Kanser hastalığı için yaşam kalitesinin tanımı fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik halinin hasta tarafınca algısıdır. Yaşam kalitesi kanser tedavi sürecinde önemi giderek daha iyi anlaşılan ana konulardan biridir. Yeni bir araştırma ileri yaştaki kanserli bireylerde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler sunmaktadır. Bulgular; kalıcı şikayetleri ele almanın, eşlik eden hastalıkları değerlendirme ve yönetmenin, fiziksel aktiviteyi arttırmanın ve maddi zorluklarla mücadelenin önemini desteklemektedir. - Kanser hastasında YAŞAM KALİTESİ (detaylı) Kanser tedavi süresinde yaşam kalitesinin geliştirilmesine ve korunmasına katkıda bulunan önemli faktörleri anlamak, sağlık sorunları için risk altındaki kişileri tespit etmeye yardımcı olabilir. 2016 yılında sadece ABD'de kanserli olarak yaşayan 15 milyon kişiden yüzde 62'si 65 ve üzeri yaştadır. Ortalama/beklenen yaşam sürelerinin artmasıyla İleri yaşta kanser görülme oranının ve kanserden sonra yaşamına sağlıklı bir şekilde devam edenlerin sayısının giderek artacağı öngörülmektedir. - İlgili konu: Kanser neden çoğunlukla yaşlılıkta görülür? İleri yaşta tedaviye yaklaşım Konuyu araştırmak için, Alabama Üniversitesi’nde 65 yaş ve üzerindeki 1457 yetişkin üzerinde anket yapılmıştır. Katılımcıların çoğu araştırmanın yapıldığı sırada aktif olarak kanser tedavisi almıyor veya tanı sonrası en az bir yıl geçmiştir. Ankette, fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlarda yaşam kalitesini etkileyebilecek faktörler araştırılmıştır. Araştırmanın sonunda yaşam kalitesinin fiziksel ve zihinsel yapılarının farklı alanlardan etkilendiğini bulmuşlar. Fiziksel anlamda kötü olmayla ilgili en önemli şikayetler ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluğu gibi ciddi şikayetlerin yanı sıra hastaların kanser dışında sahip olunan diğer hastalıkları içermekteydi. Bunun ötesinde ise yorgunluk yaşadıklarında yardıma ihtiyaçları olması gibi sosyal faktörler de vardı. - İlgili konu: Uyku problemleri öğrenmeyi etkiliyor - Kaliteli uyku nedir, iyi bir uyku için ne yapmalı? Fiziksel olarak aktif olmanın, yaşamda fiziksel ve duygusal anlamda iyi hissetmeye en önemli katkı sağlayan şey olduğu bulunmuştur. Yorgunluk ve uyku bozukluğu gibi şikayetlerin ciddiyeti de zihinsel yaşam kalitesinin kötüleşmesiyle bağlantılı en önemli etmenlerdendir. Diğer muhtemel katkıda bulunanlar ise duygusal destek ihtiyacını ve maddi sıkıntıyı kapsıyordu. Maddi zorlukların da yaşam kalitesinin zihinsel alanına etkisi hatırı sayılır ölçüdedir. Yaşam kalitesi çalışmalarının çoğu aktif tedavi sürecine veya kanser ilaçlarına odaklanır. Fakat tanı aldıktan sonra kanser türü veya tedavisinden bağımsız olarak yaşam kalitesine katkı sağlayabilecek en küçük şey bile önemlidir. Çalışmanın sonuçları, yaşlı kanser hastalarının bakımında yol gösterebilir. Hastalara bakım yaklaşımı, şikayetlerin koşullara uygun yönetimlerle ve sağlıklı yaşam tarzlarının geliştirilmesiyle bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, yaşlı hastalara ait sosyal bağlar ve mali zorluklarla ilgili destek sağlanmalıdır.