Journal of Oncology Practice adlı dergide bildirilen bir çalışmada Scott ve ekibi, kalıtsal meme kanseri için yüksek riske sahip olan meme kanseri hastalarını, genetik test yaptırmaları için motive eden faktörleri tanımladı ve doktorların hastalara yeteri kadar bu testleri tavsiye etmediklerini tespit etti.

Çalışmanın Detayları

Çalışma, 1322 katılımcı ile online yapılan bir ankete ait verileri içermektedir. Anketler Ekim 2017 - Mart 2018 arasında yapılmıştır.

• Tüm katılımcıların % 46'sı, meme kanseri tanısını < 45 yaşındayken almıştı

• % 61'i birinci dereceden bir akrabasında kansere sahipti

• % 84'ü genetik testlere tabi tutulmuştu, riskli patojenik varyant (genetik değişim) bu hastaların % 56'sında bulundu

• Genel olarak, test uygulanan hastaların % 86'sı test kararından çok memnun kalmıştır; buna karşılık test yaptırılmayan hastaların % 34'ü kararından memnundur

• Genel olarak, teste katılmayanların % 55'i gelecekte test yapmayı düşündüklerini belirtmiştir. Testleri hakkında bir doktorla konuşmalarını etkileyebilecek en sık belirtilen faktör, testin sıklıkla sağlık sigortası kapsamında olduğunu öğrenmekti (% 55)

Tüm katılımcıların arasında genetik testi teşvik eden en yaygın faktörler;

• Akrabada kanseri riski (% 75),

• Doktor tavsiyeleri (% 68) ve

• Potansiyel tedavi sonuçları (% 67) olarak tespit edildi.

Test etmemeyi etkileyen en yaygın faktörler;

• Testin sigorta kapsamında olmaması (% 14),

• Test maliyeti (% 14) ve

• İş veya sigorta ayrımcılığı (% 9) ile ilgili endişelerdir.

Katılımcıların çoğu doktorların kalıtım kalıpları (% 65), cerrahi uygulamalar (% 65) ve diğer kanser riskleri (% 66) hakkında bilgi verdiğini, ancak az sayıda doktorun klinik araştırma uygunluğu için potansiyel etkileri olan genetik test sonuçları (% 38) veya hedefe yönelik tedavilerin mevcudiyeti (% 14) hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

Genetik danışma almış olan hastalarda, doktorlar tarafından tüm sorgulanan konular hakkında bilgilendirildiklerini bildirme ihtimali iki kat daha fazlaydı.

Anket sonuçları, meme kanseri teşhisi yılına göre değişmedi.

Sonuç olarak, yüksek genetik riski olan hastalar arasında, doktorların önerileri, potansiyel tedavi uygulamaları ve ayrımcılığa karşı korumaları arasında, genetik testleri yaptırmak için motive edici faktörler vardı, ancak katılımcıların yarısından azı doktorları tarafından bu bilgilerin verildiğini hatırladı. Doktorlar, kalıtsal kanser testi yaptırma kararlarını etkiler ve hastaları yasal korumalar ve tedavi uygulamaları hakkında bilgilendirmelidir.