Diş eti hastalığı olarak da bilinen periodontit, oldukça yaygın gözüken diş etinin ve daha derin diş eti dokuların inflamasyonu ile giden bir durumdur. Tıp dilinde periodontitis olarak adlandırılan bu hastalığın, pankreas kanserinin riskini artırdığı bulundu. British Journal of Cancer adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre, diş çevresindeki dokuları etkileyen bir hastalık olan periodontite neden olan bakteriler pankreas kanseri başlangıcında rol oynayabilir.

Çalışmada ağız kanserleri ve diğer bazı kanserlerin gelişmesinde periodontite neden olan bakterilerle, kansere bağlı yaşam kaybı arasındaki bağlantısı araştırıldı.

Periodontit birden fazla faktör nedeniyle oluşan enfeksiyona bağlı kronik bir inflamasyondur. Kronik inflamasyonlar karsinogenezis (kanser oluşumu) sürecini etkileyebilir.

- Kanser tedavisi ve araştırmalarında yeni bir ufuk: Metagenomik! Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalar kansere nasıl yol açar?

İlk kez olarak, periodontitle bağlantılı olan bakterilerden Treponema denticolanın (Td), moleküler seviyede kanserin başlamasını etkileyebilecek bir mekanizmayı tetikleyebildiği kanıtladı. Bu bakterinin sahip olduğu Td-CTLP adlı bir enzim, mide-bağırsak sistemi kanserlerinde de bulundu, örneğin pankreas kanseri. CTLP enziminin kanser hücrelerinin sağlıklı dokuları istila etmek için kullandığı enzimleri (pro-MMP-8 ve -9) aktive edebildiği görülmüştür. Aynı zamanda CTLP, bağışıklık sisteminin etkililiğini azaltmıştır.

Periodontitin, kansere bağlı yaşam kaybı için bir risk faktörü olup olmadığını belirlemek için yapılan başka bir çalışmada 68.273 yetişkin 10 yıl takip edildi. Çalışmada yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, ağız sağlığı, diş tedavileri ve şeker hastalığının etkileri değerlendirmeye alındı. Sigara veya alkol tüketimi ile ilgili veriler kullanılmadı. Bu çalışmanın en dikkat çekici sonucu olarak periodontit ile pankreas kanserine bağlı yaşam kaybı arasında güçlü bir ilişki bulundu.

Bu çalışmalar bizim için ne ifade ediyor?

• İlk kez diş eti hastalığının altındaki patojen bakterilerin ağızdan vücudun diğer bölgelerine yayılabildiğini ve kansere bağlı doku tahribatının merkezi olan mekanizmalara dahil olabildiğini gösterdi.

• Düşük dereceli sistematik inflamasyonun, ağız bakterilerinin toksinlerini (virülans faktörleri) vücudun diğer bölgelerine yayılmasının kolaylaştırdığı keşfedildi.

• Periodontitin önlenmesi ve erken teşhis edilmesinin, hem ağız sağlığı hem de genel sağlık durumu için oldukça büyük önem taşıdığı ortaya çıktı.

- Kanser ve diş tedavisi! Kemik koruyucu ilaç kullananlar nelere dikkat etmeli?