Dabrafenib ve trametinib kombinasyonu, BRAF mutasyonu pozitif anaplastik tiroid kanserinin tedavisinde etkili bulundu ve bu çalışmanın sonuçları önde gelen bilimsel yayınlardan biri olan Journal of Clinical Oncology’de yayımlandı.

Tiroid kanseri, boynun ön tarafında tiroid kıkırdağının altında yer alan ve iç salgı fonksiyonu olan tiroid bezinin kanseridir. Tiroid kanseri ülkemizde kadınlarda en sık görülen 2. kanserdir, fakat tiroid kanserlerinin çoğu iyi bir hastalık seyrine sahiptir. Tiroid kanserinin 4 ana alt türü vardır: papiller, foliküler, medüller ve anaplastik tiroid kanseri.

Anaplastik tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin %5’inden azında görülür, hızlı yayılım ve agresif bir hastalık gidişatına sahiptir.

Yazımızın konusu olan bu faz-2 klinik çalışmaya BRAF V600E mutasyonu olan 16 hasta katıldı; hastalar günde 2 kez 150 mg dabrafenib ( Tarinlar ) ve günde 1 kez 2 mg trametinib ( Mekinist ) ağızdan hap şeklinde aldı. Tiroid kanserlerinde BRAF mutasyonu, %30-50 oranında pozitiftir.

Tüm hastalara daha önce, anaplastik tiroid kanseri tedavisi için radyoterapi ve/veya cerrahi uygulanmıştı; 6’sının kanseri sistemik tedaviye rağmen kötüye gidişat göstermişti (progresyon).

Ortanca takip süresinin 47 hafta olduğu bu çalışmada hastaların %69’u tedaviye yanıt verdi (16 hastanın 11’i), ve çalışma yayımlandığı anda 7 hasta tedaviye yanıt vermeye devam ediyordu. Hastalar tedaviye yanıt vermeye devam ettiği için nihai ortanca yanıt süresi, genel sağkalım ve tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süreleri verilemez.

En sık bildirilen yan etki halsizlik, ateş ve bulantıdır.

Bu sonuçlar az sayıda tedavi seçeneği bulunan ve tedavilere rağmen ilerleme eğilimi gösteren anaplastik tiroid kanseri için yeni ve etkili bir tedavinin bulunması adına önemli bir gelişmedir. Önümüzdeki dönemde anaplastik tiroid kanserli tüm hastalardan tümör mutasyonunun varlığının değerlendirilmesi için genetik test istenebilir.