağanüstü, hatta kahramanca oldu. Bu yılın başlarında Dünya Kanser Günü'nü anmak, her zamankinden daha anlamlı. Hepimiz 2021'de kolektif çabalarımızı kanserin dünyadaki her ülke için yarattığı uzun vadeli zorluklara yeniden odaklamayı hedefleyelim. Daha fazla kanseri önlemeli, daha erken teşhis koymalı ve kanserle yaşayan tüm insanların ihtiyaç duydukları kaliteli tedaviye erişmelerini sağlamalıyız.

4 Şubat 2021 Dünya Kanser Günü, kanserle yaşayan insanların ve ailelerinin yanı sıra hemşireler, doktorlar, araştırmacılar, gönüllüler, savunucular ve onlara bakan ve onlar adına çalışan diğerlerinin cesaret ve başarılarına adanmıştır.

kanserden korunmak için 10 ipucu