14 Ağustos’ta American Collage of Cardiology’de yayımlanan yeni bir araştırmada az miktarda tüketilen alkolün ölüm riskini azalttığı; tersine yüksek miktarda tüketilen alkolün ise ölüm riskini arttırdığı vurgulandı.

Amerika’da 1997-2009 yılları arasında yapılan ve 333 bin kişinin katıldığı araştırmada alkol tüketimi ve ölüm riski arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmaya katılanların alkol tüketim durumu ve kullanım şekilleri 6 farklı kategoride takip edilmiştir. İlk 3 kategoridekiler ömründe hiç içmemiş, zaman zaman içmiş ve eskiden içmiş kişilerden oluşturulmuştur. Diğer 3 kategoridekiler de aktif içki içenlerden oluşturulmuş ve içtikleri standart miktarda alkol tüketimine göre kıyaslamışlardır. Buna göre diğer grupta haftada 3’ten az içenler için “az içenler” olarak; haftada 3-14 arası içen erkek ve haftada 7’den az içen kadınlar “ılımlı içenler” olarak; haftada 14’ten fazla içen erkek ve 7’den fazla içen kadınlar ise “ağır içenler” olarak kategorize edilmiştir.

bir kadeh alkol nedir

Araştırmacılar, ağır içki içen erkeklerde tüm nedenlerden dolayı yaşam kaybı riskinde %25 artış ve kansere bağlı yaşam kaybı riskinde %67’lik bir artış olduğunu saptamışlardır. Ancak bu artış kadınlarda gözlenmemiştir.

Ilımlı (orta) derecede içki içen erkek ve kadınlarda sırasıyla tüm nedenlere bağlı yaşam kaybı riskinde %13 ve %25 azalma; kardiyovasküler hastalıktan yaşam kaybı riskinde %21 ve % 34 oranında azalma sağlamıştır. Her iki cinsiyette hafif içki içme için benzer bulgular gözlenmiştir. Çok genç bireylerde ılımlı içmenin sağlık açısından faydaları gözlenmemiştir.

İleri yaştakilerde ise “hafif derecede içmenin” kardiyovasküler hastalık riskinin azalttığı ve kansere bağlı yaşam kaybı ile kıyaslandığında yararının daha fazla olabileceği şeklinde yorumlamışlardır.

Alkol kullanımının azaltılması sağlıklı bir yaşamın içerisinde olmasa da olur diyebileceğimiz konumdadır. Bu çalışmada net bir şekilde ortaya konulmamakla birlikte, daha önceki bir çalışmada, örneğin az alkol tüketmenin dahi bayanlarda meme kanseri riskini artırdığı gösterilmiştir. Kanser tanısı alan hastalarımız da, tedavi bitiminde ne kadar alkol tüketebilirim şeklinde sorular sormaktadır. Buna cevabımız, “haftada en fazla 1 kadeh alkol tüketebilirsiniz, fakat hiç almamak daha iyi” şeklindedir. Sağlıklı yaşam için sigara içmemek, spor yapmak, sağlıklı beslenmek ve mümkünse alkol tüketmemek en idealidir. Ancak alkol tüketenler de hafif ve orta derecede tüketmeli; yoğun alkol tüketiminden kaçınmalıdır.